Očkování psů proti vzteklině

Podle § 4 vet.zákona č. 166/1999 Sb., bude ve čtvrtek 12.5.2016 v době 17.30 – 18.00 hod u autobusové zastávky v Chotěšicích prováděno očkování psů proti vzteklině.

Očkovací průkazy s sebou !!

Přílohy