Ekonomická činnost v obci

Chotěšice

V oboru zemědělském podnikají:

Největším podnikatelem v zemědělství je akciová společnost „První zemědělská a.s. Záhornice“ (PZZ). Tato akciová společnost je nastupující organizace za Zemědělské družstvo do kterého byly začleněny bývalá Jednotná zemědělská družstva všech vesnic, která se sloučila nejprve s JZD Chotěšice. Zemědělské družstvo Záhornice je od 8.12.2003 v konkurzu. Konkurz skončí v. r. 2006, přihlášeno bylo 155 oprávněných osob.

PZZ zaměstnává 39 osob, se ziskem 2 521 tis. Kč v roce 2005, (7 486 tis. Kč. v roce 2004).

První zemědělská a.s.

Záhornice, hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín,  hospodaří ve dvoře Slavíkov

Pan Luboš Carda, hospodaří na 50ti ha od roku 1992

Pan Václav Svoboda, hospodaří na 20ti ha od roku 1992

Pan Miroslav Typlt

Pan Miroslav Vít

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Jaromír Švarc, práce tesařské od roku 1994

Pan Milan Typlt, práce zednické

Pan Strnad, práce na opracování dřeva a doprava

 

V oboru zámečnickém podniká:

Pan Bohuslav Vít, Firma KMS práce zámečnické, servisní zařízení pro motocykly od roku 1997

 

V oboru služeb podniká:

Slečna Monika Říhová, Firma pohostinství Dallas, Chotěšice čp. 30 práce pohostinských služeb od 1.6.2002

 

Břístev

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s.   Záhornice hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín hospodaří zejména v lesích kolem Břístve

 

V oboru zpracování dřeva a papíru podnikají:

Pan Roman Jansta Výroba a výkup palet a střižna papíru, Břístev 63 práce spojené se sušením dřeva, výroba atypických palet, stříhání papíru z rolí výseky, krabice, proložky

 

V ostatních oborech podnikají:

Pan Miloš Švarc práce zednické

Pan Martinec výroba a prodej dárkových předmětů

Pan Vítězslav Veselý ml. doprava dřeva

 

Malá Strana

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s. Záhornice hospodaří na 102 ha

Pan Zdeněk Římal hospodaří na 19ti ha od roku 1990

 

Nouzov

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s. Záhornice hospodaří na 118 ha

Pan Děpold Czernin hospodaří v lesích a na rybnících kolem Nouzova

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Vladimír Hurych práce zednické

Pan Jaroslav Sládek práce zednické

 

V oboru služeb:

Pan Karel Theer STK Nouzov, Nouzov 82 technické prohlídky všech vozidel dovozy a přestavby vozidel měření emisí všech vozidel, od roku 2005

Pan Dalibor Novák, Palno – pěstitelská pálenice, Nouzov 70 výroby destilátů ze všech druhů ovoce donesených od pěstitelů z širokého okolí, od července roku 2004

Pan Ota Plachý práce truhlářské

 

Nová Ves

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 147 ha

Proagro Nymburk a.s. Inseminační stanice kanců od 1.9.2002, kdy bylo do adaptovaného ustájení po původním kravíně zastaveno 28 kanců dovezených z Francie

 

Zásobování v Chotěšicích tomto roce doznalo takových změn, že pamětníci nic takového nepamatují. Z různých důvodů je zavřeno pohostinství „Na Blahu“ jediné se sálem, které bylo nedávno ještě v provozu současně s pohostinstvím Dallas. Pohostinství Dallas vzniklo adaptací samoobsluhy – poslední prodejna se smíšeným zbožím ve vsi.

Ještě v padesátých letech byly Chotěšice a okolní vesnice opravdu dobře zásobovány. V Chotěšicích byly obchody koloniální, nebo se smíšeným zbožím „U Burdů“, „U Němců“ spolu s prodejem masa, „U Týlů“ s prodejem masa, pekařství a obchod „U Linhartů“ a pekařství„U Libánských“. Hostince „Na Blahu“(„U Němců“), „U Vlašťovičků“ / „U Týlů“ /(zničené požárem v roce 1953) a „U Jančáků“. Na Břístvi bylo též pohostinství a obchod „U Baráků“, Na Malé Straně bylo pohostinství s obchodem „U Davídků“, v Nouzově bylo pohostinství s obchodem „ U Slavíků“ a v Nové vsi bylo pohostinství „U Burešů“ a obchod se smíšeným zbožím „U Pešů“. Nyní do vsí dojíždí pojízdná prodejna, nebo občané využívají služeb pana Cháry ze Záhornic, který sváží zákazníky vlastním autobusem k nákupu do prodejny v Záhornicích, kterou provozují společně s manželkou.