Návrh rozpočtu obce Chotěšice na rok 2018

– Návrh rozpočtu obce Chotěšice na rok 2018 – příloha č. 1

– Informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok je ve výkazu Fin 2-12M k 31.10.2017 – příloha č. 2.