Informace o činnosti kronikáře v obci – co kronikář zažil a prožil a co jej zaujalo v rozvoji obce

Přinesl mi Ladislav Holý starou knihu údajně z pozůstalosti po babičce, paní Holé. Kniha byla vytištěna k památce na císaře Rakouska – Uherska, Františka Josefa I., k výročí jeho 40tiletému panování. Jen část je věnována tisku a mocnáři a zbytek byl určen pro zápisy pamětníků. Budu se k tomuto Chotěšickému skvostu vracet, neboť zápisy, které pořizoval Chotěšický farář musí být opětně připomenuty.

V Chotěšicích dne 30.května 2007