Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celý katastr všech pěti vesnic:

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2008:

 

 

 

Měsíc max. datum min. datum

 

Leden 12,0 20. -10,0 7.

 

Únor 17,7 24. -11,6 17.

 

Březen 17,4 31. -6,1 6.

 

Duben 20,8 28. -3,7 18.

 

Květen 30,6 31. 1,8 7.

 

Červen 30,9 22. 3,6 14.

 

Červenec 31,6 29. 8,7 22.

 

Srpen 32,2 1. 5,3 25.

 

Září 31,8 6. 1,2 14.

 

Říjen 19,1 21. -3,2 24.

 

Listopad 18,8 5. -6,4 24.

 

Prosinec 11,2 1. -9,3 31.

 

 

Teplota nejnižší : -11,6 stupňů celsiových dne 17. února 2008

Teplota nejvyšší : +32,2 stupňů celsiových dne 1.srpna 2008

 

Dosahované srážky v mm v roce 2008:

 

Měsíc mm.

 

Leden 79,5

 

Únor 19,6

 

Březen 69,0

 

Duben 37,6

 

Květen 63,5

 

Červen 80,3

 

Červenec 93,0 – maximum

 

Srpen 53,1

 

Září 14,5 – minimum

 

Říjen 76,2

 

Listopad 46,0

 

Prosinec 41,7

 

Poslední dobou se stávává závažným meteorologickým úkazem i vítr, pro informaci alespoň základní údaje :

 

Měsíc průměrná rychlost v m/s max. rychlost v m/s    datum

Leden 1,8 14,3 22.

 

Únor 1,3 14,3 23.

 

Březen 1,9 22,8 1.

 

Duben 1,5 14,3 12.

 

Květen 0,8 9,8 15.

 

Červen 0,9 12,1 23.

 

Červenec 1,0 14,8 16.

 

Srpen 1,2 12,1 4.

 

Září 1,0 12,1 4.

 

Říjen 0,9 13,9 16.

 

Listopad 1,5 15,2 20.

 

Prosinec 1,7 13,4 22.

 

Nejsilnější vítr byl 1. března 2008 – 22,8 m/s a foukalo od severozápadu. Při přepočtu je to 82,08 km/hod. (22,8 x 4 x 0,9 = 82,08) Tento den řádila Vichřice EMMA. Příloha č. 42, 43, 44, 45, 46.