Oznámení o letecké aplikaci

V období od 30.8. – 5.9.2011 bude provedena letecká aplikace přípravku REGLONE v dávce 2,2 l/ha na těchto půdních blocích: 9802/4, 9902/3, 0801/4 v k.ú. Chotěšice