Rok 2006

Seznam domů v Chotěšicích podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

Obec Chotěšice tvoří 129 objektů – domů. K tomu musíme připočítat objekt kostela na západní straně vesnice příloha 1a, uprostřed vsi víceúčelový objekt bývalé obecní váhy, hasičské zbrojnice a kolny – pro traktory a pro zařízení na čištění obilí, jako byl trier, fukar spirálový třídič obilí. Nyní z toho zbylo torzo, sloužící jako místnost zastávky autobusů příloha č. 1b. Na východní straně kolna bývalé garáže autobusů příloha č. 1c. Východně je plechový přístřešek u zastávky autobusů.

O slávě cukrovaru v Dymokurech svědčí nádražní domek sloužící též jako místo pro obsluhu mostní váhy příloha č. 1d. Proto je nutno připomenout, že v Chotěšicích bylo nádraží, sice dráhy úzkokolejné k přepravě cukrové řepy do cukrovaru a z cukrovaru byly zase přiváženy cukrovarské řízky ke krmení skotu. Řepu přivážely a řízky odvážely koňské a kravské potahy rolníků hospodařících na polích Chotěšických, Malostranských a Novoveských.

Přijížděla sem vlaková spřežení tažená parními lokomotivami jmenující se Anna, Bedřiška a Marie.

Dále k vesnici náleží dva hřbitovy Starý kolem kostela a Nový na východní straně vsi.

K objektům v Chotěšicích též náleží objekty tvořící areál staveb bývalého JZD.

Vodní plochy tvoří Chotěšický rybník příloha č.1e,1f ke kterému byl vytvořen menší, východně ležící rybník a původní koupaliště a jsou napájeny z jižně tekoucím Smíchovským potokem. Blízko školy a Chotěšického fotbalového hříště je nově vybudována požární nádrž, která poskytuje i letní osvěžení. Zdrojem vody pro nádrž je studna příloha č. 1g.Na fotografii (příloha č. 1g) je v pozadí vidět dvůr Slavíkov, který leží mezi Chotěšicemi a Nouzovem.

Dříve, možno říci tak asi před rokem 1960 bylo každému jasné kdo kde bydlel, když se postavil nový dům, tak celá ves věděla kdo tam bude bydlet. Také bylo mnoho pamětníků, kteří si pamatovali jakékoli změny, třeba kde byla jaká hospoda, kde bydlel a pracoval jakýkoli řemeslník a podobně. V současné době nejen že život vsi dostal zcela jiný, nový charakter, ale mnozí již netuší o jaké historii by mohl každý dům vypovídat. To je krátce naznačený výčet informací, které má tato část kroniky přinést. Začíná se Chotěšicemi, dostane se v příštích letech také na Břístev, na Malou Stranu, na Nouzov a na Novou Ves.

Velice snadné bude psát o Malé Straně, tam je mimo fotografií již hotovo.Stačí připomenout dílo „Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů“, které sestavil pan Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody“ Tato kniha, která obsahuje 199 stran, byla sepsána v období od října 1998 do roku 1991. Byla rozdána do každého obydlí občanů Malé Strany, neboť hlavním obsahem je popisování historie rodů a obyvatel, kteří žili v jednotlivých domech označených popisnými čísly.

Následuje seznam domů v Chotěšicích podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace, číslo popisné je současně číslem přílohy.

1 – není

2 – Marie Janstová, Chotěšice 2, nově postavený dům, přístavba ke stodole, zesnulý pan Josef Jansta byl mistr pokrývač.

3 – Dům zbořen,bydlela v něm p. Janstová

4 – Chalupa k rekreaci – / dále CHR / Petr Hüblbauer, Růžová 2126, Nymburk, dříve Manželé Navrátilovi, František významný funkcionář 50. let.

5 – Vyhořelý hostinec v únoru roku 1953, řeznictví, obchod. Majitelé Peklákovi po Antošových.

Neodborně instalovaný odvod spalin panem Karlem Zachem, kouřovod napojen do sopouchu ventilace s vyústěním do půdního prostoru, kde bylo uskladněné seno, které se vznítilo. Požár způsobil i další škodu, kdy strop sálu prohořel a spadl do obilního zrní, které bylo v sále uskladněno a dílo zkázy bylo dovršeno.

6 – Chalupa k rekreaci ( dále jen CHR ) – Danuše Cihlářová, Ing Zdeněk Cihlář, Kundratka 11, Praha 8, dříve Anna Cihlářová Chotěšice 6.Otec majitele byl v Chotěšické obecní kovárně mistrem kovářským a podkovářským.Původně zemědělská usedlost manželů Krajových. V roce 1957 byla část domu přestavěna na kovárnu. V kovárně bylo krátce podnikáno a její stav dosud nezměněn.

7 – CHR – Jan Čarvaš, Bobkova 665/19, Praha 9. Objekt jako rekreační chalupa. Toto byla první rekreační chalupa ve vsi, koupili manželé Březinovi z Teplic od manželů Burdových v roce 1968 za 5 tis. Korun, pan František Burda však slevil na 3 tis. Kčs. V roce 2006 , kdy byla chalupa prodávána, byla požadovaná cena 1,3 mil. Kč.

8 – CHR – Štěpánka Wenzlová, V Aleji 586, Praha 10, původní chalupář pan Mareček z Teplic. Dříve tam trvale bydlela rodina Krátkých po rodině Steklých. Pan Ladislav Krátký a pan Steklý byli holiči. Kdysi zde byla tzv. „kořalna“  – prodej lihovin,  kterou provozovala jistá Eliška Brunerová.

9 – Miroslav Vít, Chotěšice 9, syn pana Jiřího Víta a vnuka pana Antonína Víta, majitele největšího zemědělského hospodářství ve vsi.

10 – CHR – Božena Havelková, Břetislavova 1219, Hradec králové, Pavel Havelka, Vachkova 827/2, Hradec králové. Původně hospodářská usedlost a místo velkého šrotovníku a proto se panu Václavu Libánskému majiteli říkávalo „Mlynář“. Ten byl za I. Světové války roku 1915 zajat v Haliči a také se dostal přes službu u sedláka až do řad Rudé armády, byl raněn a domů do Československa se vrátil až v prosinci roku 1919. Byl jmenován Československým rudoarmějcem.

11 – CHR – Miloš Ptáček a Ivana Ptáčková, U Kombinátu 416/7 Praha 10,Původně hospodářství Libánských. Pan Ladislav Libánský byl kostelníkem v Chotěšickém kostele.

12 – CHR – Stanislav Jansta, Revoluční 415/48, Poděbrady a Josef Jansta, Palachova 177/14. Původně hospodářská usedlost manželů Janstových, pan Jansta by krátce  zastupujícím předsedou místního jednotného zemědělského družstva.

13 Jiří Vít a Iva Vítová, Chotěšice 13, Původní majitelé, rolníci a prarodiče Jiřího Víta, Hladíkovi. Pan Hladík hrál na heligon  v místních kapelách.

14 – CHR – MUDr. Eva Menglerová, Hollarovo nám. 352, Praha 2, dcera Josefa Nepimacha, který získal dům od rodičů Nepimachových, kteří zde hospodařili.

15 – Stanislav Horáček, Markova 742/2, Hradec Králové, Drahomíra Karlová, Seletice 47, Jaroslava Vorlíčková, Přehořov 1 , bydlí zde matka majitelů. Původně Vaňkovi, kteří zde hospodařili.

16 –  Libánský Jaroslav, Chotěšice 16 a Vlasta Kuntová, Krkonošská, Nová Paka. Jejich otec pan Libánský Jaroslav byl znám, že se staral o distribuci výrobků k výkupu od soukromých výrobců – rolníků a později od záhumenkářů, npř. mléko a další výrobky včetně hospodářských zvířat.

17 – Eva Chárová, Chotěšice 135, Ing. Dagmar Čejková, Semice 155 a Miroslav Libánský, Kaštanová 197, Záhornice. Dům získali od rodičů uvedených dětí Libánských, ti jej koupili od Vítů. Paní Vítová pocházela z domu č.p. 13 ( Jaroslava Hladíková ).

18 – Marie Vítová a Jaroslav Vít, Chotěšice 18. Původně manželé Zákouckých, kteří přenechali usedlost rodičům pana Jaroslava Víta.

19 – CHR – Marie Hanzlová, Ing. Zdeněk Hanzl, Benátky nad Jizerou 508. Původně Nešnerovi, rodiče Marie a před nimi Kubeškovi vlastnili tuto usedlost.

20 – Miroslav Libánský, Kaštanová 197, Záhornice. Původně statek manželů Malikových, vybavený mechanizací, koňmi apod. Jejich dcera Dagmar byla matkou majitele.Dosud dům užívá majitelův otec.

21 – Jarmila Krčmaříková, Vítkovická 2042, Nymburk, Josef Vyleťal, Glowackého 505/5, Praha 8. Dům postavili manželé Vyleťalovi a postoupili dětem. Pní Vyleťalová v tomto roce 2006, zemřela.

22 – Marie Hovorková, Chotěšice 22. Dům byl nově postaven manžely Hovorkovými.

23 – CHR – Ing. Monika Sivulková, Za Papilonem 249/1, Praha 10. Původně zde bydleli Janstovi.

24 – CHR – Růžena Nováková, Koněvova 1279/117, Praha 3. Původně statek rodiny Váňových, kteří zde přistavěli nový vilový dům. Původní stavení a hospodářské objekty byly zbourány.

25 – CHR – Marta Myslivcová a František Myslivec, Lidická 357, Pardubice. Původně manželé Krupičkovi. Pan Krupička před zavedením obecního rozhlasu v Chotěšicích chodíval ve vsi s bubínkem a vyhlašoval zprávy vždy po shromáždění občanů – posluchačů. Také byl muzikantem hrajícím v místních kapelách na lesní roh.

26 – CHR – Milena Šimková, Chodovská 1331/32, Praha 2. Původně hospodářské stavení manželů Zachových. Jako první chalupář byl pan Slavík z Prahy otec majitelky.

27 Jiří Tax, Čsl. Legií 378, Rožďalovice. Původně hospodářské stavení manželů Zachových, jejich syn Vlastimil byl prvním předsedou jednotného zemědělského družstva ve vsi. V poslední době zde byla provozována ve stodole a na dvoře pila na stavební dříví.

28 – CHR – Milan Grešula a Věra Grešulová, Vítkovická 2042, Nymburk. Původně Baldovi. Pan Josef Balda byl Chotěšický švec. Od nich koupili dům Belejčákovi, kteří přišli v 60. letech do Chotěšic z bývalého SSSR Sovětského svazu – rodiče současné majitelky.

29 – Obecní úřad – budova obecního úřadu. Původně Kampelička – spořitelna, obecní knihovna, vždy dům vedení obce a také i kanceláře JZD. V patře byl byt, ve kterém naposledy bydleli Typltovi.

30 – Monika Říhová, Chotěšice 30, obchod a nyní pouze hostinec zvaný Dallas. Dům byl koupen od Vítů, kteří zde provozovali obchod a hostinec. Původně to byl jen obchod samoobsluha Spotřebního družstva Nymburk v patře je byt.

Samoobsluha byla postavena na místě bývalé obecní kovárny. Dochované fotografie jsou přiloženy – (publikace „Mezihájí ..“ a z doby před r. 1956, kdy byla kovárna zbořena.

Kovařil zde v době první republiky pan mistr Kostka bytem Chotěšice 115, tak asi do konce II. světové války. Od pana Kostky odkoupil zařízení kovárny můj otec Bedřich Cihlář – kovář a podkovář a pronajal si kovárnu od obce Chotěšice asi kolem r. 1948. Zařídil si kovárnu dalšími stroji. Jako živnostník podnikal až do roku 1956, kdy bylo národním výborem rozhodnuto kovárnu zbourat a na jejím místě postavit obchod. Stalo se tak způsobem jednání odpovídajícím tehdejším představitelům moci – národního výboru. Otec nedostal žádné písemné sdělení o výpovědi, sestra Bedřiška, která přicházela navečer domů, hrajíc si s míčem, vyřídila vzkaz od pana Černého, „Tati, zítra ti odpojí elektriku a budou kovárnu bourat“. Jako jedenáctiletý jsem otci pomáhal zařízení stěhovat, pomocí ručních vozíků a vozu. Stěhovali jsme vše do objektu šrotovníku u Burdů, Chotěšice 79. Kovárnu bourala organizace Československého svazu mládeže pod vedením Josefa Víta a ku pomoci byli občané Chotěšic a dokonce též i živnostníci se svými dětmi.My jsme ještě vynášeli, strop nám padal za krk,nikdo nám nepomáhal. Přišel pan Havránek, který hledal zakopaný hmoždíř, který zde byl ukryt před „Němci“ – zdroj barevných kovů, nebo „zbraň“? Kuriozitou byl i nález novin, kde pod fotografií presidenta Zápotockého bylo připsáno „ To je ten co vypil koze nápoj“, to svědčilo o nějakém zákazníkovi, který chtěl otci přivodit horké chvíle v politicky nelehké situaci. Štěstí bylo, že to našel otec sám.

31 – CHR – Ing. Jaroslav Rychetský, V Aleji 488, Praha 10, Původně manželé Kancnýřovi, rolníci, prarodiče majitele. Pan Kancnýř zajišťoval dodávky umělých hnojiv a chemikálií pro hospodařící rolníky. Byl také funkcionářem národního výboru a v JZD.

32 –  CHR – Ing. Václav Bittman a Jana Bittmanová, Štorkánová 2807/7, Praha 5 jako následní chalupáři po rodině Žďárských. Původní majitele Vaňkovi získali dům od Táborských, rodičů paní Boženy Vaňkové.

33 – CHR – JUDr. Jaroslav Dušek a Jaroslava Dušková, Mladotova 676/16, Praha 10. Původně rolníci manželé Oupických.

34 – Františka Hradecká, Chotěšice 34, pan Hradecký,byl vedle rolnictví mistr kamnář.

35 – CHR – Miloslav Brzák, Studenská 733/55, Poděbrady  a Drahomíra Nováková, Hálkova 800, Městec Králové. Původně hospodářství manželů Brzákových, rodičů majitelů.

36 – Ing. Bohuslav Kohout, Na Zádušce 1231, Poděbrady. Původně Kohoutovi, rolníci, paní Kohoutová zde bydlí dodnes.

37 – Miroslav Urlich a Rudolf Urlich ( zemřelý otec Miroslava ). Původně zemědělská usedlost, která před Ulrichovými patřila Peklákovým /  čp 5 /.

38 – Zach Jiří, Záhornice 48. Původně Zachovi rolníci, významní tím, že měli nejvíce včelstev ve vsi, jistě více jak 20 úlů.

39 – Jiří Pojman Chotěšice 39. Původně rolnická usedlost Novákových.

40 – Miroslav Beňko, Chotěšice 40. Původně Vyleťalovi, pan Josef Vyleťal byl posledním starostou Chotěšic před érou 50. let.

41 – CHR – Dagmar Steklá, Fertěkova 561/22, Praha 8. Původně paní Marie Steklá, možná prateta majitelky. Nyní jsou postaveny dva objekty. Umístění jedné nemovitosti spíše napovídá na místo, kde stál dům, kde bydleli Hánovi, kteří asi nežijí, jedině jejich děti.

42 – CHR – Aleš Sládek, Žalanského 291/12b, Praha 6.Původně rodina Prokešových

43 – CHR – Zdeňka Doušová, V Aleji 1356, Poděbrady. Původně manželé Chourovi – kovorolníci.

44 –

45 –

46 – CHR – Zdeněk Truneček a Helena Trunečková, Českolipská 339/18, Praha 9. Původně rolníci Vyleťalovi.

47 –

48 –

49 –

50 – Anna Valentová, Chotěšice 50. Původně Chárovi, před nimi Zachovi.

51 – CHR – Ludmila Štálová, Bělohradská 1903/36, Praha 2. Původně Zachovi.

52 – CHR – Ing. Jiří Kácha a Jitka Káchová, Dykova, Praha 10. Původně rolníci Polívkovi.

53 – Miloslava Hladíková, Chotěšice 53,Původně manželé Kořínkovi, rodiče majitelky.

54 – CHR – Miloslav Rejholec, Patočkova 1417/41, Praha 6. Původně dům patřil rolníkům Švecovým.

55 – Jaroslav Brzák, Chotěšice 55. Původně rodiče majitele. Pan Brzák mimo jiné byl autodopravce, vlastnil automobil „Praga picolo“.

56 – CHR – Jaroslav Vašička a Hana Vašičková, Jažlovická 1335/2, Praha 4.Původně manželé Kačírkovi – funkcionáři v obci v 50. letech.

58 – Obec Chotěšice – požární, hasičská zbrojnice, postavená na místě domků manželů Týlových ( jen smrk pichlavý / stříbrný / Týlovi připomíná.)

Dobrovolný sbor hasičů v Chotěšicích je mimo jiné i významnou společenskou složkou v obci.Nemalou měrou přispívá klubovna v „Hasičce“ k příjemným setkáním občanů Chotěšic.

59 –

60 – Ladislav Šrot, Chotěšice 60. Původně zemědělská usedlost s velkým pozemkem, patřící manželům Burešovým. Stodola byla již zbourána, je zachván barokně vyhlížející špýchar. Dominantou je vysoký dub na hranici pozemku – jeden z nejvyšších stromů v Chotěšicích.

61 – CHR – Mgr. Renáta Zemanová, Kalská 1030, Praha 9 a Ing. Jiří Kunt, Šperlova 375/22, Praha 4. Původně velká zemědělská usedlost. Vlastnila ji rodina Bělkova. Před nimi zde hospodařili Vorlovi rodiče paní Bělkové.

62 –

63 – CHR – František Vyleťal, V Hájích 290/55, Praha 4 a Ladislav Miller, Mládežnická 411, Vysoké Mýto. Tento dům vystavěl pan Josef Libánský, nesmírně pracovitý člověk, který na vše v životě stačil sám. Dům nyní vlastní jeho synovcové.

64 – CHR – – František Vyleťal, V Hájích 290/55, Praha 4 a Ladislav Miller, Mládežnická 411, Vysoké Mýto. Tento dům je bývalá zemědělská usedlost na společném pozemku jako čp 63. Bydleli v něm původně manželé Libánských a zmíněný pan Josef. Pan otec František Libánský byl mistr kolářský. V domě byla jeho dílna a stroje v přístavbě stodoly.Mimo to pan Libánský uměl i práce pánského holičství a také uměl vytrhnout bolící zuby, zejména dětem z mléčného chrupu. Navíc měli Libánských i polní sad „ V Hruškách“, kde pěstovali jabloně, hrušky a švestky.

65 – CHR – Vladimír a Drahoslava Vodehnalovi, Palachova 209/64, Poděbrady. Původně dům vlastnili rolníci Libánských, rodiče paní Drahoslavy. Pan Libánský byl v období I. světové války v legiích. Byl také cestář, správce a údržbář silnic přilehlých k Chotěšicím.

68 – CHR – Jaroslav Klema, Palmovka 553/6, Praha 8 a Marcela Klemová, Hybešova 551/9, Praha 8. Původně manželé Knapovi. Pan Knap byl kolář, známý výrobou ohýbaných hokejek, odbyt na ně měl v širokém okolí.

69 – Pražská diecéze Církve Československé husitské, V Tišině 474/3, Praha 6. Původně fara náležela katolické církvi. V roce 1950 zde již pan farář Havránek trvale nebydlel, byl v Městci Králové a dojížděl sem jen k přípravě na nedělní mše. Uvolněná fara se stala obydlím pro rodinu Špačkových, vystěhovaných z Poděbrad po zestátnění jejich majetku. Nyní je fara, po často krátkodobém ubytování, prázdná.

70 – Aleš a Jaroslava Janouchovi, Chotěšice 70. Původně manželé Burešovi. Pan Bureš byl mistr zednický.

71 – CHR – Josef Zach, Běhounkova 2529/57, Praha 5. Původně manželé Navrátilovi, praprarodiče majitele.

72 – Jiří Černý, Chotěšice 72 a Hana Hyšplerová, Filcíkova 556, Kopidlno. Původně rolníci, manželé Černí. Pan Karel Černý byl funkcionářem národního výboru a JZD Chotěšice.

73 – Bohuslav Vít, Chotěšice 73. Podnikatel ve strojnickém oboru. Původně majitelé manželé Vítovi, prarodiče majitele, rolníci, přezdívka dle velikosti hospodářství „V půllánu“. Nějaký čas kolem roku 1955 pečoval pan Vít o obecního kozla

74 –

75 – Obec Chotěšice – Škola v Chotěšicích byla vybudována v roce 1854.

Původní, nyní adaptovaná, škola v Chotěšicích je od 16.9.1991 využívána jako „Speciální domov mládeže“. Domov zajišťuje péči o chlapce a dívky ve věku 16 – 26 let se středním a těžším stupněm mentální retardace. Kapacita 35 osob je zaplněna klienty ze Středočeského a Východočeského kraje a z Prahy.

76 – CHR – Vítězslav Bílek, Šalounova 1934/16, Praha 4. Původně Císařovi. Pan Josef Císař byl mistr kolářský.

77 – Obec Chotěšice hostinec „Na Blahu“. Hostinec byl postaven manžely Němcovými, kteří vlastnili ještě velké hospodářství. Hostinec postavený před II. světovou válkou byl schopen poskytovat veškeré služby, pohostinství, ubytování v hostinských pokojích, sál s jevištěm pro pořádání ochotnických divadelních představení a tanečních zábav. Vedle bytu byl zde ještě krám s potravinami a řeznictví, neboť pan Němec byl i výborný mistr řeznický. V 50. letech zde podnikala v pohostinství Jednota Nymburk. Po restituci vnučka Helena hostinec prodala.Majitel pan Zach prodal hostinec obci Chotěšice a nyní se připravuje celková oprava a navrácení původnímu využívání v celém rozsahu.

78 – Josef a Eva Čiperovi, Chotěšice 78. Původně zde byl hostinec a řeznictví manželů Jančákových. Po krátkou dobu před prodejem současným majitelům zde byla modlitebna církve československé husitské.

79 – Anna, Ilona, Martin a Vladimír Urlichovi, Přátelství 153, Valdice.Zemřelý manžel Anny a otec 3 dětí Josef Urlich koupil dům od pana Karla Zacha. Ten koupil nemovitost od pana Františka Burdy, syna původních majitelů. Burdovi byli podnikatelé a vlastníci obchodu s koloniálním zbožím a velké šrotovny pro úpravu obilí ke krmným účelům pro zemědělce z širokého okolí (Tento objekt je již zbourán). Obchod provozovala též Jednota Nymburk do doby postavení nové samoobsluhy (1957).

80 – Jindřich a Jana Pošepných, Chotěšice 80. Původně rolníci Marešovi. Pan Mareš byl mistr ševcovský.

81 – CHR – Jiří a Soňa Voničkovi, Lhotská 2203/20, Praha 9. Původně manželé Kafkovi.

82 – Luboš Carda, Chotěšice 136. Vilový dům v areálu bývalého panského dvora (dále Dvůr) , který byl tvořen stájemi pro skot, pro prasata, stodolami a kůlnami pro stroje. Areálu dominuje velká sýpka – špýchar, kde se v několika patrech skladovalo obilí. Technologii vedle sladovacího zařízení tvořili i kapsové páternostery na obilní zrno. Nechyběl ani šrotovník. V přízemí sýpky byly byty pro zaměstnance statku. Značnou část pozemků zabírala vodní plocha, možná jako zbytek rybníka. Areál byl ohrazen zdí, jejíž součástí byly i drobné stavby sloužící pro chov drobného zvířectva zaměstnanců. Velkou plochu na jižní straně areálu zabírá ovocný sad. Tam se nacházel sklep, který byl často spojován s existencí podzemních chodeb.Užitková voda pro hospodářství byla dodávána pomocí čerpací stanice umístěné v drobné stavbě na jižně ležících loukách podél Smíchovského potoka. Panský statek, ke kterému vždy náležel jižně ležící dvůr Slavíkov, byl v historických zápisech používán jako orientační místo například pro stanovení místa Chotěšické tvrze. Ta byla pravděpodobně západně od dvora, o čem svědčí mnoho zmínek v různých zápisech.

Majiteli obou dvorů byla vždy panující šlechta nad vsí a okolím. Začneme-li rodem Czernínů možná z dob Rakouska-uherska, zákonem o parcelaci z doby I. republiky, se dostáváme k novému majiteli a to byli manželé Rodishovi, kteří bydleli na statku i v době po II. světové válce v době zabrání majetku a hospodaření státních statků. Po té se k využívání dostává JZD Chotěšice a to zde hospodaří až po sloučení s JZD Záhornice.

Během této doby se stavebně o majetek mnoho nepečovalo, byl přistavěn vepřín na Slavíkově a ve Dvoře, po zřícení sedlové střechy stodoly, byla nahrazena střechou pultovou. Kolny zmizely a vodní plocha též. Po restituci byl Slavíkov vrácen Czernínům a Dvůr vnučce po panu Rodishovi Ing. Bronislavě Nepimachové. Ta postavila moderní vepřín přibližně na místě stávajícího. Nyní současný majitel stavbu využívá jako prostor pro pilu.

83 – Vladimír Vágner, Boženy Zajíčkové 236, Křinec. Původně Vágnerovi, rolníci. Pan Vladimír Vágner, otec majitele, prováděl lidem v obci domácí zabíjačky za co byl velmi oblíben.

84 –

85 – CHR – Božena Ladislavová, Toužimská 68, Praha 9, Původně paní Kvasnicová , před ní manželé Kostkovi, kteří byli první majitelé televizního přijímače v obci.

86 – Ivana Lehká, Chotěšice 154. V domě bydleli manželé Bělkovi, jejich dcerou je majitelka. V domě byla vestavěna kovárna, kovářem byl pan Josef Bělka, který kovařil až do doby výstavby opravárenských dílen v místním JZD.

87 – CHR – Ing. Pavel Hofman, Bělinského 969/17, Praha 10. Původně Horáčkovi, rolníci. Do domu v roce 1954 uhodil kulový blesk. Stalo se tak ! z „čistého nebe“, domem projel, udělal nepořádek a zase vyšel přes zeď ven.

88 – CHR – Jan a Marie Porcalovi, Branislavova 1418/7, Beroun. Původně zemědělská usedlost Libánských. V domě byla za I. republiky pekárna s prodejem pečiva. Ještě dveře ve fasádě domu do ulice svědčí o místě prodejny.

89 – CHR – Pravoslav a Yvona Krabcovi, Konzumní 256/20, Praha 9.Původně manželé Steklých. Jejich syn emigroval po roce 1968 do Anglie.

90 –

91 – CHR – Ing. Miroslav a Ladislava Spilkovi, Za Kajetánkou 1279/16,

Praha 9.Původně zde bydleli Hovorkovi. Pan Hovorka byl Chotěšický švec.

92 –

93 – CHR – Ing. Eva Bažilová, Doležalova 1043, Praha 4. Původně Zachovi. Pan Zach byl mimo jiné znám tím, že pečoval před panem Vítem o obecního kozla.

94 – CHR – MUDR. Ivo a Ing. Hedviga Klepáčkovi, Majerského 2031/7, Praha 4. Před nimi chalupáři Machovi z Prahy po Kapounových z Prahy.Původní majitel Jaroslav Brzák, který zdědil dům po babičce paní Veselé, která dům koupila od Janatových z Kopidlna.

95 – Jaroslav a Jana Zachovi, Chotěšice 95. Původně zde bydlel pan Zach řezník s paní Moravcovou.

96 – CHR – Pavel Heindorfer, Andělohorská 207, Chrastava. Původně Čihulovi. Jejich syn Josef Čihula byl československý horolezec, který zdolával i himalájské hory. Zahynul při tréninku ve slovenských Tatrách. Jeho jméno je uvedeno v pamětním seznamu horolezců v Českém Ráji.

97 – CHR – Jiří a Ludmila a synové Daniel a Michal Čápovi, Přátelství 519, Jičín. Původně Čápovi, rodiče Jiřího. Pan Čáp byl mistr zednický.

98 – CHR – Marie Šnejdarová, Černohorského 1384/22, Nymburk a Hana Vosečková, Tyršova 326, Rožďalovice. Původně rodiče majitelů. Pan Kačírek mimo hospodaření prováděl domácí zabíječky .

99 – Josef Šovar, Chotěšice 149, Eva Vyleťalová, Bezručova 421, Kopidlno a Jaroslav Šovar, Míru 856, Městec Králové. Původně rolníci Šovarovi. Paní Šovarová byla rozená Linhartová. Linhartovi měli v tomto domě koloniální obchod.

100 – Jan a Jitka Rolníkovi, Chotěšice 100.Původně rolníci Novotných.

101 – Josef Peklák, Chotěšice 101. Původně Peklákovi majitelé zemědělské usedlosti a hlavně hostince, který pod čp. 5 vyhořel. Pan Josef Peklák a jeho otec byli v 50. letech uvězněni. Pan Peklák starší neztrácel životní optimizmus, například se jako bývalý hospodář zúčastnil dožínek pořádaných státním statkem s malým vozíkem taženým kozlem. K domu náleží též barokně vyhlížející sýpka – špýchar.

102 – CHR – Miroslav a Věra Barešovi, Sídl. V Zátiší 1020, Kralupy nad Vltavou. Původně dům rolníků Havránkových.

103 – Zdeněk a Alena Kafkovi, Chotěšice 103. Původně Kafkovi. Paní Kafková rozená Vitíková. Její matka byla majitelkou a prodavačkou v místní trafice, která stávala na návsi před domem čp 8 a 9. Přes příkop (ještě nebyla kanalizace ) byla lávka se zábradlím k napojení na silnici. Trafika byla centrem „korza“ byly tam ponechávány vzkazy zamilovaných a také informace všeobecné, které si předávali kupující kuřiva. Pan Václav Kafka byl strojní zámečník a elektrikář. Podnikal v dílně dosud stojící na dvoře čp 103, objekt je veden pod číslem popisným 110.

104 – Josef a Marie Spilkovi, Sadová 2118, Nymburk. Původně majitelem byl pan František Hlaváček.

105 – Ladislav a Marie Olivovi, Hrubá Horka 90, Železný Brod. Původně manželé Burešovi.

106 – CHR – František a Jana Strejčkovi, Mezilesí 2060/4, Praha 9. Původně manželé Burešovi.

107 – CHR – Ing. Jan a Hana Šlancarovi, Ohradní 1355/37Praha 4. Nově postavený dům v roce 2006 na místě stávajícího, který byl zbourán, kde bydlela původně rodina Steklých.

108 – Jaroslav a Jarmila Vonkovi, Chotěšice 108. Původně Zachovi.

109 – Jaroslav a Hedvika Římalovi, Chotěšice 109. Původně dům postavený manžely Hlaváčkovými rodiči majitelky.

110 – Zdeněk a Alena Kafkovi, Chotěšice 103, strojnická dílna pana Václava Kafky, tak jak je popsáno u čp 103.

111 – Zdeněk a Marie Zachovi, Chotěšice 111. Původně rolníci Zachovi. Pan Zach byl cestář, správce a údržbář silnic přilehlých k Chotěšicím. Také vyráběl březová košťata pro široké okolí.

112 – Josef Suchánek Chotěšice 112 a Marie Nermutová, Jiřice 186.Původně majitelé manželé Suchánkovi.

113 – Jaroslav Davídek Stankovského 1635, Čelákovice. Původně rolníci Davídkovi.

114 – CHR – Jaroslava Macáková, Proletářská 144, Liberec. Původně rolníci Janouchovi.

115 – Jaroslav Novotný, Chotěšice 115 a Libuše Novotná, Dvořákova 611, Městec Králové. Původně Kostkovi. Pan Kostka byl mistr kovářský v obecní kovárně asi do roku 1948.

116 – CHR Martin Žďárský, Ládevská 542/29, Praha 8. Původně Holanovi. Pan Holan byl úředníkem spořitelny, která sídlila v místní Kampeličce. Dcera Alena Holanová bydlí v domě dodnes.

117- Josef Vít, Chotěšice 117, Původně rolníci Vítovi.

118 – Vladimír Vyleťal, Cukrovarská 728/16, Poděbrady. Původně Vyleťalovi. Otec a děd majitele byli mistry truhlářskými, o jejich kvalitních výrobcích lidé nešetřili chválou. Truhlářská dílna je v domě dosud.

119 – CHR – Dita a Marek Humhalovi, Ronešova 1134/4, Praha 9. Původně Suchánkovi.

120 – Václav a Iveta Svobodovi, Chotěšice 120. Původně hospodářská usedlost Libánských.

121 – CHR – Dana Kučerová, Dr. Horákové 649/8, Ústí nad Labem. Původně zde bydleli manželé Brabcovi.

122 – CHR – Michal a Lucie Štálovi, Bělehradská 1908/36, Praha 2.

Původně rolníci Hladíkovi.

123 – CHR – Zdenka Navrátilová, V Olšinách 2270/122, Praha 10. Původně zde bydleli manželé Etrychovi. Pan Etrych byl mistr truhlářský. Dílna bývala v domě.

124 – CHR – Martin Petr, Boháčova 865/6, Praha 4.Původně zde bydleli Zachovi. Pan Václav Zach byl mimo rolničení velkým fotografem. Jeho fotografie dokumentují obec v období 1940 až 1955.

125 –

126 – CHR – Pavel Vyleťal, Bezručova 421, Kopidlno. Původně Vyleťalovi, prarodiče majitele. Paní Vyleťalová dosud žijící v Liberci je dcerou manželů Suchánkových. Pan Suchánek byl Legionářem a v I. světové válce bojoval na Italské frontě.

127 – CHR – Dagmar Dědinová, Prodašice 19. Původně rolníci Hovorkovi.

128 – CHR – Františka a Karel Zahradníkovi, Prokopa Holého 1440, Čelákovice.Původně Zachovi. Pan Karel Zach byl původce požáru hostince čp 5. Určitou dobu vlastnilo dům JZD Záhornice.

129 – CHR – Miroslav Zelený, Tupolevova 502, Praha 9 a Stanislava Zelená, K Mýtu 118, Tehovec. Původně Kabelkovi.

130 – CHR – Stanislav Krátký, Poděbradská 586/138, Praha 9 a Iva Krátká, V Olšinách 1124/54, Praha 10. Původně Bělkovi. Pan Bělka byl mistr kovářský v čp. 86, po něm skončil kovařinu v domě jeho syn Josef.

131 – Jaroslav Brázda, Chotěšice 131. Původně rodina Procházkova. Pan Procházka byl mistr krejčovský.

133 – Václav Lochman, Řepov 131. Původně Typltovi. Pan Oldřich Typlt byl také ve vsi první majitel televizního přijímače Tesla s radiopřijímačem.

Jeho žena Marie dosud zde bydlí.

134 – CHR – Jindra Glacová, Jílemnického 299, Ústí nad Orlicí, Ing. Miroslav Brzák, Moučná 1330, Poděbrady Martin Brzák, Studentská 733/55, Poděbrady. Původně zemědělská usedlost manželů Čihulových.

135 – Eva a Josef Chárovi, Chotěšice 135. Původně zde bydleli Krajovi a Janstovi.Pan Josef Chára byl v Chotěšicích starostou do roku 2002. Je zastupitelem obce. V říjnových volbách v roce 2006 získal 124 hlasy .

136 – Jarmila Cardová, T.G. Masaryka 500, Městec Králové a Luboš Carda, Chotěšice 136. Pan Luboš Carda Je zastupitelem obce. V říjnových volbách v roce 2006 získal 41 hlasů . Původně zemědělská usedlost manželů Lebedových.

137 – Jaroslav Steklý, Chotěšice 136. Původně zemědělská usedlost manželů Steklých.

138 – Josef a Marie Spilkovi. Bývalý chudobinec. Byl využíván k bydlení a po určitou dobu zde byly kanceláře JZD Chotěšice.

139 – Telefónica O2, Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3. Původně nově postavená vilka. Bydlela v ní paní Libánská – původní majitelka, po ní Císařovi, obec a nyní T – O2.

140 – Marie a Vladimír Holých, Chotěšice 140 a Josef Holý Třebešice 86. Původně manželé Holých. Pan Holý byl mistr zednický.

141 – Michal a Anna Cimbalákovi, Chotěšice 151. Původně dům manželů Kačírkových.

142 – Ing. Milan Typlt, Chotěšice 150. Pan Ing.Milan Typlt je zastupitelem obce. V říjnových volbách v roce 2006 získal 137 hlasů . Původně nově vystavěný dům manžely Typltovými. Pan Václav Typlt pracoval jako zprostředkovatel výkupu zemědělských výrobků, zejména vajec a drůbeže. Vždy vlastnil k tomu odpovídající automobil npř. dodávkový vůz Aero 30.

143 – CHR Ing. Štěpán Pecháček, Jihovýchodní II, 756/25, Praha 4. Původně dům postaven manžely Krajovými. Pan František Kraj byl majitelem stavební firmy. Stavěl zejména na Kopidlensku a Jičínsku a to hospodářská stavení, k bydlení, pro spořitelnu Kampelička a podobně.

144 – Jiří a Taťána Láskovi, Chotěšice 144. Původně dům postavený manžely Baťkovými.

145 – Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady, Poděbradská 169, Poděbrady.Nově postavený bytový dům.

146 – Jaroslav a Eva Vonkovi, Chotěšice 146. Nově postavený dům na pozemku kdysi náležícímu k domu čp. 19 manžely Nešněrovými.

147 – CHR – Doc.Ing.Josef, CSc. A Ing. Milada Krebsovi, Olbrachtova 619/39, Liberec. Nově postavený rekreační domek.

148 – Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady, Poděbradská 169, Poděbrady.Nově postavený bytový dům.

149 – Josef a Alena Šovarovi, Chotěšice 149, Nově postavený dům manžely Šovarovými.

150 – Milan Typlt, Chotěšice 150. Nově postavený dům. Pan Milan Typlt je zastupitelem obce. V říjnových volbách v roce 2006 získal 112 hlasů .Je mistrem zednickým, odborníkem stavebním v zastupitelství obce Chotěšice.

151 – Michal a Anna Cimbalákovi, Chotěšice 151. Nově postavený dům.

152 – Okresní stavební bytové družstvo Poděbrady, Poděbradská 169, Poděbrady.Nově postavený bytový dům.

153 – Jaromír a Marta Švarcovi, Chotěšice 153. Nově postavený dům. Pan Jaromír Švarc byl do roku 2006 starostou obce. Je zastupitelem obce. V říjnových volbách v roce 2006 získal 123 hlasů . Je starostou Sboru dobrovolných hasičů v Chotěšicích a zvoleným zastupitelem v Chotěšicích. Je mistrem tesařským. Dílo jeho skrývají převážně střechy ale může se pochlubit i výstavbou roubených stavení npř. velká roubenka v Šárovcově Lhotě apod.

154 – Jaroslav a Ivana Lehkých, Chotěšice 154. Nově postavený dům. Pan Jaroslav Lehký je starostou obce Chotěšice v říjnových volbách roku 2006 získal 144 hlasů (nejvíce). Patří k aktivním členům Sboru dobrovolných hasičů v Chotěšicích kde vykonává funkci pokladníka.. Je mistrem zednickým.

Jeden den (One day) 26. července 2006

Následuje chronologický průběh událostí jednoho dne, tak jak se jej podařilo zachytit co do faktů a fotografického záznamu účastníků akce Dany a Zdeňka Cihlářových, kteří všech pět vesnic objížděli na kolech zn. Autor, dámské Vista a pánské Horizont příloha č.157.Fotografická dokumentace pořízena digitálním fotoaparátem Panasonic DMC-LC33

Čas 4,00 teplota vzduchu 18,5 stupňů celsia, jasno, bezvětrné počasí, ještě je tma.

4,19 Autobusová zastávka uprostřed vesnice v sousedství hostince Dallas, přijíždí autobus firmy ČSAP, pravidelného spojení do Poděbrad od Nové Vsi řízený řidičem panem Sedláčkem. V autobuse je jeden cestující a v Chotěšicích nastupuje slečna Andrea Lásková. Několik slov s řidičem, popřání dobrého dne a autobus odjíždí příloha č. 158.

5,00 Pan Josef Spilka s naloženým nákladem s Fordem Transit odjíždí na práci až ku Praze do obce Hovorčovice. Spěchá, práce za ranního chladu jde lépe a to že bude zase celý den teplo se dá očekávat příloha č. 159.

5,20 Pan Starosta Vladimír Švarc odjíždí také za prací příloha č. 160.

5,25 Rozvoz novin. Denní tisk je doručen již takto ráno ne jako dříve, kdy listonoš přijížděl během dne na kole. Dnes jezdí malým automobilem a ve dvou lidech příloha č 161.

5,28 Pan Ladislav Holý vyjíždí na každodenní trasy s rozvozem výrobků firmy Proagro. Kamion Renault odjíždí do Městce Králové k nakládání vajec příloha č. 162.

6,00 Bývalé objekty JZD, nyní zde hospodaří „První Zemědělská Záhornice“ Ve 2 objektech výkrmu prasat jsou v chodu krmné automaty.

6,10 Bývalý Redischův dvůr, značně zchátralé budovy. V nově vystavené hale původně pro chov prasat se po odstranění technologického zařízení nyní provozuje zpracování dřeva. Přítomen je pan Luboš Carda, který část objektů dvora zakoupil a zaměstnanci paní Říhová a pan Sam Manusič příloha č. 163,164.

6,25 Nová Ves Inseminační stanice kanců patřící firmě Proagro Nymburk. Rozhovor s paní Zachovou, která sem do zaměstnání dojíždí ze Záhornic.

Právě se provádí ošeření semene kanců a připravuje se k expedici. Například pan Milan Typlt starší musí vykonat několikráte za týden cestu na Moravu bez ohledu na počasí a problémy na cestách, zejména na dálnici D1 příloha č. 165.

6,45 Zastávka autobusů Nová Ves náves uprostřed vesnice. Stojí tam čekající autobus na cestující od firmy ČSAP Nymburk. Řidič autobusu pan Zdeněk Valenta rodák z Chotěšic příloha č. 166.

7,20 Chotěšice, prostor dílen bývalého JZD. Pan Josef Chára ( minulý starosta ) provádí údržbu na kombajnu NEW HOLAND TXG 6 před vyjetím na sklizeň tentokráte řepky – „až sejde rosa“ příloha č. 167.

7,25 Pan Jaroslav Zach na stejném místě poslední přípravné práce na nákladním automobilu Š 706 s vlekem upraveným na přepravu obilí.

7,30 Návrat k objektům s výkrmem prasat, kde ošetřovatelé manželé Ulrichovi z Chotěšic přejímají právě dovezenou slámu na podestýlku prasat příloha č. 168.

7,40 Malá Strana. Pan Zdeněk Římal, který stále hospodaří je námi vyrušen pří seřizování obilního kombajnu příloha č. 169.

8,00 Slavíkov dvůr patřící k panství Czernínů, zde panuje pohoda, nikdo se nám ani neukázal, asi jsou za povinnostmi mimo dvůr. Ale přítomní psi řádně hlídají. Krásní koně v ohradě, asi by od nás čekali nějaký pamlsek příloha č. 170,171.

8,15 Nouzov firma PALNO pan Dalibor Novák má normální den, už vyřídil zakázku na vypálení destilátu z dovezeného ovoce od dvou zákazníků příloha č. 172.

8,30 STK Nouzov č. 32.36 – pan Karel Theer vedoucí STK (Stanice technické kontroly) provádí měření na automobilu Škoda Fabia červené barvy příloha č. 173, 173a.

8,40 Polesí hraběte Czernína pan Peřina hlavní osoba, není doma. Pán je v lese, dovídáme se od paní Peřinové, která pečuje o dvě malé děti a současně dohlíží na výměnu oken v hájovně. V lese a okna plastová ?

8,55 Sádky Nouzov, taky hraběte Czernína, nikdo není přítomen, jen psi pečlivě hlídají příloha č. 174.

9,30 Firma pana Romana Jansty na Břístvi. Práce přerušeny na krátkou svačinu. Probíhá zkvalitňování provozu, betonují se podlahy. Jako hlavní problém je porucha „Ještěrky“ vydatného motorového pomocníka na zvedání těžkých břemen příloha č. 175.

10,00 Na rybníku ve Břístvi krmí rybáři ryby. Sypou do loďky s upraveným dnem pšenici a tu rozváží po rybníce příloha č. 176.

10,20 Teplota vystoupala již na 27 stupňů Celsia, jsme v Chotěšicích a pokračování za děním jednoho dne ( One day ) se přerušují, tak něco jako italská siesta.

15,00 Je 31 stupňů Celsia

15,05 Obecní úřad Chotěšice, teplo, paní Alena Kafková pracuje jako každý den.15,30 Autobus z Městce Králové jede v něm 5 cestujících. Debatu pomalu končíme a již se těšíme na další návštěvu.

16,10 Hostinec Dallas, obsluhuje majitelka slečna Monika Říhová, pohodové odpoledne, čepují pivo z pivovaru Krušovice, pochopitelně, že si každý jedno dáme, já světlou desítku a Dana řezané, mají tu i černé a také 12ti stupňové. V hostinci je 5 hostů¨příloha č. 177.

16,30 Firma KMS, pan Bohuslav Vít, odpoledne, krátké posezení společně s dětmi – malá Eliška a syn Matěj. Vrací se paní Linda Vítová z práce z Proagra z Městce Králové. Radostné shledání, hlavně děti to ocení příloha č. 178, 178a.

17,00 Zastavuje a nezastaví kolem jedoucí autobus, protože nikdo nevystupuje.

17,15 Přemístili jsme se na koupaliště, na protipožární nádrž. Koupe se tam 10 lidí, poznáváme například slečnu Láskovou s malými dětmi, se kterou jsme tento den začínali v autobuse při její cestě do práce příloha č. 179.

17,20 Škola, zavřeno, jsou prázdniny, jen volně pobíhající hlídací psi. To je škoda, to by byla návštěva.

17,50 Kombajny na Malostranském katastru, sklizeň řepky. Stroje řídí pan Chára, pan Hradecký, Přijíždějí nákladní auta pro vymlácenou řepku, řídí pan Jaroslav Zach a další, které neznáme, ale zjistíme podle fotografií příloha č. 180, 181.

18,10 Vydáváme se znova po polích směrem na Nouzov a na Břístev. V nouzovské škole sídlí Česká rybářská společnost s.r.o. příloha č. 182. V Nouzově ještě nafotíme boží muka, školu a jedeme podél rybníka Bílek a dalšího kde přeneseme kola přes konstrukci bezpečnostního přepadu.

18,55 V lese potkáváme těžkou techniku na přibližování dřeva.

19,10 Ranč Víti Veselého, Liduška nám natáčí pivo, Nymburské 11ti stupňové příloha č. 183. Veselo je u Veselých a cesta před námi do Chotěšic.

20,10 Naše celodenní putování končí u přátel hasičů v Chotěšicích, v hasičské zbrojnici, která má přezdívku „Hasička“, popijeme s přítomnými a dělíme se o celodenní dojmy.

 

Informace o činnosti kronikáře v obci – co kronikář zažil a prožil a co jej zaujalo v rozvoji obce

Přinesl mi Ladislav Holý starou knihu údajně z pozůstalosti po babičce, paní Holé. Kniha byla vytištěna k památce na císaře Rakouska – Uherska, Františka Josefa I., k výročí jeho 40tiletému panování. Jen část je věnována tisku a mocnáři a zbytek byl určen pro zápisy pamětníků. Budu se k tomuto Chotěšickému skvostu vracet, neboť zápisy, které pořizoval Chotěšický farář musí být opětně připomenuty.

V Chotěšicích dne 30.května 2007

Různé

Činnost v obci je zřejmá z nových věcí, které se udály během roku. Vykonávala se pravidelná péče o pořádek v obci a na hřbitovech, na novém, obecní úřad s nasazením pracovní čety a na starém o pořádek pečují páni Janstové.

Dne 8. srpna projížděl na kole Hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS Petr Bendl. Zastavil se na obecním úřadě, kde byl přivítán panem starostou Jaromírem Švarcem. Zajímal se oživot obce a mimo jiné si prohlédl také školu, kde sídlí „Speciální domov mládeže“příloha č. 156 h, 156 ch.

Bylo provedeno prohloubení a vyčištění Chotěšických rybníků včetně opevnění břehů a hrází. Vykácení starých topolů zamezí dalšímu znečišťování listím a padajícími větvemi příloha č.156 i.

Jako hlavní zlom v životě obce považuji získání hostince „Na blahu“ do vlastnictví obce. Byl zakoupen od pana Zacha za 1 200 000,- korun českých včetně pozemku. Bylo přistoupeno svépomocí k přípravným pracem před rekonstrukcí, která bude provedena na základě projektu dodavatelskou firmou.

 

Pohyb obyvatelstva

Přihlášení k pobytu

 

 

Datum:         Jméno:                             bydliště:

20.2.             Jan Krupička                      Nouzov č.80

1.3.              Stanislav Schovánek           Nová Ves č.14

1.3.              Kristýna Schovánková            Nová Ves č.14

17.3.             Václav Flegr                       Nová Ves č.34

17.3.             Františka Flegrová              Nová Ves č.34

23.6.             Jaroslava Ludvíková            Nouzov č.42

17.7.             Anna Zachová                    Chotěšice č.77

9.8.              Monika Říhová                   Chotěšice č.30

4.9.              Michal Štál                         Chotěšice č.122

4.9.              Lucie Štálová                     Chotěšice č.122

4.9.              Barbora Štálová                 Chotěšice č.122

4.9.              Michaela Štálová                 Chotěšice č.122

11.10.           Jiří Kunt                            Chotěšice č.61

4.12.             Lucie Vorlíčková                 Chotěšice č.51

4.12.             Jakub Štál                         Chotěšice č.51

 

Přestěhování

18.7.         Zdeněk Zach                     Chotěšice z č. 77 do č. 70

18.7.         Jaroslava Zachová              Chotěšice z č. 77 do č. 70

 

Odhlášení pobytu

15.2      Marie Kašová                             Chotěšice č.89

15.2.     Kateřina Kašová                         Chotěšice č.89

13.3.     Jiří Kaše                                    Chotěšice č.89

13.3.     Anna Kašová                             Chotěšice č.89

5.4.     Rudolf Tůma                              Chotěšice č.26

9.5.     Jarmila Benešová                         Nová Ves č.34

9.5.     David Vach                                Chotěšice č.152

7.10.    Zdeněk Zach                             Chotěšice č.77

24.10.  Jan Rolník                                 Chotěšice č.100

20.12.  Eva Pujmonová                          Chotěšice č.29

20.12.  Eva Pujmonová                          Chotěšice č.29

 

V roce 2006 se v Chotěšicích narodili:

7.3. Tomáš Peřina                                 Nouzov č.35

24.3. Filip Fabián Chotěšice č. 135

 

Vítání občánků v roce 2006 :

(příloha č. 156e, 156f, 156g)

 

Úmrtí občanů

25.1. Jaroslav Růžička Nouzov č.10

2.5. Jiří Fouček Chotěšice č.124

11.8. Milada Adamcová Nová Ves č. 28

23.11. Věra Šovarová Chotěšice č. 99

31.12. Jaroslav Římal Chotěšice č.109

 

 

Sňatky uzavřeli :

2.6. Martina Šovarová a Jaroslav Červinka Chotěšice č. 149

 

Nejstarší občané v roce 2006:

paní Františka Kafková 93 roky

pan Josef Šovar 95 roky.

 

Celkový počet obyvatel:

321 obyvatel, z toho 166 žen a 155 mužů

 

 

Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celý katastr všech pěti vesnic.

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2006:

 

Měsíc                    max.                 datum       min.          datum

 

Leden                   3,3           21.           -20,7         23.

 

Únor                     8,6           19.           -20,9         6.

 

Březen                  15,8          31.           -18,7         13.

 

Duben                   25,3          26.           -2,8          7.

 

Květen                  24,7          22.           2,3           11.

 

Červen                  32,6          21.           2,6           6.

 

Červenec               34,6          20.           7,8           17.

 

Srpen                   28,9          17.           6,9           24.

 

Září                      28,2          7.             3,9           9.

 

Říjen                     21,6          11.           -2,3          18

 

Listopad                16,1          15.           -4,2          4.

 

Prosinec                13,5          5.             -7,3          27.

 

Teplota nejnižší: -20,9 stupňů celsiových dne 6. února 2006

Teplota nejvyšší: +34,6 stupňů celsiových dne 20.července 2006

 

Školství

Škola v Chotěšicích je nadále využívána jako „Speciální domov mládeže“.

Vedení školy se snaží stavebně upravovat školu pro speciální účel. Z původně jednoletého oboru praktické školy se podařilo vytvořit obor dvouletý, který ve školním roce 2006/2007 zahájil svou činnost. Tato změna proběhla z iniciativy samotných klientů a rodičů, kteří mají o vzdělávání na této škole výjimečný zájem.

Veřejný život v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích

Přehled některých akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů:

22.4.2006 Péče o protipožární nádrž, čištění za účasti 10ti občanů Chotěšic

30.4.2006 Pálení čarodějnic

8.5.2006 Sběr starého kovového odpadu

3.6.2006 Dětský den

15.7.2006 Pouťová zábava – Hostinec „Na Blahu“ je stále zavřený, mimo provoz. Taneční zábava uspořádána pod širým nebem a to na hřišti. Samá chvála na konání této akce byla odměnou pořádajícím. Záhorská hudba k tanci, a k občerstvení, mimo jiné i opékané sele na rožni (daroval pan Václav Svoboda), pivo apod. Organizačně podporováno p. starostou J. Švarcem (osvětlení, místa k sezení a pod).

30.9.2006 Tématický zájezd do Hasičského muzea v Přibyslavi a do vinných sklepů na jižní Moravu

5.12.2006 Mikulášská oslava s nadílkou

31.12.2006 Silvestrovská oslava s ohňostrojem

 

Myslivecké sdružení Chotěšice

V roce 2006 bylo v mysliveckém sdružení celkem 20 členů.

Myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu na 1600 ha zemědělské půdy a lesa Perna a částečně břístevský les a chotěšické lesíky-remízky.

Pestrou práci myslivců během roku, zejména v zimních měsících, je možné posoudit i třeba podle položeného krmiva do od sebe dosti vzdálených krmelců. Například: 60q obilí, 50q řepy, 1q soli k lizu a fůr sena nepočítaje.

Práce a péče vynaložená členy sdružení po celá léta umožnila v roce 2005 následující úlovek, odměnu za vše vykonané:

  • 22 kusů srnců
  • 18 kusů srnek a srnčat
  • 1 kus daňka
  • 24 kusů divočáků
  • 15 kusů lišek
  • 245 kusů kachen
  • 50 kusů bažantů
  • 96 kusů zajíců

Veškeré údaje jsou od pana Jiřího Víta z Chotěšic čp. 13, který vede ještě další podrobné zápisy o věcné činnosti myslivců.

Výstavba, doprava, spoje

Kolaudován byl nový dům číslo popisné 107 – Ing. Jan a Hana Šlancarovi, Ohradní 1355/37 Praha 4. Nově postavený dům v roce 2006 na místě stávajícího, který byl zbourán, kde bydlela původně rodina Steklých.

Opravy domů se provádí průběžně, o čemž svědčí časté ohlášení drobných udržovacích prací, které jsou projednávány na pravidelných zasedáních obecního zastupitelstva

K využívání domů a bytů je věnována pozornost počínaje kronikou tohoto roku, je přiložen „Seznam domů v Chotěšicích podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace“. Z této přílohy lze vyčíst podíl rekreačních chalup a domů, kde trvale bydlí občané Chotěšic.

Obec spolu s připojenými vesnicemi je obsluhována pouze autobusovou dopravou. Za jeden den je možné spojení v počtu 14 autobusových linek (počítáno na zastávce Chotěšice).

Pošta je doručována denně.

Internet veřejný je užíván pro potřeby obecního úřadu. Občané si zřizují internet provozovaný po telefonních linkách pro své soukromé potřeby.