Povinné informace Chotěšice

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec Chotěšice
Důvod a způsob založení: podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Starosta: Tomáš Peřina
Organizační struktura: činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:

Obecní úřad Chotěšice
Chotěšice 29
289 01 Dymokury

Kontakty: telefon: 325 642 011
mobil: 724 181 707
e-mail: ou.chotesice@quick.cz
Číslo účtu: 5825-191/0100, KB Nymburk
IČO:

DIČ:

00239186

CZ00239186

Rozpočet pro rok 2017: příjmy 31,927.200,- Kč

výdaje 31,927.200,- Kč

Rozdělení činností

Obecní úřad Chotěšice zajišťuje: ověřuje opisy, kopie a pravost podpisů, služby CzechPOINT
Obecní úřad Kněžice zajišťuje: matriku, ověřuje opisy, kopie a pravost podpisů
Pověřený úřad Městec Králové zajišťuje: agendu stavebního úřadu, státní sociální podporu, agendu živnostenského úřadu, agendu úřadu práce
Obec s rozšířenou působností Poděbrady zajišťuje: agendu občanských průkazů, agendu cestovních pasů, agendu finančního úřadu, některé typy státní sociální podpory
Obec s rozšířenou působností Nymburk zajišťuje: agendu katastrálního úřadu, agendu správy sociálního zabezpečení, okresní soud