Rok 2006

Ekonomická činnost v obci

Chotěšice

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín hospodaří ve dvoře Slavíkov

Pan Luboš Carda, hospodaří na 50 ha od roku 1992

Pan Václav Svoboda, hospodaří na 20 ha od roku 1992

Pan Miroslav Typlt

Pan Miroslav Vít

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Jaromír Švarc práce tesařské od roku 1994

Pan Milan Typlt práce zednické

Pan Strnad práce na opracování dřeva a doprava

 

V oboru zámečnickém podniká:

Pan Bohuslav Vít, Firma KMS práce zámečnické, servisní zařízení pro motocykly od roku 1997

 

V oboru služeb podniká:

Slečna Monika Říhová, Firma pohostinství Dallas, Chotěšice čp. 30 práce pohostinských služeb od 1.6.2002

 

Břístev

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 30,41 ha

Pan Děpold Czernín hospodaří zejména v lesích kolem Břístve

 

V oboru zpracování dřeva a papíru podnikají:

Pan Roman Jansta Výroba a výkup palet a střižna papíru,

Břístev 63 práce spojené se sušením dřeva, výroba atypických palet, stříhání papíru z rolí, výseky, krabice, proložky

 

V ostatních oborech podnikají:

Pan Miloš Švarc práce zednické

Pan Martinec výroba a prodej dárkových předmětů

Pan Vítězslav Veselý ml. doprava dřeva

 

Malá Strana

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 102 ha

Pan Zdeněk Římal hospodaří na 19 ha od roku 1990

 

Nouzov

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 118 ha

Pan Děpold Czernin hospodaří v lesích a na rybnících kolem Nouzova

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Vladimír Hurych práce zednické

Pan Jaroslav Sládek práce zednické

 

V oboru služeb:

Pan Karel Theer, STK Nouzov, Nouzov 82 technické prohlídky všech vozidel dovozy a přestavby vozidel, měření emisí všech vozidel od roku 2005

Pan Dalibor Novák, Palno – pěstitelská, pálenice, Nouzov 70 výroby destilátů ze všech druhů ovoce donesených od pěstitelů z širokého okolí, od července roku 2004

Pan Ota Plachý práce truhlářské

 

Nová Ves

V oboru zemědělském podnikají:, První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 147 ha

Proagro Nymburk a.s. Inseminační stanice kanců od 1.9.2002, kdy bylo do adaptovaného ustájení po původním kravíně zastaveno 28 kanců dovezených z Francie

 

Zásobování obcí:

Nyní do vsí dojíždí dvě pojízdné prodejny, nebo občané využívají služeb pana Cháry ze Záhornic, který sváží zákazníky vlastním autobusem k nákupu do prodejny v Záhornicích.

http://healthywomenlifestyle.net/tamoxifen
http://healthywomenlifestyle.net/anastrozole

Hospodaření obce

Zůstatek z roku 2005: 8 790 205,03 Kč

Příjmy za rok 2006: 3 567 693,08 Kč

Výdaje za rok 2006: 4 814 075,35 Kč

Zůstatek roku 2006: 7 543 822,76 Kč

Obecné záležitosti

Nejdůležitější a významnou událostí byly volby do zastupitelstva obce 20.10. – 21.10.2006 (příloha č. 155a, 155b), výsledky jsou následující:

kandidát                věk               hlasy

Lehký Jaroslav

 

48

NK

BEZPP

144

Švarc Jaromír

 

49

NK

BEZPP

123

Novák Jiří

 

70

NK

BEZPP

121

Baráková Jaroslava

Ing.

32

NK

BEZPP

136

Peřina Tomáš

 

31

NK

BEZPP

140

Chára Josef

 

58

NK

BEZPP

124

Typlt Milan

Ing.

34

NK

BEZPP

137

Typlt Milan

 

57

NK

BEZPP

112

Carda Luboš

 

34

NK

BEZPP

41

 

  • Zastupitelstvo obce dne 2.11.2006 schválilo ustavení do funkce starosty pana Jaroslava Lehkého a do funkce místostarosty pana Tomáše Peřinu.
  • V příloze č. 155 je uveden podrobný „Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Chotěšice, které se konalo dne 2.listopadu 2006 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšicích“
  • Obecní úřad Chotěšice je stále ve středu obce v čísle popisném 29.
  • Stálou zaměstnankyní paní Alenu Kafkovou vystřídala nová, paní Lada Valešová, která zde pracuje jako ekonomka a administrativní pracovnice.

Pracovní doba je

Po., St.      od 7,30 hod. do 17,00 hod,

Út., Čt.      od 7,30 hod. do 15,00 hod,

Pá.           od 7,30 hod. do 13,30 hod.

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu.

V průběhu roku 2006 se konalo celkem 10 veřejných zasedání obecního zastupitelstva, 3 zasedání po ustavujícím zasedání (příloha č. 156a, 156b, 156c, 156d foto ze zasedání zastupitelstva dne 18.12.2006).
Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.
Kopie zápisů usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou v příloze č.156. Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /

Úvod

Pokračování v psaní kroniky v obci Chotěšice bylo zahájeno rokem 2005 po pětiletém přerušení od roku 1999.

Snažíme se zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány.Události, které se v současnosti dějí, chceme spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně. Proto je kronika v rozšířeném provedení, než bylo dosud zvykem.

Navíc je připojena akce popisující jeden den v obci „ One day“ a informace o jednotlivých domech a jejich majitelích současných i minulých.

Pokračování v psaní kroniky v obci Chotěšice bylo zahájeno rokem 2005 po pětiletém přerušení od roku 1999.

Snažíme se zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány.Události, které se v současnosti dějí, chceme spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně. Proto je kronika v rozšířeném provedení, než bylo dosud zvykem.

Navíc je připojena akce popisující jeden den v obci „ One day“ a informace o jednotlivých domech a jejich majitelích současných i minulých.