Hospodaření obce

Zůstatek z roku 2006:          7,543.822,76  Kč

Příjmy za rok 2007:              3,974.690,04  Kč

Výdaje za rok 2007:             2,698.970,77  Kč

Zůstatek roku 2007:           8,819.542,03  Kč