Hospodaření obce

zůstatek    2009                 4,760.941,81

příjmy       2010                 6,319.928,11

výdaje      2010                 7,624.072,40

zůstatek   2010                 3,456.797,52