Přerušení dodávky elektřiny

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

v obci Nová Ves 7.2.2011 v době od 9.00 do 11.00 hod

Žádáme zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.

Děkujeme za pochopení.

Pozor!! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!