Pohyb obyvatelstva

POČET OBYVATEL k  31.12.2010            324  z toho:      muži 158

ženy  166

 

 

 

NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ:

93 – Josef Suchánek 14. 7. 1917

92 – Božena Štěpánková 9. 2. 1918

 

NAROZENÍ:

Matěj Štál

Miroslava Říhová

 

ÚMRTÍ:

Tomáš Novák

Hedvika Římalová

Jaroslav Klema

Václav Mušuta

Jaroslava Šafaříková

Jiří Vít

Marie Kohoutková

 

PŘISTĚHOVÁNÍ:

Dalibor Novák

Radka Nováková

Vlasta Nováková

Johana Myšková

Kateřina Myšková

Hana Rigóová

Štěpánka Heršálková Šuliková

Raffaele Šulik

Štěpán Šulik

Andrea Kiššová

Jiří Láska

Michal Kišš

Olga Kiššová

 

 

ODSTĚHOVÁNÍ:

Barbora Štálová

Michaela Štálová

Lucie Štálová

Božena Zalešáková

Matěj Bílek

Tereza Havlíková

 

V Chotěšicích dne 20.října 2011