Odečet elektroměrů Nová Ves

V pátek 13.9.2013 bude v obci Nová Ves prováděn odečet elektroměrů.

V případě nedostupnosti ponechte stav elektroměru na dobře viditelném místě.