Odečet elektřiny Chotěšice, Nouzov

V pondělí 4.5.2015 bude prováděn odečet el. energie v obci Chotěšice a následně v úterý 5.5.2015 v obci Nouzov. V případě nedostupnosti zanechte stav elektroměru na dobře viditelném místě.