Kronika online

Pokračování kroniky vesnic Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves

1) Úvod

Kronika v obci Chotěšice byla naposledy psána do roku 1999.

Zápis za rok 1999 byl schválen 15. května 2000 panem starostou Josefem Chárou, což byl poslední zápis do kroniky.

Bylo by možná dobré ty chybějící roky nějak doplnit, ale pokud to bude nutné připomenout nějaké události, nebo údaje, tak se také stane. Kronikou chceme zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány a archivovány. Naše snaha bude věci a události, které se v současnosti dějí, spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně.

 

Tak tedy, první písemná zachovaná zmínka o Chotěšicích je z 26. září 1199, kdy český král Přemysl Otakar I. potvrzuje držbu poloviny Chotěšic řádu bratří Božehrobců.

V zápise č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšicích ze dne 4.4.2005 je uvedeno v bodě 6. Usnesení a závěr, že obecní zastupitelstvo mimo jiné schvaluje jmenování do funkce kronikáře Ing. Cihláře.
Od toho data mne bude více a více zajímat dění v Chotěšicích, na Břístvi, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi. Když budu vyjmenovávat okolní vesnice, tak takto za sebou podle abecedy.

O kronikáři

Jmenuji se Zdeněk Cihlář. Narodil jsem se 15. září 1945 v Městci Králové jako druhý, manželům Anně Cihlářové rozené Krajové (6.6.1916 – 8.10. 1997) a Bedřichu Cihlářovi (5.3.1911 – 17.10.1984), první se narodila sestra Bedřiška Pavlásková (25.12.1942).

Matka pracovala na malém hospodářství a v roce 1957 vstoupila do právě založeného Jednotného zemědělského družstva v Chotěšicích a pracovala tam až do důchodového věku. Otec, kovář a podkovář se živil jako živnostník v Chotěšické obecní kovárně do r. 1956, kdy byla kovárna zbourána a po té až do důchodu pracoval ve Strojní traktorové stanici v Okřínku u Poděbrad.

Já jsem vyrůstal v Chotěšicích, navštěvoval jsem od roku 1949 nově založenou mateřskou školu, po té pět roků Obecnou školu v Chotěšicích a do roku 1959 Střední osmiletou školu v Dymokurech. Maturoval jsem v Poděbradech v roce 1963 a promoval jsem v roce 1968 v Praze. Trvalý pobyt mám v Praze 8. Dá se říct, že od 13ti let jsem byl mimo Chotěšice, kam jsem se pravidelně vracel.

V Chotěšicích máme s manželkou Danou domek čp. 6, který jsme koupili od mých rodičů.

V životopisu jsem záměrně uváděl místa a dění, která se týkají Chotěšic a okolí, o kterých budu v kronice také psát (JZD, kovárna).

Obecní úřad od mého jmenování o mne pečuje a poslal mě na školení kronikářů dne 13.11.2005 v Praze Podolí. Takto vybaven a za pomocí kamarádů a přátel z našich pěti vesnic, věřím, že bude možné navázat na tradici vedení kroniky, které bylo před několika lety přerušeno.

Pohyb obyvatelstva

POČET OBYVATEL k  31.12.2010            324  z toho:      muži 158

ženy  166

 

 

 

NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ:

93 – Josef Suchánek 14. 7. 1917

92 – Božena Štěpánková 9. 2. 1918

 

NAROZENÍ:

Matěj Štál

Miroslava Říhová

 

ÚMRTÍ:

Tomáš Novák

Hedvika Římalová

Jaroslav Klema

Václav Mušuta

Jaroslava Šafaříková

Jiří Vít

Marie Kohoutková

 

PŘISTĚHOVÁNÍ:

Dalibor Novák

Radka Nováková

Vlasta Nováková

Johana Myšková

Kateřina Myšková

Hana Rigóová

Štěpánka Heršálková Šuliková

Raffaele Šulik

Štěpán Šulik

Andrea Kiššová

Jiří Láska

Michal Kišš

Olga Kiššová

 

 

ODSTĚHOVÁNÍ:

Barbora Štálová

Michaela Štálová

Lucie Štálová

Božena Zalešáková

Matěj Bílek

Tereza Havlíková

 

V Chotěšicích dne 20.října 2011

Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celé katastry všech pěti vesnic:

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2010:

 

 

 

Měsíc                    max.                 datum       min.          datum

 

Leden                   3,8           1.             -25,4         27.

 

Únor                     9,7           27.           -16,2         1.

 

Březen                  20.3          26.           -8,5          7.

 

Duben                   25,8          30.           -2,5          23.

 

Květen                  22.2          28.           4,5           9.

 

Červen                  31.2          10.           7,2           5.

 

Červenec               34,8          16.           7,2           8.

 

Srpen                   30,7          22.           7,5           20.

 

Září                      22,9          12.           2,1           20.

 

Říjen                     18,9          7.             -5,3          27.

 

Listopad                17,5          13.            -10,1         30.

 

Prosinec                5,3           24.           -18,3         4.

 

 

Teplota nejnižší :    -25,4 stupňů celsiových dne 27. ledna 2010

Teplota nejvyšší :   +34,8 stupňů celsiových dne 16. července 2010

 

Dosahované srážky v mm v roce 2010:

Měsíc                    mm.

 

Leden                   52,0

 

Únor                     16,0

 

Březen                  35,3

 

Duben                   56,9

 

Květen                  119,9

 

Červen                  41,7

 

Červenec               74,2

 

Srpen                   187,7

 

Září                      128,3

 

Říjen                     8,4

 

Listopad                61,0

 

Prosinec                58,0

Obecní události

Významným rozhodnutím bylo navržení, vybrání a schválení znaku obce Chotěšice. (veřejné zasedání dne 19. 3. 2010) Příloha č. 82 – 84

 

Byla provedena II. etapa rozšíření veřejného osvětlení v Chotěšicích.

Byla provedena nová výsadba alejí z Nové vsi k Dubečnu a na Malé Straně směrem k letišti.

Pro přípravu nové kanalizace bylo provedeno územní řízení a zahájeny práce na projektu pro stavební povolení.

Obdobně postupují práce na přípravě územního rozhodnutí na nový vodovod.

Byl zpracován projekt na rekonstrukci budovy obecního úřadu.

Byl opraven objekt bývalé váhy na Malé Straně.

Byla opravena autobusová zastávka v Nové Vsi.

Byla provedena nová fasáda kolny – bývalé autobusové garáže v Chotěšicích.

Byly zahájeny projektové práce na 3. rybník v Chotěšicích

 

Další události v roce 2010

Leden

9.1- Myslivecký ples Příloha č. 31 – 41

24. a 28. 1. Fotografie zimy Příloha č. 42 – 46

29.1. Zahájení prodeje v novém obchodě Potraviny Příloha č. 47 – 48

6.2. Hasičský ples Příloha č. 49 – 59

 

Únor

21.2. Fotografie zimy Příloha č. 60 – 65

27.2. Obecní ples Příloha č. 66 – 81

 

Březen

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 19. 3. 2010. Příloha č. 82 – 84a

 

Duben

30.4. Čarodějnice Příloha č. 85 – 87

 

Květen

1. Máj Příloha č. 88 – 94

 

Červen

4.6. Reportáž z opravy zdi na starém hřbitově u kostela.

Příloha č. 95 -99

 

Červenec

17.7. Dětský den a pouť Příloha č. 100 – 118

17.7. Pouťová taneční zábava Příloha č. 119 – 121

 

Říjen

16.10. Volby 2010 Příloha č. 122 – 127

 

Chotěšice – podrobné výsledky

Strana           Hlasů         Procent

ČSSD            43             28,66

ODS              32             21,33

TOP 09          24             16,00

KSČM            22             14,66

VV                16             10,66

KDU-ČSL       3              2,00

SZ                 3              2,00

Suveren.       2              1,33

ČPS              2              1,33

SPOZ            1              0,66

Svobodní       1              0,66

PB                1              0,66

 

Listopad

6.11. Posvícenská taneční zábava Příloha č. 128 – 136

 

Prosinec

25.12. Požár čp. 68 u Klémů Příloha č. 137 – 138

Zajímavosti o lidech žijících mezi námi:

Existuje „Radiová amatérská stanice OK1DLB Czech Republic“, kterou vlastní pan Miloš Barák, Malá Strana čp. 15. QSL lístek této stanice je v příloze č.139 – 144

Pan Miloš Barák, člen Českého radioklubu, má především zájem o navázání co nejvíce spojení s celým světem. Dosažená spojení jsou potvrzena právě QSL lístkem. Do roku 2010 už uskutečnil spojení se 270 vzdálenými místy v zemích celého světa.

Zúčastňuje se soutěží na mezinárodní úrovni a také domácích. Například pravidelná 24 hodinová světová soutěž, která se koná vždy 2. víkend v listopadu.

 

Mistr České republiky Matěj Vít ve věkové kategorii „Junior A“ motocyklový závodník vlastnící od roku 2008 licenci minibike

Minibike 40.

Narozen 8. ledna 2002, začal závodit v květnu 2005.V roce 2009 se stal ve své kategorii Mistrem České republiky, zúčastnil se  mistrovství Evropy v NSR spolu s 28 závodníky. O úspěšnosti závodníka svědčí 37 získaných pohárů a 12 medailí. Přílohy č. 145 – 150

Hospodaření obce

zůstatek    2009                 4,760.941,81

příjmy       2010                 6,319.928,11

výdaje      2010                 7,624.072,40

zůstatek   2010                 3,456.797,52


 

Obecní záležitosti

V průběhu roku 2010 se konalo celkem 10 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

 

 

Dále pracují finanční výbor a kontrolní výbor, které také měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

 

Následuje přehled veřejných zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku:

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 14. 1. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Kontrolní usnesení ze zasedání 16.12.2009
 • Místní poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 495,- Kč
 • Rozpočtové opatření č. 9/2009
 • Fi MEDIOS s.r.o. – vítěze výběrového řízení, jako dodavatele na stavbu veřejného osvětlení Chotěšice
 • Pronájem pozemků v k.ú. Malá Strana p. V. Svobodovi, Chotěšice 120

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

Žádost p. R. Vejra o snížení nájmu za pohostinství čp. 77

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 4. 3. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • kontrolní usnesení ze zasedání 14.1.2010
 • inventarizaci majetku obce za rok 2009
 • rozpočtové opatření č. 1/2010

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

prodej pozemku pp.č. 49/2 o výměře 21.048 m2 v k.ú. Nouzov p. Josefu Jandovi, Nouzov 57

 

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 19. 3. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 4.3.2010

volbu obecního znaku – grafický návrh č. 1

bezúplatný převod pp.č. 110/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Malá Strana

 

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 13. 5. 2010 – s tímto usnesením:

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 19.3.2010
 • závěrečný účet obce Chotěšice za rok 2009 bez výhrad
 • rozpočtové opatření č. 2/2010
 • předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č. 49/2 o výměře 481 m2 v k.ú. Nouzov p. Jiřímu Novákovi
 • příspěvek na provoz Handicap centra Srdce Chotěšice ve výši 10.000,- Kč
 • 9-ti členné zastupitelstvo pro příští volební období
 • výměnu oken u OÚ Chotěšice
 • žádost o změnu územního plánu obce Chotěšice
 • opravu budovy ČSAD Chotěšice
 • výběr nového provozovatele obchodu potravin v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          poskytnutí finančního příspěvku Centru pro těl. postižené Nymburk

–          snížení částky nájemného za pohostinství Chotěšice čp. 77

–          nákup kolotoče na dětské hřiště v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          zpracovat cenový odhad na objekt obytného domu Nouzov čp. 68 a aut. čekárny Malá Strana

–          zpracovat OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

 

5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 8. 7. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze dne 13.5.2010

–          pronájem obchodu firmě FALDO Bobnice

–          oznámení záměru obce o pronájmu pohostinství

–          přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          snížení nájmu za pohostinství v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ze dne 14.4.2009 o založení spořícího účtu.

 

6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 3. 8. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze dne 8.7.2010

–          výběr provozovatele pohostinství čp. 77 – p. Moniku Michálkovou, Chotěšice čp. 24

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi zjistit stav oprav ohradní hřbitovní zdi v Chotěšicích

 

7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 31. 8. 2010 – s tímto usnesením

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 3.8.2010

–          pronájem fary v Chotěšicích

 

8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 12. 10. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 31.8.2010

–          OZV č. 6/2010 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

–          rozpočtové opatření č. 3 a 4/2010

–          zhotovení obecních symbolů dle projednaného návrhu

–          pronájem váhy v Chotěšicích p. M.Typltovi, Chotěšice 150 k uskladnění cukrové řepy

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          prodej pozemku pp.č. 78/1 a 77/12 v k.ú. Malá Strana manž. Popovým, Praha

–          umístění reklamních poutačů na VO v obci

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          žádost Ing. M.Typlta, CH 150 o změnu ÚP

–          žádost J.Nováka, Lysá n/Labem o změnu ÚP

–          kontrolu FÚ Nymburk pro podezření z porušení rozpočtové kázně – typový projekt CzechPOINT

–          směrnici pro vedení účetnictví obce Chotěšice

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi projednat žádost manž. Porcalových o řešení povodňového ohrožení obce na MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí

–          zajistit cenové návrhy na vybudování dětského hřiště na Břístvi

 

9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 9. 11. 2010 – s tímto usnesením:

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          návrh programu jednání

–          ustavení p. Tomáše Peřiny do funkce starosty

–          ustavení Ing. Jaroslavy Barákové do funkce místostarosty

–          zřízení finanční, kontrolní komise a komise ŽP

–          finanční komisi ve složení: předseda Jaromír Švarc, členové: Jana Lásková, Eva Fabiánová

–          kontrolní komisi ve složení: předseda: Josef Chára, členové: Jaromír Švarc, Milan Typlt

–          komisi ŽP ve složení: předseda: Ing. Milan Typlt, členové: Milan Typlt, Jiří Novák

–          ponechání v platnosti výši odměn za výkon funkcí členů neuvol. zastupitelů

–          jednací řád zastupitelstva obce ponechán v platnosti

–          úřední hodiny starosty, místostarosty PO, ST   16 – 17

–          úřední hodiny pro veřejnost PO, ST  8 – 12    13 – 17

–          p. Jiřího Nováka jako lesní dozor v obecním lese

–          rozpočtové opatření č. 5/2010

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi zajistit předběžný cenový rozpočet na zateplení a výměnu oken u OÚ Chotěšic

 

10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 21. 12. 2010 – s tímto usnesením:

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání 9.11.2010

–          rozpočet obce Chotěšice na rok 2011

–          rozpočtový výhled obce Chotěšice na období 2011 – 2013

–          rozpočtové opatření č. 6/2010

–          OZV č. 8/2010 o místních poplatcích

–          výpověď smlouvy s TS Nymburk, uzavření smlouvy s AVE Kolín

–          inventarizační komisi

–          navýšení odměn členů zastupitelstva od 1.1.2011

–          pronájem objektu fary v Chotěšicích manželům Škopovým

–          podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2011 ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství – název akce Kanalizace a ČOV Chotěšice – 1. etapa – výstavba ČOV a zároveň závazek na spolufinancování akce v min. výši 5%

–          podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst – název akce Zateplení obecního úřadu a zároveň závazek na spolufinancování akce ve výši min. 5%

zastupitelstvo obce zamítá:

–          žádost p. Jiřího Jansty o přijetí do trvalého pracovního poměru

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce

–          zprávu FÚ Nymburk o daňové kontrole – projekt CzechPOINT

Úvod

Milé čtenářky a čtenáři kroniky, než budu psát kroniku, chci se věnovat nejdříve části č. 2 „Seznam domů na Malé Straně podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace“.

Zatímco o seznamu domů v Chotěšicích jsem psal sám, s dalšími obcemi nám pomohli ochotní občané:

Nouzov – tuto část kroniky z velké části napsal pan Jiří Novák z Nouzova.

Břístev – tuto část kroniky napsal pan Josef Vacek z Břístve.

Nová Ves -tuto část kroniky pomohli napsat paní Věra Cardová, paní Jindřiška Čápová, pan Miloš Štěpánek a k nemovitosti čp. 14 poskytl podklady pan Stanislav Schovánek, občané Nové Vsi.

Všem byly poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů, které jsou v přílohách kronik.

 

Jak psát o Malé Straně? Je nutné připomenout dílo „Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil pan Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody“ Tato kniha, která obsahuje 199 stran, byla sepsána v období od října 1988 do března roku 1991.

Byla rozdána do každého domu na Malé Straně, neboť hlavním obsahem je popisování historie rodů a obyvatel, kteří žili a žijí v jednotlivých domech označených popisnými čísly.

 

Toto dílo obsahuje podrobné údaje o dějinách, o hospodaření, o školství, o církvi, o vybavenosti, o místních zvycích, o politických událostech a podobně, nejen o obci Malá Strana, v širších souvislostech především o Chotěšicích a v části o malostranských rodech se dotýká míst v celé republice a i v cizině.

 

K dílu pana Ing. Josefa Hlávky je nutno se vrátit! Není možné se smířit s tím, že po 20ti letech není ještě ani jeden výtisk k dispozici na obecním úřadě. Vzhledem k širokému spektru informací musí zajímat všechny občany Chotěšic bez rozdílu zájmů a věku.

Takže o Malé Straně budu psát tak, že k výpisům z katastrálního úřadu o současných majitelích domů budu vypisovat údaje z díla Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody a pokud to bube možné, budu používat nezměněného textu psaného v kurzivě a podtrženého. K této stati jsou pořízeny fotografie všech domů, které jsou v příloze kroniky.

O posouzení a odsouhlasení takto vzniklého textu jsem požádal pana Ing. Josefa Hlávku, autora „Pohledu do minulosti …. „, žijícího v Písku.

Jeho další doporučení jsem v textu uplatnil.

Současně si dovoluji poděkovat panu Ing. Josefu Hlávkovi za ochotu ke spolupráci na této části kroniky.

Seznam domů na Břístvi podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

Tuto část kroniky o jednotlivých domech, podle popisných čísel, napsal pan Josef Vacek z Břístve. Byly mu poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů na Břístvi, které jsou v příloze.

 

1.Současný majitel je Pavel Zdražil Slezská 204/69, Praha, Vinohrady, 130 00. Původně to byla hájenka, vybudovaná panstvím Křinec pro rodiny hajných na polesí Břístev.

2. Současný majitel je Aleš Karlas Chotěšice 145, 289 01. Rodina Karlasova vlastní a užívá tento objekt již déle než sto let.

3. Současní majitelé Petruše Kubešová a Kubeš Tomáš Lhotská 2223/15, Praha 9, Horní Počernice, 193 00. Původní majitelé byla rodina Hurychova. Pan Hurych byl malorolník a zedník. Po druhé světové válce se přestěhovali do Oskořínka. Nyní se objekt využívá jako chalupa k rekreaci. (dále jen CHR).

4. Současná majitelka Jana Skalníková Břístev 4, Chotěšice, 289 34. Tento objekt vlastnila rodina Lachmanova již před sto lety. Pan Lachman byl švec – malorolník. Po jeho smrti se stal vlastníkem nemovitosti pan Josef Barák. CHR

5. Současní majitelé Jana Gregorová 29, Kadlín, 277 35 a Petr Jirků, Jilemnického 1059, Mladá Boleslav III, 293 01. Původní majitelé Nezbedovi. Pan Nezbeda byl rolník. Po smrti rodičů se dcery odstěhovaly do Jablonce nad Nisou a objekt užívaly jako chalupu k rekreaci. CHR

6. Současná majitelka je Pavlína Švarcová Pernerova 1574, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02.

Na této parcele stával domek, jehož majitelem byl pan Linhart z Chotěšic, který jej pronajímal ke skromnému bydlení pro dvě rodiny, ač tam byly jen dvě místnosti a společná předsíň. Po válce byl domek zbourán. Parcelu koupili Švarcovi a postavili na ni zahradní domek.

7. Současné majitelky jsou Blanka Michel Úmyslovice 4, 290 01 a Denisa Novotná Am Berg 9, Langgöns, Německo. Původní vlastník bal pan Josef Svoboda. Pochází odtud zachovalá obecní sušírna na švestky, kterou odkoupil Polabský skanzen v Přerově nad Labem. Ze skanzenu měli také zájem o šestibokou roubenou stodolu, ale tu pan Svoboda odmítl prodat. Jedna ze současných majitelek Blanka Michel je pravnučkou Svobodových. Její podnikatelský záměr zřídit zde chov koní neuspěl. Podařilo se vybudovat pěkný obytný dům (příloha č. 7a), který je v současnosti nabízen k prodeji. Z původního záměru zůstaly jen neurovnané závazky.

8. Současní majitelé jsou Ivana Plachá Moučná 1331, Poděbrady III, 290 01, Antonín Průša Dr. Horákové 40, Poděbrady II, 290 01 a

Lada Vejtrubová Dr. Horákové 46, Poděbrady II, 290 01.

V roce 1915 byl zde postaven obecní domek zvaný „Pastouška“ pro chudé, nemající střechu nad hlavou. Známou figurou byl pan Koštejn – obecní sluha. Bubnováním budil pozornost občanů, aby si vyslechli „na vědomost se dává“. Dále zvonil poledne, umíráčky, hrany a při pohřbech rozloučení, když pohřební průvod opouštěl ves. Po válce došlo ke zbourání pastoušky. Parcelu koupil pan Průša a postupně vybudoval solidní bydlení z vagónu.

9. Současná majitelka je Miroslava Martínková Sladkovského 816/6, Nymburk 288 02. Původní majitelé byli Pustovi, jejich dcera se provdala za Josefa Nováka z Nečasu. Při zemědělské výrobě vlastnil také mlátičku poháněnou stabilním benzínovým motorem. Prováděl výmlat obilí zájemcům v obci. Postupným děděním zůstává nemovitost v majetku rodiny. CHR.

10. Současná majitelka je Libuše Laurinová Zásada 345, 468 25. Původně vlastnil nemovitost pan Antonín Švarc. Jeho paní kupovala od obyvatel Břístve a Nečasu máslo, vejce, tvaroh i drůbež a v koších po železnici vozila do Prahy. Všeobecně se jí říkalo „Košářka“. CHR.

11. Nynější majitelka je Bc. Zdeňka Martincová Čechova 651/36, Mladá Boleslav II, 293 01. Původní majitel byl pan Lemberk. Pamatuji se, jak koncem 20. let minulého století přišla nemovitost při požáru o střechu. Dalším majitelem byl pan Josef Knížek, malorolník a pomocný dělník na stavbách.

12. Současný majitel je Miloš Švarc Břístev 12, Chotěšice, 289 34. Původní majitel pan Zajíček byl rolník a zároveň provozovatel hospody do první světové války. Další majitel byl rolník pan Jan Švarc. Ve 30. letech minulého století byl požár stodoly od blesku. Současný majitel pan Miloš Švarc si v nové stodole zřídil truhlářskou dílnu. Je vyhledávaným zručným zedníkem.

13.Současné majitelky jsou Karla Dvořáková Sadová 2111, Nymburk

288 02 a Miloslava Lišková146, Libice nad Cidlinou, 289 07. Původní vlastník byl rolník pan František Novák, invalida od narození. CHR.

14.Suočasní majitelé jsou Miloslav Švankmajer, Rezlerova 276, Praha, Petrovice, 109 00 a Ivona Švankmajerová, Rezlerova 276, Praha 10, Petrovice, 109 00. Původní majitel byl malorolník pan Veselý. Měl pár koní a provozoval povoznictví především v Rožďalovicích a v okolí. Zemřel tragicky při řezání dřeva na cirkulárce. CHR.

15. Současní majitelé jsou Kryštof Rímský U mlýna 2232/23, Praha, Záběhlice, 141 00 a Tereza Rímská Gorazdova 356/3, Praha, Nové Město, 120 00. Objekt prošel několikerou změnou majitele. Původními vlastníky byli Vodákovi v letech 1925 – 1928. Pan Vodák byl malorolník s velmi početnou rodinou (12 dětí). CHR.

16. Nynější majitelé Ing. Josef Orel Bošilecká 645, Praha, Kyje, 198 00 a Libuše Orlová Bošilecká 645, Praha, Kyje, 198 00. Původní majitelé Mockovi – malorolníci. CHR.

17. Nynější majitelé Ing. Doc. Zdeněk Hrdina CSc.Ruská 1238/172, Praha 10, Vršovice, 101 00 a Božena Hrdinová Ruská 1238/172, Praha, Vršovice, 101 00. Původní majitelé byli Kalfiřtovi, hospodařili jako rolníci, vlastnili mlátící soupravu poháněnou parním kotlem / lokomobilou /. Prováděli výmlat zájemcům v Břístvi a okolí. CHR.

18. Současní majitelé jsou Hana Firmanová, Tererova 1358/12, Praha 4, Chodov, 149 00 a Jan Kučera Sosnovecká 579/4, Praha 8, Troja, 181 00. Původní majitel byl pan Josef Pick, židovské národnosti, provozoval v objektu obchod se smíšeným zbožím asi do roku 1925 až 1928. Dále obchod převzal pan František Renka a k tomu otevřel také hospodu – výčep.

19. Nynější majitel je Vlastimil Kulhánek Mírová 60/48, Lysá Nad Labem, Litol, 289 22. Původní majitel byl též pan Kulhánek, byl tesařem a rolníkem. Vlastnické změny probíhají pouze po dědické linii.

20.Nynější majitelka je Kateřina Williams, Komunardů 1045/21, Praha, Holešovice, 170 00. Původní majitel byl kovo-rolník pan František Plesar, který pracoval u Československé státní dráhy jako dělník na trati. CHR.

21. Současní majitelé jsou Ing. Oldřich Šašek Dětenická 96/5, Praha, Kbely, 197 00 a Taťjana Šašková Dětenická 95/7, Praha, Kbely, 197 00.

Původní majitelka byla chudá vdova paní Volfová, žijící se synem Václavem, vyučeným ševcem. Paní Volfová spáchala sebevraždu skokem do studny. Není znám rozsah škody, který byl způsoben požárem v roce 1926 na této nemovitosti. Stalo se to v den oslav založení sboru dobrovolných hasičů, v noci, když probíhala taneční zábava v protější hospodě „U Rychtaříků“. CHR.

22. Původně vlastnil pan Josef Vacek, malorolník – dělník všude tam, kde se mu vyskytla možnost výdělku. Zbouráno.

23. Nynější majitel pan Ing. Josef Crhák Přístavní 1189/53, Praha 7, Holešovice, 170 00. Původní majitelka paní Marie Měšťanová rozená Rákosníková. CHR.

24. Zbouráno, zůstala stát jen novější stodola. Býval tu objekt chalupníka pana Františka Svobody.

25. Zbouráno, původní majitelé Kubálkovi, po nich pan Veselý a jeho další dědici.

26.Současní majitelé jsou Eva Sobotková Podhájí 382, Zákupy, 471 23, Josef Vacek Pražská 620, Doksy, 472 01 a Zdeněk Vacek Tkalcovská 868, Nový Bor, 473 01. Původní majitelé malorolníci Davídkovi. Od roku 1946 vlastnil nemovitost pan František Vacek – důchodce. Po roce 1986 jsem se vrátil do rodné Břístve a stavení po otci jsem zboural a vybudovali jsme zcela nové bydlení pro celou rodinu, jehož majiteli jsou naše děti.

27. Nynější majitelé Martin Rudzan Jiráskova 842, Mladá Boleslav II, 293 01 a Oldřich Rudzan Soudní 37/5, Nymburk, 288 00. Původní majitel byl pan Barák Josef – malorolník , dělník. Ve 30. letech minulého století byla požárem zničena střecha. Až do 30. let minulého století tam stál zbytek původního dřevěného stavení krytého došky. Byl to výměnek staré paní Barákové.

28. Současní majitelé jsou Roman Černý Revoluční 876/62, Poděbrady III, 290 01 Martina Černá Revoluční 876/62, Poděbrady, Poděbrady III, 290 01. Původní majitel byl pan František Vacek, malorolník – zedník. CHR.

29. Současné majitelky jsou Eva Pujmonová Kojetická 1023, Neratovice, 277 11 a Eva Pujmonová Kojetická 1023, Neratovice, 277 11. Původní majitel byl pan Bohumil Novák. Byl elektrikářem a pracoval u Československých státních drah.

30. Současní majitelé jsou Hana Kopišová Břístev 30, Chotěšice, 289 34 a Stanislav Kopiš Břístev 30, Chotěšice, 289 34. Původní majitel byl rolník pan Jaroslav Zajíc.

31. Nynější majitel je Jaroslav Dušek-Frommberger, Národní 219, Trutnov, Střední Předměstí, 541 01. Původní majitel byl panTáborský.Byl cestářem a svědomitě pečoval o silnici od „Homolky“ až po státní silnici. CHR.

32.Nyní je majitelem Miloš Pokorný Dygrýnova 826/11, Praha, Černý Most, 198 00. Původní majitelé byly Špínovi. Pán byl příležitostní dělník. CHR.

33. Současní majitelé jsou Karel Kočí Tererova 1551/8, Praha 4, Chodov, 149 00 a Eva Kočová Tererova 1551/8, Praha 4, Chodov, 149 00. Původně nemovitost vlastnili malorolníci Březinovi. Stará obytná část byla zbourána. Nový majitel přebudoval stodolu na bydlení.

34. Zbouráno

35. Současná majitelka Jiřina Tonová Vysočanská 233/93, Praha, Střížkov, 190 00. Původní majitelé byli Čihulovi. Obživu sháněli jak se dalo, sbírali houby, kytičky konvalinek vozili do Nymburka. V zimě vyráběli březová košťata. CHR.

36. Současní majitelé jsou Antonín Šesták Jurije Gagarina 1917, Nymburk, 288 02 a Michal Šesták Jurije Gagarina 1917, Nymburk, 288 02.Původní majitel byl pan František Špinka, malorolník, dělník. Po druhé světové válce se odstěhovali do pohraničí. CHR.

37.Současní majitelé jsou Pavel Váša Korunní 2206/127, Praha 3, Vinohrady, 130 00 a Alena Vášová Korunní 2206/127, Praha 3, Vinohrady, 130 00. Původní majitelé byli Gotvaldovi. CHR.

38. Nynější majitelka je Jarmila Šonková Přeštická 1096/4, Praha 10, Hostivař, 102 00. Původní majitelé byli Knížkovi, malorolníci. Jejich stodola byla v Břístvi posledním objektem krytým došky. CHR.

39. Současná majitelka je Gabriela Brynychová Cechovní 219, Jenštejn, 250 73. Původními majiteli byli Liškovi. Pan Liška byl v první světové válce zraněn a trpěl nějakou chorobou, že usínal i při jízdě na voze. Oběsil se v době, kdy jeho paní očekávala zrození čtvrtého potomka. CHR.

40. Současná majitelka je Marta Kodešová, Minská 1003/3, Praha 10, Vršovice, 101 00. Původní majitelé byli Zajícovi. Pan Zajíc přišel v první světové válce o předloktí ruky. Byl malorolník. CHR.

41. Nynějšími majiteli jsou Petr Procházka, Jateční 1197/23, Praha 7, Holešovice, 170 00 a Hana Procházková, Jateční 1197/23, Praha 7, Holešovice, 170 00. Původními majiteli byli Rajchltovi. Od nich nemovitost koupil pan Novák – krejčí. CHR.

42. Nynější majitel je Vítězslav Veselý, Břístev 42, Chotěšice, 289 34.

Původní majitelé byli Mocovi. Od nich nemovitost koupil pan Josef Zajíc, který objekt přestavěl do dnešní podoby.

43. Současní majitelé jsou Berta Brejšková Kodaňská 552/35, Praha 10, Vršovice, 101 00 a Jan Brejška Kodaňská 552/35, Praha 10, Vršovice, 101 00. Původní vlastník byl pan František Nezbeda, malorolník. Po požáru v 90. letech byl objekt zbourán.

44. Drahomíra Venhauerová, Za Poštou 1063/12, Praha, Strašnice, 100 00. Původní majitel byl pan Josef Švarc – malorolník

45. Objekt zbourán po roce 1945. Původně dům vlastnili Kaprasovi. Jejich babička skončila život skokem do studny. Říkalo se, že ji k tomu někdo z rodiny pomohl, aby bylo o krk méně.

46. Objekt zbourán po roce 1945. Původně dům vlastnili Lemberkovi. Na uvolněném prostoru postavili Friblovi z vagonu chatu k rekreaci. CHR.

47.Současná majitelka je Hana Prchlíková, Na Průhonu 1200, Mnichovo Hradiště, 295 01. Původní majitelé byli Beránkovi. Pan Beránek byl nádražák a malorolník. CHR.

48. Současní majitelé jsou Jiří Láska Břístev 48, Chotěšice, 289 34 a Jana Lásková Břístev 48, Chotěšice, 289 34. Původně to byla obecná škola postavená v roce 1911. Pro nedostatek žáků bylo vyučování po roce 1947 zrušeno. Prostory bývalé školy jsou upraveny na 2 byty.

49. Nynější majitelkou je Jana Matyásková, Pouchovská 178/1, Hradec Králové, Pouchov, 503 41. Původní majitel byl pan Alois Rákosník – zedník a rolník. Objekt byl vybudován krátce po první světové válce. CHR.

50. Současní majitelé jsou Jan Komínek, Alžběty Noskové 374, Velká Dobrá, 273 61 a Romana Komínková, Švédská 2500, Kladno, 272 01. Původní majitel byl pan František Barák, zedník a rolník. Byl dlouholetým starostou Břístve. Jako legionář prožil návrat z první světové války přes Sibiř, Vladivostok a USA. Objekt byl vybudován krátce po první světové válce.

51. Nynější majitel je Václav Martinec Břístev 51, Chotěšice, 289 34. Původní majitelé byli manželé Táborských. Živili se námezní prací, kde se možnost výdělku vyskytla. Skrovný domek byl postaven krátce po první světové válce.

52. Současní majitelé jsou Jiří Pěchourem Hodkovická 767/7, Praha 4, Kamýk, 140 00 a MUDr. Jana Pěchoučková Hodkovická 767/7, Praha, Kamýk, 140 00. Původní majitel byl zedník pan Václav Rákosník. Dům byl postaven krátce po první světové válce. CHR.

53. Nyní zde podniká Roman Jansta, U Fary 497, Rožďalovice,

 

289 34. Původně stavba sloužila jako kravín jednotného zemědělského družstva.

Pan Josef Vacek dále píše o zajímavých zvláštnostech obce Břístev :

V naši obci stojí také 4 objekty, které však katastrem patří do Nečasu (2) a do Mlýnce (2).

Nejblíže k rybníku stojí devastovaný objekt patřící do Nečasu č.p. 27, tak zvaná „Rybárna“, kterou nechalo vybudovat Kopidlenské panství pro obsluhu a ostrahu zařízení (stavidla) a chovu ryb. Až do poloviny 30. let minulého století tam bydlela početná rodina Víznerova. Po nich Frajmanovi, poslední byla rodina Veselých. Nynějšími majiteli jsou Milan Vrba, Nouzov 68, Chotěšice 289 01 a Olga Vrbová, Nouzov 68, Chotěšice, 289 01. Příloha č. 54.

Druhý objekt patřící do obce Nečas je rodinný dům č.p. 29 vedle Rybárny. Vybudoval jej pan Václav Švarc ve 30. letech minulého století. Dále jej vlastnil pan Josef Svoboda. Nyní vlastní objekt Ing. Ladislav Palšovič, Dědinova 1985/10, Praha 4, Chodov, 149 00 a Maria Palšovičová, Dědinova 1985/10, Praha 4, Chodov, 149 00. CHR. Příloha č. 55.

Objekt patřící do obce Mlýnec je proti křižovatce silnic do Rožďalovic a Nečasu bez č.p. Byla to hospoda. Zřizovatelem byl pan Pust, který padl v první světové válce. Velkým přínosem pro dění v obci byl sál s parketovou podlahou, kde se mohly konat taneční zábavy (poutě, posvícení a plesy) a na rozebíracím jevišti se hrálo divadlo.

Novým majitelem se stal pan Rychtařík. Ve třicátých letech minulého století jeho manželka v objektu provozovala prodejnu potravin jako konkurence pana Renky. Pro nedostatek zákazníků toho brzo nechala.

Kuriozitou bylo, že každý organizátor zábavy nebo divadla musel mít souhlas starosty obce Mlýnec a orazítkované vstupenky. Podle počtu prodaných vstupenek musel zaplatit jistý poplatek.

V roce 1939 -1940 koupil objekt pan Bohumil Jech, který se musel vystěhovat z obce Mílovice, zabrané německou armádou z důvodu rozšíření vojenského prostoru. Nový majitel byl podnikavý člověk a brzo se pustil do stavebních úprav. Hospodářskou budovu ve dvoře upravil pan Jech starší k obývání s manželkou a synem. Po likvidaci lednice nechal vybudovat jeviště a šatnu. Pořídil si zařízení na vlastní výrobu elektrického proudu, jelikož Břístev nebyla ještě elektrifikována. Později jen díky tomu, že hospoda stála na katastru patřící okresu Jičín, byla povolena a uskutečněna přípojka z Nečasu.

Kolem roku 1947 koupil objekt hospody Národní výbor obce Břístev za účelem přestavby na „Kulturní dům“. Do dobrovolné práce bourání starého a budování nového se s vervou pustila většina práce schopného obyvatelstva. Když akce dospěla do stavu „hrubé stavby“, jeden pisálek v reportáži o stavbě vyzvedl podíl komunistů jako hlavní sílu a vedoucí úlohu. Nestraníky tato nepravdivá informace namíchla a tím další práce ustaly. Po převodu pod Místní národní výbor Chotěšice byla provedena demolice a prostor prodán. Novými majiteli jsou Vladimír Suchánek, 17. Listopadu 802, Městec Králové, 289 03 a Marcela Suchánková, 17. Listopadu 802, Městec Králové, 289 03, kteří zde vybudovali zděný domek, jenž nyní slouží jako chalupa. CHR. Příloha č. 56.

Čtvrtý objekt, který stojí na katastru obce Mlýnec č.p. 68, je vklíněn přímo do naší obce. Ve 30. letech minulého století jej vybudoval pan Karel Gotvald a s rodinou jej obýval až do roku 1945. Potom měnil různé majitele. V této době jsou vlastníky Anna Nepimachová, Ovčí Hájek 2166/30,Praha 5, Stodůlky, 155 01 a Eva Šnajdrová, Mlýnec 68 Kopidlno 507 32. Příloha č. 57.

Obyvatelé těchto 4 objektů se vždy považovali za Břísteváky, zúčastňovali se dění v obci a jejich děti chodily do školy v Břístvi.

http://anxietytreatmethods.com/ambien
http://anxietytreatmethods.com/valium

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel k  31.12.2009

322 obyvatel, z toho 166 žen a 156 mužů

 

 

Přihlášeni k trvalému pobytu:

Procházková Hanička                       N43

Klema Jaroslav                               CH68

Kraus Hanuš                                   N26

Voničková Soňa                              CH81

Doušová Zdeňka                             CH43

Steklý Jaroslav                               CH137

Steklá Marie

Steklý Martin

Steklý Lukáš

Dědinová Dagmar                           CH127

Brzobohatý Josef                            CH127

Brzobohatý Samuel

 

Přestěhováni:

Karlas Aleš

Karlasová Lenka

Karlasová Natálie

Palšovičová Nicole                       z CH145       do B2

 

Odhlášeni:

Flegr Václav                              NV34

Flegrová Karolína                       NV34

Římalová Ladislava                     CH69

Vítová Hana                               CH152

 

Narozeni:

Havlíková Tereza                               CH145

 

Úmrtí:

Černý Karel                               CH72

Dufek Jiří                                  CH143

Lehký Jaroslav                           CH154

Myška Jaroslav                          NV32

Novák Tomáš                            N45

Novotný Jaroslav                        CH115

Pavlovský Viktor                        N31

Vyleťalová Milada                       CH126

 

Rozvod:

Novotný Jiří     –   Novotná Renata

Nejstarší občané:

Josef Suchánek                          14.7.1917

Milada Vyleťalová                       19.7.1916   zemřela 27.11.2009

Božena Štěpánková                    9.2.1918

 

Různé :

V nemovitosti č. 27 v Chotěšicích jejíž majitelkou je  paní Petra Vodvářková,Vykáň 113, 289 15 bylo zřízeno nové hostinské zařízení s názvem „U supa“.  Přílohy č.100, 101.

 

V Chotěšicích dne  31.května 2010