Pokračování kroniky vesnic Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves

1) Úvod

Kronika v obci Chotěšice byla naposledy psána do roku 1999.

Zápis za rok 1999 byl schválen 15. května 2000 panem starostou Josefem Chárou, což byl poslední zápis do kroniky.

Bylo by možná dobré ty chybějící roky nějak doplnit, ale pokud to bude nutné připomenout nějaké události, nebo údaje, tak se také stane. Kronikou chceme zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány a archivovány. Naše snaha bude věci a události, které se v současnosti dějí, spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně.

 

Tak tedy, první písemná zachovaná zmínka o Chotěšicích je z 26. září 1199, kdy český král Přemysl Otakar I. potvrzuje držbu poloviny Chotěšic řádu bratří Božehrobců.

V zápise č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšicích ze dne 4.4.2005 je uvedeno v bodě 6. Usnesení a závěr, že obecní zastupitelstvo mimo jiné schvaluje jmenování do funkce kronikáře Ing. Cihláře.
Od toho data mne bude více a více zajímat dění v Chotěšicích, na Břístvi, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi. Když budu vyjmenovávat okolní vesnice, tak takto za sebou podle abecedy.

O kronikáři

Jmenuji se Zdeněk Cihlář. Narodil jsem se 15. září 1945 v Městci Králové jako druhý, manželům Anně Cihlářové rozené Krajové (6.6.1916 – 8.10. 1997) a Bedřichu Cihlářovi (5.3.1911 – 17.10.1984), první se narodila sestra Bedřiška Pavlásková (25.12.1942).

Matka pracovala na malém hospodářství a v roce 1957 vstoupila do právě založeného Jednotného zemědělského družstva v Chotěšicích a pracovala tam až do důchodového věku. Otec, kovář a podkovář se živil jako živnostník v Chotěšické obecní kovárně do r. 1956, kdy byla kovárna zbourána a po té až do důchodu pracoval ve Strojní traktorové stanici v Okřínku u Poděbrad.

Já jsem vyrůstal v Chotěšicích, navštěvoval jsem od roku 1949 nově založenou mateřskou školu, po té pět roků Obecnou školu v Chotěšicích a do roku 1959 Střední osmiletou školu v Dymokurech. Maturoval jsem v Poděbradech v roce 1963 a promoval jsem v roce 1968 v Praze. Trvalý pobyt mám v Praze 8. Dá se říct, že od 13ti let jsem byl mimo Chotěšice, kam jsem se pravidelně vracel.

V Chotěšicích máme s manželkou Danou domek čp. 6, který jsme koupili od mých rodičů.

V životopisu jsem záměrně uváděl místa a dění, která se týkají Chotěšic a okolí, o kterých budu v kronice také psát (JZD, kovárna).

Obecní úřad od mého jmenování o mne pečuje a poslal mě na školení kronikářů dne 13.11.2005 v Praze Podolí. Takto vybaven a za pomocí kamarádů a přátel z našich pěti vesnic, věřím, že bude možné navázat na tradici vedení kroniky, které bylo před několika lety přerušeno.