Pokračování kroniky vesnic Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves

3) Hospodaření obce

Zůstatek z roku 2004: 6 906 135,93 Kč

Příjmy za rok 2005: 4 065 280,15 Kč

Výdaje za rok 2005: 2 181 211,05 Kč

Zůstatek roku 2005: 8 790 205,03 Kč

V příloze č. 3 jsou založeny další podrobné dokumenty:

  • Inventarizační zápis o provedení inventarizace obecního a ostatního majetku ve správě Obecního úřadu v Chotěšicích za rok 2005
  • Zpráva o výsledku hospodaření Obecního úřadu v Chotěšicích za rok 2005
  • Rozpočtový výhled na r. 2005, 2006 obce Chotěšice