Obecné záležitosti

Připomenutí voleb v roce 2002, složení zastupitelstva

Na základě výsledků voleb konaných v roce 2002 byli zvoleni tito zastupitelé:

 • pan Jaromír Švarc – starosta                 148 hlasů
 • paní Ing. Jaroslava Baráková                 144 hlasů
 • pan Jaroslav Lehký                             140 hlasů
 • pan Tomáš Peřina                              140 hlasů
 • pan Jiří Novák                                    131 hlasů
 • pan Josef Chára                                 122 hlasů
 • pan Milan Typlt                                  106 hlasů
 • pan Vítězslav Veselý                           54 hlasů
 • pan Luboš Carda                                30 hlasů

V příloze č. 1 je uveden podrobný „Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Chotěšice, které se konalo dne 12.listopadu 2002 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšicích“

Obecní úřad Chotěšice je umístěn v budově bývalé Kampeličky ve středu obce v čísle popisném 29.

Stálou zaměstnankyní je paní Alena Kafková, která zde pracuje jako ekonomka a administrativní pracovnice.

Pracovní doba je

Po., St.      od 7,30 hod. do 17,00 hod,

Út., Čt.      od 7,30 hod. do 16,00 hod,

Pá.           od 7,30 hod. do 14,00 hod.

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu.

V průběhu roku 2005 se konalo celkem 6 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

Kopie zápisů  a fotografie z posledního zasedání jsou v příloze č. 2.

Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které měli v průběhu roku svá zasedání / schůze /

Pro práci obecního úřadu slouží v kanceláři obecního úřadu následující vybavení:

 • Veřejná deska.
 • Veřejný rozhlas pro informování občanů v Chotěšicích, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi.
 • Kancelářský nábytek.
 • Pancéřová skříň.
 • 2 x PC s doplňujícím vybavením (tiskárny, skener)
 • Kopírka

Pro údržbu veřejných prostranství:

 • 3 travní sekačky