Oznámení o přerušení dodávky el. energie

22.11.2011 v době od 8.00 do 16.00 bude v obci MALÁ STRANA, CHOTĚŠICE A NOVÁ VES

přerušena dodávka elektřiny.

Žádáme zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.

POZOR!! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.