Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celý katastr všech pěti vesnic:

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2007:

Měsíc max. datum min. datum

Leden 15,6 18. -15,5 26.

Únor 12,4 28. -2,9 5.

Březen 17,6 13. -3,3 11.

Duben 25,9 28. -5,3 5.

Květen 30,6 25. -1,6 2.

Červen 30,4 20. 6,6 28.

Červenec 35,2 17. 7,4 8.

Srpen 31,7 7. 6,6 5.

Září 25,9 17. 2,0 20.

Říjen 20,9 1. -2,5 14

Listopad 13,3 3. -6,8 28.

Prosinec 12,3 7. -7,3 26.

 

Teplota nejnižší : -15,5 stupňů celsiových dne 18. ledna 2007

Teplota nejvyšší : +35,2 stupňů celsiových dne 17.července 2007

 

Dosahované srážky v mm v roce 2007:

Měsíc mm.

Leden 74,0

Únor 45,2

Březen 59,0

Duben 3,8 – minimum

Květen 81,8

Červen 95,8 – maximum

Červenec 78,0

Srpen 38,0

Září 71,9

Říjen 32,0

Listopad 46,0

Prosinec 25,4

 

Poslední dobou se stávává závažným meteorologickým úkazem i vítr, pro informaci alespoň základní údaje :

Měsíc průměrná rychlost v m/s max. rychlost v m/s datum

Leden 2,5 22,8 18.

Únor 1,8 15,6 3.

Březen 1,9 15,2 24.

Duben 1,5 13,0 5.

Květen 1,3 16,1 11.

Červen 1,0 14,8 26.

Červenec 1,4 15,2 5.

Srpen 1,1 12,1 16.

Září 1,8 14,3 7.

Říjen 0,9 11,2 18.

Listopad 1,5 14,3 26.

Prosinec 1,2 13,4 3.

 

Nejsilnější vítr byl 18. ledna 2007 – 22,8 m/s a foukalo od severozápadu. Při přepočtu je to 82,08 km/hod. (22,8 x 4 x 0,9 = 82,08)