Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celý katastr všech pěti vesnic:

Teplota:

-13,9 stupňů celsiových dne 29. ledna 2005

-15,8 stupňů celsiových dne 5. února 2005

+35,9 stupňů celsiových dne 28.července 2005

Srážky:

36,3 mm dne 4. května 2005

37,8 mm dne 5. července 2005

21,3 mm dne 15. srpna 2005