Rok 2009

Seznam domů na Břístvi podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

Tuto část kroniky o jednotlivých domech, podle popisných čísel, napsal pan Josef Vacek z Břístve. Byly mu poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů na Břístvi, které jsou v příloze.

 

1.Současný majitel je Pavel Zdražil Slezská 204/69, Praha, Vinohrady, 130 00. Původně to byla hájenka, vybudovaná panstvím Křinec pro rodiny hajných na polesí Břístev.

2. Současný majitel je Aleš Karlas Chotěšice 145, 289 01. Rodina Karlasova vlastní a užívá tento objekt již déle než sto let.

3. Současní majitelé Petruše Kubešová a Kubeš Tomáš Lhotská 2223/15, Praha 9, Horní Počernice, 193 00. Původní majitelé byla rodina Hurychova. Pan Hurych byl malorolník a zedník. Po druhé světové válce se přestěhovali do Oskořínka. Nyní se objekt využívá jako chalupa k rekreaci. (dále jen CHR).

4. Současná majitelka Jana Skalníková Břístev 4, Chotěšice, 289 34. Tento objekt vlastnila rodina Lachmanova již před sto lety. Pan Lachman byl švec – malorolník. Po jeho smrti se stal vlastníkem nemovitosti pan Josef Barák. CHR

5. Současní majitelé Jana Gregorová 29, Kadlín, 277 35 a Petr Jirků, Jilemnického 1059, Mladá Boleslav III, 293 01. Původní majitelé Nezbedovi. Pan Nezbeda byl rolník. Po smrti rodičů se dcery odstěhovaly do Jablonce nad Nisou a objekt užívaly jako chalupu k rekreaci. CHR

6. Současná majitelka je Pavlína Švarcová Pernerova 1574, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02.

Na této parcele stával domek, jehož majitelem byl pan Linhart z Chotěšic, který jej pronajímal ke skromnému bydlení pro dvě rodiny, ač tam byly jen dvě místnosti a společná předsíň. Po válce byl domek zbourán. Parcelu koupili Švarcovi a postavili na ni zahradní domek.

7. Současné majitelky jsou Blanka Michel Úmyslovice 4, 290 01 a Denisa Novotná Am Berg 9, Langgöns, Německo. Původní vlastník bal pan Josef Svoboda. Pochází odtud zachovalá obecní sušírna na švestky, kterou odkoupil Polabský skanzen v Přerově nad Labem. Ze skanzenu měli také zájem o šestibokou roubenou stodolu, ale tu pan Svoboda odmítl prodat. Jedna ze současných majitelek Blanka Michel je pravnučkou Svobodových. Její podnikatelský záměr zřídit zde chov koní neuspěl. Podařilo se vybudovat pěkný obytný dům (příloha č. 7a), který je v současnosti nabízen k prodeji. Z původního záměru zůstaly jen neurovnané závazky.

8. Současní majitelé jsou Ivana Plachá Moučná 1331, Poděbrady III, 290 01, Antonín Průša Dr. Horákové 40, Poděbrady II, 290 01 a

Lada Vejtrubová Dr. Horákové 46, Poděbrady II, 290 01.

V roce 1915 byl zde postaven obecní domek zvaný „Pastouška“ pro chudé, nemající střechu nad hlavou. Známou figurou byl pan Koštejn – obecní sluha. Bubnováním budil pozornost občanů, aby si vyslechli „na vědomost se dává“. Dále zvonil poledne, umíráčky, hrany a při pohřbech rozloučení, když pohřební průvod opouštěl ves. Po válce došlo ke zbourání pastoušky. Parcelu koupil pan Průša a postupně vybudoval solidní bydlení z vagónu.

9. Současná majitelka je Miroslava Martínková Sladkovského 816/6, Nymburk 288 02. Původní majitelé byli Pustovi, jejich dcera se provdala za Josefa Nováka z Nečasu. Při zemědělské výrobě vlastnil také mlátičku poháněnou stabilním benzínovým motorem. Prováděl výmlat obilí zájemcům v obci. Postupným děděním zůstává nemovitost v majetku rodiny. CHR.

10. Současná majitelka je Libuše Laurinová Zásada 345, 468 25. Původně vlastnil nemovitost pan Antonín Švarc. Jeho paní kupovala od obyvatel Břístve a Nečasu máslo, vejce, tvaroh i drůbež a v koších po železnici vozila do Prahy. Všeobecně se jí říkalo „Košářka“. CHR.

11. Nynější majitelka je Bc. Zdeňka Martincová Čechova 651/36, Mladá Boleslav II, 293 01. Původní majitel byl pan Lemberk. Pamatuji se, jak koncem 20. let minulého století přišla nemovitost při požáru o střechu. Dalším majitelem byl pan Josef Knížek, malorolník a pomocný dělník na stavbách.

12. Současný majitel je Miloš Švarc Břístev 12, Chotěšice, 289 34. Původní majitel pan Zajíček byl rolník a zároveň provozovatel hospody do první světové války. Další majitel byl rolník pan Jan Švarc. Ve 30. letech minulého století byl požár stodoly od blesku. Současný majitel pan Miloš Švarc si v nové stodole zřídil truhlářskou dílnu. Je vyhledávaným zručným zedníkem.

13.Současné majitelky jsou Karla Dvořáková Sadová 2111, Nymburk

288 02 a Miloslava Lišková146, Libice nad Cidlinou, 289 07. Původní vlastník byl rolník pan František Novák, invalida od narození. CHR.

14.Suočasní majitelé jsou Miloslav Švankmajer, Rezlerova 276, Praha, Petrovice, 109 00 a Ivona Švankmajerová, Rezlerova 276, Praha 10, Petrovice, 109 00. Původní majitel byl malorolník pan Veselý. Měl pár koní a provozoval povoznictví především v Rožďalovicích a v okolí. Zemřel tragicky při řezání dřeva na cirkulárce. CHR.

15. Současní majitelé jsou Kryštof Rímský U mlýna 2232/23, Praha, Záběhlice, 141 00 a Tereza Rímská Gorazdova 356/3, Praha, Nové Město, 120 00. Objekt prošel několikerou změnou majitele. Původními vlastníky byli Vodákovi v letech 1925 – 1928. Pan Vodák byl malorolník s velmi početnou rodinou (12 dětí). CHR.

16. Nynější majitelé Ing. Josef Orel Bošilecká 645, Praha, Kyje, 198 00 a Libuše Orlová Bošilecká 645, Praha, Kyje, 198 00. Původní majitelé Mockovi – malorolníci. CHR.

17. Nynější majitelé Ing. Doc. Zdeněk Hrdina CSc.Ruská 1238/172, Praha 10, Vršovice, 101 00 a Božena Hrdinová Ruská 1238/172, Praha, Vršovice, 101 00. Původní majitelé byli Kalfiřtovi, hospodařili jako rolníci, vlastnili mlátící soupravu poháněnou parním kotlem / lokomobilou /. Prováděli výmlat zájemcům v Břístvi a okolí. CHR.

18. Současní majitelé jsou Hana Firmanová, Tererova 1358/12, Praha 4, Chodov, 149 00 a Jan Kučera Sosnovecká 579/4, Praha 8, Troja, 181 00. Původní majitel byl pan Josef Pick, židovské národnosti, provozoval v objektu obchod se smíšeným zbožím asi do roku 1925 až 1928. Dále obchod převzal pan František Renka a k tomu otevřel také hospodu – výčep.

19. Nynější majitel je Vlastimil Kulhánek Mírová 60/48, Lysá Nad Labem, Litol, 289 22. Původní majitel byl též pan Kulhánek, byl tesařem a rolníkem. Vlastnické změny probíhají pouze po dědické linii.

20.Nynější majitelka je Kateřina Williams, Komunardů 1045/21, Praha, Holešovice, 170 00. Původní majitel byl kovo-rolník pan František Plesar, který pracoval u Československé státní dráhy jako dělník na trati. CHR.

21. Současní majitelé jsou Ing. Oldřich Šašek Dětenická 96/5, Praha, Kbely, 197 00 a Taťjana Šašková Dětenická 95/7, Praha, Kbely, 197 00.

Původní majitelka byla chudá vdova paní Volfová, žijící se synem Václavem, vyučeným ševcem. Paní Volfová spáchala sebevraždu skokem do studny. Není znám rozsah škody, který byl způsoben požárem v roce 1926 na této nemovitosti. Stalo se to v den oslav založení sboru dobrovolných hasičů, v noci, když probíhala taneční zábava v protější hospodě „U Rychtaříků“. CHR.

22. Původně vlastnil pan Josef Vacek, malorolník – dělník všude tam, kde se mu vyskytla možnost výdělku. Zbouráno.

23. Nynější majitel pan Ing. Josef Crhák Přístavní 1189/53, Praha 7, Holešovice, 170 00. Původní majitelka paní Marie Měšťanová rozená Rákosníková. CHR.

24. Zbouráno, zůstala stát jen novější stodola. Býval tu objekt chalupníka pana Františka Svobody.

25. Zbouráno, původní majitelé Kubálkovi, po nich pan Veselý a jeho další dědici.

26.Současní majitelé jsou Eva Sobotková Podhájí 382, Zákupy, 471 23, Josef Vacek Pražská 620, Doksy, 472 01 a Zdeněk Vacek Tkalcovská 868, Nový Bor, 473 01. Původní majitelé malorolníci Davídkovi. Od roku 1946 vlastnil nemovitost pan František Vacek – důchodce. Po roce 1986 jsem se vrátil do rodné Břístve a stavení po otci jsem zboural a vybudovali jsme zcela nové bydlení pro celou rodinu, jehož majiteli jsou naše děti.

27. Nynější majitelé Martin Rudzan Jiráskova 842, Mladá Boleslav II, 293 01 a Oldřich Rudzan Soudní 37/5, Nymburk, 288 00. Původní majitel byl pan Barák Josef – malorolník , dělník. Ve 30. letech minulého století byla požárem zničena střecha. Až do 30. let minulého století tam stál zbytek původního dřevěného stavení krytého došky. Byl to výměnek staré paní Barákové.

28. Současní majitelé jsou Roman Černý Revoluční 876/62, Poděbrady III, 290 01 Martina Černá Revoluční 876/62, Poděbrady, Poděbrady III, 290 01. Původní majitel byl pan František Vacek, malorolník – zedník. CHR.

29. Současné majitelky jsou Eva Pujmonová Kojetická 1023, Neratovice, 277 11 a Eva Pujmonová Kojetická 1023, Neratovice, 277 11. Původní majitel byl pan Bohumil Novák. Byl elektrikářem a pracoval u Československých státních drah.

30. Současní majitelé jsou Hana Kopišová Břístev 30, Chotěšice, 289 34 a Stanislav Kopiš Břístev 30, Chotěšice, 289 34. Původní majitel byl rolník pan Jaroslav Zajíc.

31. Nynější majitel je Jaroslav Dušek-Frommberger, Národní 219, Trutnov, Střední Předměstí, 541 01. Původní majitel byl panTáborský.Byl cestářem a svědomitě pečoval o silnici od „Homolky“ až po státní silnici. CHR.

32.Nyní je majitelem Miloš Pokorný Dygrýnova 826/11, Praha, Černý Most, 198 00. Původní majitelé byly Špínovi. Pán byl příležitostní dělník. CHR.

33. Současní majitelé jsou Karel Kočí Tererova 1551/8, Praha 4, Chodov, 149 00 a Eva Kočová Tererova 1551/8, Praha 4, Chodov, 149 00. Původně nemovitost vlastnili malorolníci Březinovi. Stará obytná část byla zbourána. Nový majitel přebudoval stodolu na bydlení.

34. Zbouráno

35. Současná majitelka Jiřina Tonová Vysočanská 233/93, Praha, Střížkov, 190 00. Původní majitelé byli Čihulovi. Obživu sháněli jak se dalo, sbírali houby, kytičky konvalinek vozili do Nymburka. V zimě vyráběli březová košťata. CHR.

36. Současní majitelé jsou Antonín Šesták Jurije Gagarina 1917, Nymburk, 288 02 a Michal Šesták Jurije Gagarina 1917, Nymburk, 288 02.Původní majitel byl pan František Špinka, malorolník, dělník. Po druhé světové válce se odstěhovali do pohraničí. CHR.

37.Současní majitelé jsou Pavel Váša Korunní 2206/127, Praha 3, Vinohrady, 130 00 a Alena Vášová Korunní 2206/127, Praha 3, Vinohrady, 130 00. Původní majitelé byli Gotvaldovi. CHR.

38. Nynější majitelka je Jarmila Šonková Přeštická 1096/4, Praha 10, Hostivař, 102 00. Původní majitelé byli Knížkovi, malorolníci. Jejich stodola byla v Břístvi posledním objektem krytým došky. CHR.

39. Současná majitelka je Gabriela Brynychová Cechovní 219, Jenštejn, 250 73. Původními majiteli byli Liškovi. Pan Liška byl v první světové válce zraněn a trpěl nějakou chorobou, že usínal i při jízdě na voze. Oběsil se v době, kdy jeho paní očekávala zrození čtvrtého potomka. CHR.

40. Současná majitelka je Marta Kodešová, Minská 1003/3, Praha 10, Vršovice, 101 00. Původní majitelé byli Zajícovi. Pan Zajíc přišel v první světové válce o předloktí ruky. Byl malorolník. CHR.

41. Nynějšími majiteli jsou Petr Procházka, Jateční 1197/23, Praha 7, Holešovice, 170 00 a Hana Procházková, Jateční 1197/23, Praha 7, Holešovice, 170 00. Původními majiteli byli Rajchltovi. Od nich nemovitost koupil pan Novák – krejčí. CHR.

42. Nynější majitel je Vítězslav Veselý, Břístev 42, Chotěšice, 289 34.

Původní majitelé byli Mocovi. Od nich nemovitost koupil pan Josef Zajíc, který objekt přestavěl do dnešní podoby.

43. Současní majitelé jsou Berta Brejšková Kodaňská 552/35, Praha 10, Vršovice, 101 00 a Jan Brejška Kodaňská 552/35, Praha 10, Vršovice, 101 00. Původní vlastník byl pan František Nezbeda, malorolník. Po požáru v 90. letech byl objekt zbourán.

44. Drahomíra Venhauerová, Za Poštou 1063/12, Praha, Strašnice, 100 00. Původní majitel byl pan Josef Švarc – malorolník

45. Objekt zbourán po roce 1945. Původně dům vlastnili Kaprasovi. Jejich babička skončila život skokem do studny. Říkalo se, že ji k tomu někdo z rodiny pomohl, aby bylo o krk méně.

46. Objekt zbourán po roce 1945. Původně dům vlastnili Lemberkovi. Na uvolněném prostoru postavili Friblovi z vagonu chatu k rekreaci. CHR.

47.Současná majitelka je Hana Prchlíková, Na Průhonu 1200, Mnichovo Hradiště, 295 01. Původní majitelé byli Beránkovi. Pan Beránek byl nádražák a malorolník. CHR.

48. Současní majitelé jsou Jiří Láska Břístev 48, Chotěšice, 289 34 a Jana Lásková Břístev 48, Chotěšice, 289 34. Původně to byla obecná škola postavená v roce 1911. Pro nedostatek žáků bylo vyučování po roce 1947 zrušeno. Prostory bývalé školy jsou upraveny na 2 byty.

49. Nynější majitelkou je Jana Matyásková, Pouchovská 178/1, Hradec Králové, Pouchov, 503 41. Původní majitel byl pan Alois Rákosník – zedník a rolník. Objekt byl vybudován krátce po první světové válce. CHR.

50. Současní majitelé jsou Jan Komínek, Alžběty Noskové 374, Velká Dobrá, 273 61 a Romana Komínková, Švédská 2500, Kladno, 272 01. Původní majitel byl pan František Barák, zedník a rolník. Byl dlouholetým starostou Břístve. Jako legionář prožil návrat z první světové války přes Sibiř, Vladivostok a USA. Objekt byl vybudován krátce po první světové válce.

51. Nynější majitel je Václav Martinec Břístev 51, Chotěšice, 289 34. Původní majitelé byli manželé Táborských. Živili se námezní prací, kde se možnost výdělku vyskytla. Skrovný domek byl postaven krátce po první světové válce.

52. Současní majitelé jsou Jiří Pěchourem Hodkovická 767/7, Praha 4, Kamýk, 140 00 a MUDr. Jana Pěchoučková Hodkovická 767/7, Praha, Kamýk, 140 00. Původní majitel byl zedník pan Václav Rákosník. Dům byl postaven krátce po první světové válce. CHR.

53. Nyní zde podniká Roman Jansta, U Fary 497, Rožďalovice,

 

289 34. Původně stavba sloužila jako kravín jednotného zemědělského družstva.

Pan Josef Vacek dále píše o zajímavých zvláštnostech obce Břístev :

V naši obci stojí také 4 objekty, které však katastrem patří do Nečasu (2) a do Mlýnce (2).

Nejblíže k rybníku stojí devastovaný objekt patřící do Nečasu č.p. 27, tak zvaná „Rybárna“, kterou nechalo vybudovat Kopidlenské panství pro obsluhu a ostrahu zařízení (stavidla) a chovu ryb. Až do poloviny 30. let minulého století tam bydlela početná rodina Víznerova. Po nich Frajmanovi, poslední byla rodina Veselých. Nynějšími majiteli jsou Milan Vrba, Nouzov 68, Chotěšice 289 01 a Olga Vrbová, Nouzov 68, Chotěšice, 289 01. Příloha č. 54.

Druhý objekt patřící do obce Nečas je rodinný dům č.p. 29 vedle Rybárny. Vybudoval jej pan Václav Švarc ve 30. letech minulého století. Dále jej vlastnil pan Josef Svoboda. Nyní vlastní objekt Ing. Ladislav Palšovič, Dědinova 1985/10, Praha 4, Chodov, 149 00 a Maria Palšovičová, Dědinova 1985/10, Praha 4, Chodov, 149 00. CHR. Příloha č. 55.

Objekt patřící do obce Mlýnec je proti křižovatce silnic do Rožďalovic a Nečasu bez č.p. Byla to hospoda. Zřizovatelem byl pan Pust, který padl v první světové válce. Velkým přínosem pro dění v obci byl sál s parketovou podlahou, kde se mohly konat taneční zábavy (poutě, posvícení a plesy) a na rozebíracím jevišti se hrálo divadlo.

Novým majitelem se stal pan Rychtařík. Ve třicátých letech minulého století jeho manželka v objektu provozovala prodejnu potravin jako konkurence pana Renky. Pro nedostatek zákazníků toho brzo nechala.

Kuriozitou bylo, že každý organizátor zábavy nebo divadla musel mít souhlas starosty obce Mlýnec a orazítkované vstupenky. Podle počtu prodaných vstupenek musel zaplatit jistý poplatek.

V roce 1939 -1940 koupil objekt pan Bohumil Jech, který se musel vystěhovat z obce Mílovice, zabrané německou armádou z důvodu rozšíření vojenského prostoru. Nový majitel byl podnikavý člověk a brzo se pustil do stavebních úprav. Hospodářskou budovu ve dvoře upravil pan Jech starší k obývání s manželkou a synem. Po likvidaci lednice nechal vybudovat jeviště a šatnu. Pořídil si zařízení na vlastní výrobu elektrického proudu, jelikož Břístev nebyla ještě elektrifikována. Později jen díky tomu, že hospoda stála na katastru patřící okresu Jičín, byla povolena a uskutečněna přípojka z Nečasu.

Kolem roku 1947 koupil objekt hospody Národní výbor obce Břístev za účelem přestavby na „Kulturní dům“. Do dobrovolné práce bourání starého a budování nového se s vervou pustila většina práce schopného obyvatelstva. Když akce dospěla do stavu „hrubé stavby“, jeden pisálek v reportáži o stavbě vyzvedl podíl komunistů jako hlavní sílu a vedoucí úlohu. Nestraníky tato nepravdivá informace namíchla a tím další práce ustaly. Po převodu pod Místní národní výbor Chotěšice byla provedena demolice a prostor prodán. Novými majiteli jsou Vladimír Suchánek, 17. Listopadu 802, Městec Králové, 289 03 a Marcela Suchánková, 17. Listopadu 802, Městec Králové, 289 03, kteří zde vybudovali zděný domek, jenž nyní slouží jako chalupa. CHR. Příloha č. 56.

Čtvrtý objekt, který stojí na katastru obce Mlýnec č.p. 68, je vklíněn přímo do naší obce. Ve 30. letech minulého století jej vybudoval pan Karel Gotvald a s rodinou jej obýval až do roku 1945. Potom měnil různé majitele. V této době jsou vlastníky Anna Nepimachová, Ovčí Hájek 2166/30,Praha 5, Stodůlky, 155 01 a Eva Šnajdrová, Mlýnec 68 Kopidlno 507 32. Příloha č. 57.

Obyvatelé těchto 4 objektů se vždy považovali za Břísteváky, zúčastňovali se dění v obci a jejich děti chodily do školy v Břístvi.

Pohyb obyvatelstva

Počet obyvatel k  31.12.2009

322 obyvatel, z toho 166 žen a 156 mužů

 

 

Přihlášeni k trvalému pobytu:

Procházková Hanička                       N43

Klema Jaroslav                               CH68

Kraus Hanuš                                   N26

Voničková Soňa                              CH81

Doušová Zdeňka                             CH43

Steklý Jaroslav                               CH137

Steklá Marie

Steklý Martin

Steklý Lukáš

Dědinová Dagmar                           CH127

Brzobohatý Josef                            CH127

Brzobohatý Samuel

 

Přestěhováni:

Karlas Aleš

Karlasová Lenka

Karlasová Natálie

Palšovičová Nicole                       z CH145       do B2

 

Odhlášeni:

Flegr Václav                              NV34

Flegrová Karolína                       NV34

Římalová Ladislava                     CH69

Vítová Hana                               CH152

 

Narozeni:

Havlíková Tereza                               CH145

 

Úmrtí:

Černý Karel                               CH72

Dufek Jiří                                  CH143

Lehký Jaroslav                           CH154

Myška Jaroslav                          NV32

Novák Tomáš                            N45

Novotný Jaroslav                        CH115

Pavlovský Viktor                        N31

Vyleťalová Milada                       CH126

 

Rozvod:

Novotný Jiří     –   Novotná Renata

Nejstarší občané:

Josef Suchánek                          14.7.1917

Milada Vyleťalová                       19.7.1916   zemřela 27.11.2009

Božena Štěpánková                    9.2.1918

 

Různé :

V nemovitosti č. 27 v Chotěšicích jejíž majitelkou je  paní Petra Vodvářková,Vykáň 113, 289 15 bylo zřízeno nové hostinské zařízení s názvem „U supa“.  Přílohy č.100, 101.

 

V Chotěšicích dne  31.května 2010

 

Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celé katastry všech pěti vesnic:

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2009:

 

 

Měsíc                    max.                 datum       min.          datum

 

Leden                   4,8           24.           -17,7         12.

 

Únor                     11,6          7.             -17,9         17.

 

Březen                  13,9          28.           -4,7          25.

 

Duben                   23,6          8.             0,2           1.

 

Květen                  29,3          26.           0,5           5.

 

Červen                  28,4          30.           4,5           6.

 

Červenec               33,4          23.           8,2           10.

 

Srpen                   32,4          17.           5,1           30.

 

Září                      28,9          1.             2,8           26.

 

Říjen                     25,3          7.             -3,3          20.

 

Listopad                15,3          17.           -0,8          20.

 

Prosinec                9,7           1.             -18,3         20.

 

Teplota nejnižší :    -18,3 stupňů celsiových dne 20. prosince 2009

Teplota nejvyšší :   +33,4 stupňů celsiových dne 23.července 2009

 

Dosahované srážky v mm v roce 2009:

(omlouvám se za neúplné údaje )

Měsíc                    mm.

Leden                   –

Únor                     –

Březen                  71,4

Duben                   –

Květen                  58,0

Červen                  51,3

Červenec               94,0

Srpen                   49,5

Září                      25,7

Říjen                     62,5

Listopad                35,1

Prosinec                178,3

 

Pro informaci alespoň základní údaje o větru :

Měsíc    průměrná rychlost v m/s     max. rychlost v m/s    datum

Leden                   0,8                           12,1                  23.

Únor                     1,8                           16,5                  10.

Březen                  2,1                           16,5                  24.

Duben                   1,7                           17,4                  27.

Květen                  1,2                           15,6                  22.

Červen                  1,2                           14,3                  12.

Červenec               1,0                           20,1                  23.

Srpen                   0,9                           18,3                  17.

Září                      1,1                           13,9                  3.

Říjen                     1,6                           14,3                  14.

Listopad                1,3                           14,8                  23.

Prosinec                1,0                           13,0                  25.

 

Nejsilnější vítr byl 23.července 2009 – 20,1 m/s a foukalo od severu. Při přepočtu je to 72,36 km/hod. (20,1 x 4 x 0,9 = 72,36)

Hospodaření obce

Zůstatek 2008      9,453.056,87 Kč

Příjmy 2009           6,322.175,86 Kč

Výdaje 2009           11,014.290,92 Kč

Zůstatek                4,760.941,81 Kč

 

 

 

Výstavba v obci :

Za hlavní stavební akci lze považovat výběr dodavatele a provedení rekonstrukce hostince Na Blahu. Dodavatelem byla firma PMS. Poděbrady.

Byla opravena bývalá řepná váha na Malé Straně.

Byla opravena kanalizace v Nouzově.

Byla vybudována nová kanalizace v Chotěšicích.

Byly zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi na starém hřbitově.

Byly zpracován projekt na kanalizaci a vodovod pro podání žádosti o dotaci.

Byl zadán projekt na zřízení nového rybníka.

Bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na základě podané žádosti o dotaci.

 

Veřejný život v obci :

Některé události v roce 2009

Dne 10. ledna konalo Myslivecké sdružení Chotěšice naháňku. Příloha č.67

Dne 16. ledna se konala schůze Sboru dobrovolných hasičů Chotěšice a byl zvolen nový starosta pan Jiří Láska z Chotěšic. Přílohy č. 68. 69

Dne 14. února jsme se s panem starostou zúčastnili jednání kronikářů a starostů na výstavě Regiony České republiky v Lysé nad Labem. Přílohy č.

70. 71.

Dne 6. března se konalo rozloučení s panem starostou Jaroslavem Lehkým v obřadní síni v Městci Králové, který tragicky zahynul 2. března.

Přílohy č. 58, 59, 60, 61, 62. 63. 64. 65. 66.

Dne 21. března mělo Myslivecké sdružení Chotěšice výroční schůzi. Příloha č. 71.

Dne 4. dubna Sbor dobrovolných hasičů Chotěšice provedl vyčištění požární nádrže. Přílohy č. 72, 73.

Dne 30. dubna Sbor dobrovolných hasičů Chotěšice uspořádal pro děti „Pálení čarodějnic“. Přílohy č., obdobně tomu bylo na i na Břístvi, kde bylo vše na pálení čarodějnic řádně připraveno. Přílohy č. 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Dne 18.července bylo konáno pouťové posezení, neboť zábava se pro nepřízeň počasí nekonala. Přílohy č. 80, 81, 82.

Dne 18.července se na malé Straně konalo setkání majitelů automobilů BMW.

Dne 12. a 19. září na Chotěšickém rybníce se konaly dětské rybářské soutěže pořádané rybáři z Dymokur a pasování rodičů na rybáře. Přílohy č.83, 84, 85, 86, 87.

Dne 7. listopadu se konalo slavnostní otevření hostince Na Blahu po jeho generální opravě, společně s konáním posvícenské taneční zábavy. Přílohy č. 88, 89, 90, 91, 92, 93.

Dne 18. prosince firma Proagro a.s. Nymburk zorganizovala vánoční koncert v Chotěšickém kostele za účasti sboru .. Koncertní vystoupení bylo doplněno vystoupením sólistů a to sl. Ivety Švarcové z Chotěšic na varhany a Dominika Bunce z Prahy na hoboj. Přílohy č. 94, 95, 96 a 102 – pozvánka.

Dne 31. prosince uspořádal pan hostinský Vejř silvestrovskou zábavu na rozloučení s rokem 2009 a k uvítání roku nadcházejícího. Přílohy č.97, 98, 99.

Obecní záležitosti

Obecní úřad Chotěšice je stále ve středu obce v čísle popisném 29. Došlo ke změně pana starosty, stal se jim pan Tomáš Peřina.

Paní Lada Valešová pracuje dále jako ekonomka a administrativní pracovnice.

 

 

V průběhu roku 2009 se konalo celkem 9 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které také měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

Následují stručné závěry ze zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku:

 

První jednání zastupitelstva obce dne 19.2.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání 16.12.2008
 • inventarizaci majetku obce za rok 2008
 • rozpočtové úpravy pro rok 2008
 • zpracování projektové dokumentace na vodovod f. RECPROJEKT s.r.o.
 • Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště Czech POINT
 • finanční příspěvek 5.000,- Kč pro p. B.Víta, Chotěšice 73
 • s výzvou k podání nabídky na rekonstrukci objektu čp. 77 oslovit firmy: – Židovická stavební společnost Židovice
 • PMS Poděbrady
 • STYLSTAV Městec Králové
 • Stavební firma DROBEČEK Rožďalovice
 • STAVING Valdice

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • informace FÚ Poděbrady k dani z nemovitostí
 • oznámení MěÚ MK o kontrolní prohlídce stavby maž. Krejčíkových, NV 16
 • povolení MěÚ Poděbrady k odběru podzemních vod pro První zem. Záhornice
 • rozhodnutí MěÚ Poděbrady o povolení k nakládání s podzemními vodami pro obec Chotěšice
 • oznámení MěÚ Jičín o řízení o návrhu územního plánu Běchary – změna č.1

 

Druhé jednání ( mimořádné) zastupitelstva obce dne 17.3.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání dne 19.2.2009
 • ustavení do funkce starosty pana Tomáše Peřinu
 • ustavení do funkce místostarostky Ing. Jaroslavu Barákovou
 • finanční komisi ve složení: předseda Jaromír Švarc, členové: Jan Rolník, Jana Lásková
 • ponechání v platnosti jednací řád zastupitelstva
 • ponechání v platnosti výši odměn dle zastávaných funkcí
 • změnu úředních hodin starosty a místostarostky

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • složení slibu člena zastupitelstva podle § 69 odt. 2 zákona o obcích

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • starostovi p. Peřinovi zajistit doplnění informací ke zpracování projektu na rozšíření rybníku v Chotěšicích

 

Třetí jednání zastupitelstva obce dne 14.4.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze dne 17.3.2009
 • komisi pro posouzení nabídek výběrového řízení ve složení: Ing. Typlt, Ing. Baráková, T. Peřina, J. Švarc
 • firmu ALWER Kolín jako dodavatele výpočetní techniky pro zřízení pracoviště Czech POINT
 • podání žádosti o dotaci na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji na r. 2009
 • zplnomocnění Zlatého pruhu Polabí, o.p.s., Zámek 1, Loučeň v zastupování obce Chotěšice ve věci podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek ve Střč. kraji
 • vypracování projektu na rozšíření rybníka v Chotěšicích a na Malé Straně
 • rozpočtové opatření č. 1/2009
 • nákup přívěsného vozíku na převážení žacího traktoru
 • založení spořícího účtu

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • místostarostce zjistit stav budovy bývalé hasičské zbrojnice na Malé Straně a případný zájem MS Chotěšice o její pronájem

 

Čtvrté jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání dne 14.4.2009
 • firmu PMS spol. s r.o. Poděbrady jako zhotovitele rekonstrukce hospody v Chotěšicích čp. 77
 • rozpočtové opatření č. 2/2009
 • požádat na staveb. úřadě MK o odstranění stavby – bývalá hasič. zbrojnice na Malé Straně
 • z oslovených firem: PARKON s.r.o. Kolín, Jiří Hruška Velim, Školky Opolany s.r.o., firmu Školky Opolany s.r.o. s nejnižší nabídnutou realizační cenou jako dodavatele výsadby ochranného pásma okolo dětského hřiště v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • starostovi p. Peřinovi zajistit 2 nezávazné nabídky na opravu autobusové zastávky na Malé Straně
 • p. Novákovi a p. Peřinovi posoudit na místě žádost p. Jansty, Liberec o umístění jímky s pískovou filtrací na obecním pozemku

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • oznámení p. Bílka, Praha, Šalounova o stavbě komínu v čp. 76 v Chotěšicích

 

Páté jednání zastupitelstva obce dne 9.6.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení ze zasedání 28.4.2009

– závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou

– rozpočtové opatření č. 3/2009

– výměnu plastových oken na sále a vchodových dvěří v čp. 77 Chotěšice

– rekonstrukci 2. NP a sádrokartonové podhledy v bytě

– prodej křovinořezu HONDA 435 E za cenu 2.000,- Kč

– opravu autobusové zastávky na Malé Straně zadat p. Šoltysovi, Běchary 133

– souhlas s územním a stavebním řízením k přístavbě k RD pro Ing. Typlta, Chotěšice 150

– pronájem skládky v Chotěšicích pro p. M. Typlta, Chotěšice 150

– uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s p. Josefem Rovným

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– žádost p. Ireny Vejdovské, Nouzov o pokácení vzrostlého smrku

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– starostovi p. Peřinovi zjistit podmínky pronájmu místního pohostinství

u pivovarů Svijany, Nymburk, Gambrinus

 

Šesté jednání zastupitelstva obce dne 4.8.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– zadání výroby židlí a stolů do pohostinství p. Horákovi, Činěves

– výrobu 3 ks dveří do pohostinství čp. 77

– souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na obecním pozemku pp.č. 70/43

– opravu kolny na dvoře pohostinství

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– informaci o upozornění manželů Porcalových na ohrožení obce před povrchovou vodou

– kolaudační rozhodnutí pro Ing. Kohoutka, Malá Strana (přístavba RD)

– kolaudační rozhodnutí pro L. Cardu, Chotěšice (past.přístavek pro koně)

– kolaudační rozhodnutí pro p. B. Michel, Břístev (užívání kolny)

– kolaudační rozhodnutí pro p. B. Michel, Břístev (kabelová přípojka)

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– starostovi p. Peřinovi zjistit stav polí za čp. 88 a přilehlými nemovitostmi a případnou možnost zatrubnění

– písemně požádat p. Říhu a p. Sládka o úklid obecních prostor

 

Sedmé jednání zastupitelstva obce dne 25.8.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– podpis smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2792/OŽP/2009

– bezúplatný převod parcely pp.č. 6/2 v k.ú. Břístev

– zhotovení fasády na čp. 77 v ceně cca 146.000,- Kč

– rozpočtové opatření č. 4/2009

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– zamítnutí žádosti o dotaci na obnovu místních památek

 

Osmé jednání zastupitelstva obce dne 6.10.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– měsíční nájem celého objektu pohostinství v čp. 77 ve výši 7.000,- Kč

– předběžný souhlas s prodejem pp.č. 20/6 v k.ú. Břístev panu J.Vackovi, Z.Vackovi, E.Sobotkové

– rozpočtové opatření č. 5/2009

– podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na

rok 2010 na projekt „Veřejné osvětlení Chotěšice, 2. etapa –

dokončení“ a zároveň závazek spolufinancování akce

 

Deváté jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– Kontrolní usnesení z 6.10.2009

– Rozpočtová opatření č. 6-8/2009

– Úpravu rozpočtového výhledu a rozpočet na rok 2010

– Konečný souhlas s prodejem pp.č. 20/6 o výměře 125 m2 v k.ú. Břístev

– Složení inventarizační komise

– Návrh na vyřazení majetku

– Nákup techniky na úklid chodníků

– Příspěvek ve výši 3.000,- Kč Svazu těles.postižených MK

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– Prodej pozemku pp.č. 49/2 o výměře 21.048 m2 v k.ú. Nouzov

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– Starostovi p. Peřinovi zjistit podmínky pronájmu pozemků s Ing. Matouškem

– Ing. Typltovi zpracovat postup bouracích prací k objektu bývalé hasičské zbrojnice na Malé Straně

– P. Valešové vyčistit náklady na svoz komunálního odpadu za rok 2009

 

Dále obecní úřad zajišťoval :

Významnou událostí bylo slavnostní otevření hostince Na Blahu po jeho generální opravě, konáním posvícenské taneční zábavy dne 7.listopadu 2009. Na jejím zahájení pronesl krátký projev pan starosta Tomáš Peřina.

 

„Vážení občané, vážení hosté,

Dovolte mi Vás přivítat na posvícenské taneční zábavě, která se koná u příležitosti otevření zrekonstruovaného pohostinství Na Blahu.

Poděkování patří dodavateli stavby firmě PMS Poděbrady a všem ostatním nejmenovaným firmám, které se podílely na opravě a dokončení objektu.

Po získání objektu za starostování pana Jaromíra Švarce nastalo dlouhé období přípravy projektu a povolení stavby, o které se zasloužil zesnulý starosta pan Jaroslav Lehký, kterému tímto věnuji tichou vzpomínku a velký dík.

Jsem rád, že se podařilo toto dílo dokončit a vzniklo tak místo, kde se dá kulturně oddychnout, bavit se a zapomenout tak na každodenní starosti.

Jen málo obcí má takto pěkný kulturní „svatostánek“, a proto doufám, že zde bude veselo, rušno a živo.

Panu hostinskému přeji, ať se mu u nás daří.“

Na závěr pan starosta popřál všem „Hezký večer a příjemnou zábavu!“.

 

V průběhu roku byly realizovány další výsadby alejí kolem polních cest s využitím dotace na tuto akci.Nová alej je podle polní cesty vedoucí mezi Chotěšicemi a Běchárkami přes polní trať Ve hruškách a od Chotěšic přes Průhon k bývalému rybníku Židovský.

Z dotace byla vysázena zeleň na doplnění dětského hřiště ve východní části Chotěšic.

Úvod

Milé čtenářky a čtenáři kroniky, rok 2009 byl rokem co do události dosti bohatý. Tragický konec života pana starosty Jaroslava Lehkého zahájil sled událostí, které slavily úspěšné výsledky jeho obětavé práce pro obce Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves.

 

Dne 6.3.2009 pronesl pan Jiří Novák z Nouzova smuteční projev na rozloučení v obřadní síni v Městci Králové s panem starostou Chotěšic Jaroslavem Lehkým, který zahynul při automobilové nehodě dne 2. března 2009 v odpoledních hodinách u Činěvse.

V projevu bylo připomenuto, že se narodil 2.1.1958 v Záhornicích. Byl jedním ze tří sourozenců, kterým ještě v dětském věku zemřel tatínek a jejich život byl touto skutečností poznamenán. Vyrůstal ve skromných podmínkách s nutností od dětství pracovat. Vyučil se zedníkem a stal se z něho vynikající řemeslník a oboru zůstal věrný až dosud.

Svoji životní družku Ivanku Bělkovou si našel v Chtěšicích v rodině známého kováře pana Josefa Bělky. Postavili si pěkný rodinný dům. Na svět přivedli dvě dcery Kristýnku a Elišku a jim i sobě vytvářeli podmínky, které přecházely v dobrou rodinnou pohodu. Oběma děvčatům zajistili studia a před krátkou dobou se ještě zúčastnili maturitního plesu mladší dcery, na což byl pan Lehký jako správný táta náležitě hrdý.

Povahové vlastnosti pana Lehkého a zájem o veřejné věci byly důvodem, že byl již řadu volebních období členem obecního zastupitelstva, kde při volbách dostával téměř vždy nejvíce hlasů. Proto byl nejprve zvolen místo-starostou a nakonec starostou. Nutno říci, že tuto práci vykonával zodpovědně, s plným nasazením a ke spokojenosti celé obce. Nebylo to jednoduché, stačí připomenout současné starosti s rekonstrukcí obecního hostince „Na Blahu“ i s dalšími akcemi.

Byl též aktivním členem hasičů, kde se staral o pokladnu.

Jistě pro něho nebylo jednoduché skloubit dohromady péči o rodinu, povinnosti v práci a další povinnosti vyplývající z funkce starosty.

K neštěstí, které se mu přihodilo, došlo při tom, kdy po ukončení práce na stavbě v Lysé nad Labem měl úřední jednání na notářství v Městci Králové, kam se právě přesouval.

Žil tedy naplno s reálnými plány, bez formálností a byl vždy na svém místě v rodině i na veřejnosti.

Všichni jsme zesnulého znali, a proto další slova by byla nadbytečná a nepříliš dlouhé moje vystoupení, bylo i přání pozůstalých.

Nezbývá nám proto, než zesnulému za vše poděkovat a vzpomínat na něho v dobrém. Při tom ale vyjádřit podporu pozůstalým, aby se s tímto krutým osudem, pokud možno, vyrovnali a nenechat je v tom samotné.

„Jarko, já Ti děkuji za všechny kamarády, spoluobčany, hasiče a zejména za celé obecní zastupitelstvo. Čest tvé památce!.

Vám, pozůstalá rodino, vyjadřuji jménem všech upřímnou a hlubokou soustrast.

Ostatním přítomným děkuji jménem pozůstalých za květiny, Sboru dobrovolných hasičů za čestnou stráž a všem za účast na tomto rozloučení“. Přílohy č. 58, 59, 60, 61, 62. 63. 64. 65. 66.

Ke kronice je připojena druhá část pojednávající o Břístvi, o jednotlivých domech a jejich majitelích současných i minulých. Jsou přiloženy fotografie všech domů na Břístvi.