Hospodaření obce

Zůstatek 2008      9,453.056,87 Kč

Příjmy 2009           6,322.175,86 Kč

Výdaje 2009           11,014.290,92 Kč

Zůstatek                4,760.941,81 Kč

 

 

 

Výstavba v obci :

Za hlavní stavební akci lze považovat výběr dodavatele a provedení rekonstrukce hostince Na Blahu. Dodavatelem byla firma PMS. Poděbrady.

Byla opravena bývalá řepná váha na Malé Straně.

Byla opravena kanalizace v Nouzově.

Byla vybudována nová kanalizace v Chotěšicích.

Byly zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi na starém hřbitově.

Byly zpracován projekt na kanalizaci a vodovod pro podání žádosti o dotaci.

Byl zadán projekt na zřízení nového rybníka.

Bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na základě podané žádosti o dotaci.

 

Veřejný život v obci :

Některé události v roce 2009

Dne 10. ledna konalo Myslivecké sdružení Chotěšice naháňku. Příloha č.67

Dne 16. ledna se konala schůze Sboru dobrovolných hasičů Chotěšice a byl zvolen nový starosta pan Jiří Láska z Chotěšic. Přílohy č. 68. 69

Dne 14. února jsme se s panem starostou zúčastnili jednání kronikářů a starostů na výstavě Regiony České republiky v Lysé nad Labem. Přílohy č.

70. 71.

Dne 6. března se konalo rozloučení s panem starostou Jaroslavem Lehkým v obřadní síni v Městci Králové, který tragicky zahynul 2. března.

Přílohy č. 58, 59, 60, 61, 62. 63. 64. 65. 66.

Dne 21. března mělo Myslivecké sdružení Chotěšice výroční schůzi. Příloha č. 71.

Dne 4. dubna Sbor dobrovolných hasičů Chotěšice provedl vyčištění požární nádrže. Přílohy č. 72, 73.

Dne 30. dubna Sbor dobrovolných hasičů Chotěšice uspořádal pro děti „Pálení čarodějnic“. Přílohy č., obdobně tomu bylo na i na Břístvi, kde bylo vše na pálení čarodějnic řádně připraveno. Přílohy č. 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Dne 18.července bylo konáno pouťové posezení, neboť zábava se pro nepřízeň počasí nekonala. Přílohy č. 80, 81, 82.

Dne 18.července se na malé Straně konalo setkání majitelů automobilů BMW.

Dne 12. a 19. září na Chotěšickém rybníce se konaly dětské rybářské soutěže pořádané rybáři z Dymokur a pasování rodičů na rybáře. Přílohy č.83, 84, 85, 86, 87.

Dne 7. listopadu se konalo slavnostní otevření hostince Na Blahu po jeho generální opravě, společně s konáním posvícenské taneční zábavy. Přílohy č. 88, 89, 90, 91, 92, 93.

Dne 18. prosince firma Proagro a.s. Nymburk zorganizovala vánoční koncert v Chotěšickém kostele za účasti sboru .. Koncertní vystoupení bylo doplněno vystoupením sólistů a to sl. Ivety Švarcové z Chotěšic na varhany a Dominika Bunce z Prahy na hoboj. Přílohy č. 94, 95, 96 a 102 – pozvánka.

Dne 31. prosince uspořádal pan hostinský Vejř silvestrovskou zábavu na rozloučení s rokem 2009 a k uvítání roku nadcházejícího. Přílohy č.97, 98, 99.