Ekonomická činnost v obci

Chotěšice

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín hospodaří ve dvoře Slavíkov

Pan Luboš Carda, hospodaří na 50 ha od roku 1992

Pan Václav Svoboda, hospodaří na 20 ha od roku 1992

Pan Miroslav Typlt

Pan Miroslav Vít

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Jaromír Švarc práce tesařské od roku 1994

Pan Milan Typlt práce zednické

Pan Strnad práce na opracování dřeva a doprava

 

V oboru zámečnickém podniká:

Pan Bohuslav Vít, Firma KMS práce zámečnické, servisní zařízení pro motocykly od roku 1997

 

V oboru služeb podniká:

Slečna Monika Říhová, Firma pohostinství Dallas, Chotěšice čp. 30 práce pohostinských služeb od 1.6.2002

 

Břístev

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 30,41 ha

Pan Děpold Czernín hospodaří zejména v lesích kolem Břístve

 

V oboru zpracování dřeva a papíru podnikají:

Pan Roman Jansta Výroba a výkup palet a střižna papíru,

Břístev 63 práce spojené se sušením dřeva, výroba atypických palet, stříhání papíru z rolí, výseky, krabice, proložky

 

V ostatních oborech podnikají:

Pan Miloš Švarc práce zednické

Pan Martinec výroba a prodej dárkových předmětů

Pan Vítězslav Veselý ml. doprava dřeva

 

Malá Strana

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 102 ha

Pan Zdeněk Římal hospodaří na 19 ha od roku 1990

 

Nouzov

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 118 ha

Pan Děpold Czernin hospodaří v lesích a na rybnících kolem Nouzova

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Vladimír Hurych práce zednické

Pan Jaroslav Sládek práce zednické

 

V oboru služeb:

Pan Karel Theer, STK Nouzov, Nouzov 82 technické prohlídky všech vozidel dovozy a přestavby vozidel, měření emisí všech vozidel od roku 2005

Pan Dalibor Novák, Palno – pěstitelská, pálenice, Nouzov 70 výroby destilátů ze všech druhů ovoce donesených od pěstitelů z širokého okolí, od července roku 2004

Pan Ota Plachý práce truhlářské

 

Nová Ves

V oboru zemědělském podnikají:, První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 147 ha

Proagro Nymburk a.s. Inseminační stanice kanců od 1.9.2002, kdy bylo do adaptovaného ustájení po původním kravíně zastaveno 28 kanců dovezených z Francie

 

Zásobování obcí:

Nyní do vsí dojíždí dvě pojízdné prodejny, nebo občané využívají služeb pana Cháry ze Záhornic, který sváží zákazníky vlastním autobusem k nákupu do prodejny v Záhornicích.