Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – § 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Přílohy

vlastnici