Rok 2008

Kronika obce Chotěšice 2005 až 2010
Zapsal Ing. Zdeněk Cihlář
(Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves)

Úvod

Milí čtenáři kroniky, jako každým rokem, tak i letos se budeme zajímat o život ve vsích Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves.

Ke kronice je připojena druhá část pojednávající o Nové Vsi, o jednotlivých domech a jejich majitelích současných i minulých. Jsou přiloženy fotografie všech domú v Nové Vsi