Obecné záležitosti

Nejdůležitější a významnou událostí byly volby do zastupitelstva obce 20.10. – 21.10.2006 (příloha č. 155a, 155b), výsledky jsou následující:

kandidát                věk               hlasy

Lehký Jaroslav

 

48

NK

BEZPP

144

Švarc Jaromír

 

49

NK

BEZPP

123

Novák Jiří

 

70

NK

BEZPP

121

Baráková Jaroslava

Ing.

32

NK

BEZPP

136

Peřina Tomáš

 

31

NK

BEZPP

140

Chára Josef

 

58

NK

BEZPP

124

Typlt Milan

Ing.

34

NK

BEZPP

137

Typlt Milan

 

57

NK

BEZPP

112

Carda Luboš

 

34

NK

BEZPP

41

 

  • Zastupitelstvo obce dne 2.11.2006 schválilo ustavení do funkce starosty pana Jaroslava Lehkého a do funkce místostarosty pana Tomáše Peřinu.
  • V příloze č. 155 je uveden podrobný „Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Chotěšice, které se konalo dne 2.listopadu 2006 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšicích“
  • Obecní úřad Chotěšice je stále ve středu obce v čísle popisném 29.
  • Stálou zaměstnankyní paní Alenu Kafkovou vystřídala nová, paní Lada Valešová, která zde pracuje jako ekonomka a administrativní pracovnice.

Pracovní doba je

Po., St.      od 7,30 hod. do 17,00 hod,

Út., Čt.      od 7,30 hod. do 15,00 hod,

Pá.           od 7,30 hod. do 13,30 hod.

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu.

V průběhu roku 2006 se konalo celkem 10 veřejných zasedání obecního zastupitelstva, 3 zasedání po ustavujícím zasedání (příloha č. 156a, 156b, 156c, 156d foto ze zasedání zastupitelstva dne 18.12.2006).
Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.
Kopie zápisů usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou v příloze č.156. Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /