Rok 2010

Pohyb obyvatelstva

POČET OBYVATEL k  31.12.2010            324  z toho:      muži 158

ženy  166

 

 

 

NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ:

93 – Josef Suchánek 14. 7. 1917

92 – Božena Štěpánková 9. 2. 1918

 

NAROZENÍ:

Matěj Štál

Miroslava Říhová

 

ÚMRTÍ:

Tomáš Novák

Hedvika Římalová

Jaroslav Klema

Václav Mušuta

Jaroslava Šafaříková

Jiří Vít

Marie Kohoutková

 

PŘISTĚHOVÁNÍ:

Dalibor Novák

Radka Nováková

Vlasta Nováková

Johana Myšková

Kateřina Myšková

Hana Rigóová

Štěpánka Heršálková Šuliková

Raffaele Šulik

Štěpán Šulik

Andrea Kiššová

Jiří Láska

Michal Kišš

Olga Kiššová

 

 

ODSTĚHOVÁNÍ:

Barbora Štálová

Michaela Štálová

Lucie Štálová

Božena Zalešáková

Matěj Bílek

Tereza Havlíková

 

V Chotěšicích dne 20.října 2011

Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celé katastry všech pěti vesnic:

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2010:

 

 

 

Měsíc                    max.                 datum       min.          datum

 

Leden                   3,8           1.             -25,4         27.

 

Únor                     9,7           27.           -16,2         1.

 

Březen                  20.3          26.           -8,5          7.

 

Duben                   25,8          30.           -2,5          23.

 

Květen                  22.2          28.           4,5           9.

 

Červen                  31.2          10.           7,2           5.

 

Červenec               34,8          16.           7,2           8.

 

Srpen                   30,7          22.           7,5           20.

 

Září                      22,9          12.           2,1           20.

 

Říjen                     18,9          7.             -5,3          27.

 

Listopad                17,5          13.            -10,1         30.

 

Prosinec                5,3           24.           -18,3         4.

 

 

Teplota nejnižší :    -25,4 stupňů celsiových dne 27. ledna 2010

Teplota nejvyšší :   +34,8 stupňů celsiových dne 16. července 2010

 

Dosahované srážky v mm v roce 2010:

Měsíc                    mm.

 

Leden                   52,0

 

Únor                     16,0

 

Březen                  35,3

 

Duben                   56,9

 

Květen                  119,9

 

Červen                  41,7

 

Červenec               74,2

 

Srpen                   187,7

 

Září                      128,3

 

Říjen                     8,4

 

Listopad                61,0

 

Prosinec                58,0

Obecní události

Významným rozhodnutím bylo navržení, vybrání a schválení znaku obce Chotěšice. (veřejné zasedání dne 19. 3. 2010) Příloha č. 82 – 84

 

Byla provedena II. etapa rozšíření veřejného osvětlení v Chotěšicích.

Byla provedena nová výsadba alejí z Nové vsi k Dubečnu a na Malé Straně směrem k letišti.

Pro přípravu nové kanalizace bylo provedeno územní řízení a zahájeny práce na projektu pro stavební povolení.

Obdobně postupují práce na přípravě územního rozhodnutí na nový vodovod.

Byl zpracován projekt na rekonstrukci budovy obecního úřadu.

Byl opraven objekt bývalé váhy na Malé Straně.

Byla opravena autobusová zastávka v Nové Vsi.

Byla provedena nová fasáda kolny – bývalé autobusové garáže v Chotěšicích.

Byly zahájeny projektové práce na 3. rybník v Chotěšicích

 

Další události v roce 2010

Leden

9.1- Myslivecký ples Příloha č. 31 – 41

24. a 28. 1. Fotografie zimy Příloha č. 42 – 46

29.1. Zahájení prodeje v novém obchodě Potraviny Příloha č. 47 – 48

6.2. Hasičský ples Příloha č. 49 – 59

 

Únor

21.2. Fotografie zimy Příloha č. 60 – 65

27.2. Obecní ples Příloha č. 66 – 81

 

Březen

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 19. 3. 2010. Příloha č. 82 – 84a

 

Duben

30.4. Čarodějnice Příloha č. 85 – 87

 

Květen

1. Máj Příloha č. 88 – 94

 

Červen

4.6. Reportáž z opravy zdi na starém hřbitově u kostela.

Příloha č. 95 -99

 

Červenec

17.7. Dětský den a pouť Příloha č. 100 – 118

17.7. Pouťová taneční zábava Příloha č. 119 – 121

 

Říjen

16.10. Volby 2010 Příloha č. 122 – 127

 

Chotěšice – podrobné výsledky

Strana           Hlasů         Procent

ČSSD            43             28,66

ODS              32             21,33

TOP 09          24             16,00

KSČM            22             14,66

VV                16             10,66

KDU-ČSL       3              2,00

SZ                 3              2,00

Suveren.       2              1,33

ČPS              2              1,33

SPOZ            1              0,66

Svobodní       1              0,66

PB                1              0,66

 

Listopad

6.11. Posvícenská taneční zábava Příloha č. 128 – 136

 

Prosinec

25.12. Požár čp. 68 u Klémů Příloha č. 137 – 138

Zajímavosti o lidech žijících mezi námi:

Existuje „Radiová amatérská stanice OK1DLB Czech Republic“, kterou vlastní pan Miloš Barák, Malá Strana čp. 15. QSL lístek této stanice je v příloze č.139 – 144

Pan Miloš Barák, člen Českého radioklubu, má především zájem o navázání co nejvíce spojení s celým světem. Dosažená spojení jsou potvrzena právě QSL lístkem. Do roku 2010 už uskutečnil spojení se 270 vzdálenými místy v zemích celého světa.

Zúčastňuje se soutěží na mezinárodní úrovni a také domácích. Například pravidelná 24 hodinová světová soutěž, která se koná vždy 2. víkend v listopadu.

 

Mistr České republiky Matěj Vít ve věkové kategorii „Junior A“ motocyklový závodník vlastnící od roku 2008 licenci minibike

Minibike 40.

Narozen 8. ledna 2002, začal závodit v květnu 2005.V roce 2009 se stal ve své kategorii Mistrem České republiky, zúčastnil se  mistrovství Evropy v NSR spolu s 28 závodníky. O úspěšnosti závodníka svědčí 37 získaných pohárů a 12 medailí. Přílohy č. 145 – 150

Hospodaření obce

zůstatek    2009                 4,760.941,81

příjmy       2010                 6,319.928,11

výdaje      2010                 7,624.072,40

zůstatek   2010                 3,456.797,52


 

Obecní záležitosti

V průběhu roku 2010 se konalo celkem 10 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

 

 

Dále pracují finanční výbor a kontrolní výbor, které také měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

 

Následuje přehled veřejných zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku:

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 14. 1. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Kontrolní usnesení ze zasedání 16.12.2009
 • Místní poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 495,- Kč
 • Rozpočtové opatření č. 9/2009
 • Fi MEDIOS s.r.o. – vítěze výběrového řízení, jako dodavatele na stavbu veřejného osvětlení Chotěšice
 • Pronájem pozemků v k.ú. Malá Strana p. V. Svobodovi, Chotěšice 120

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

Žádost p. R. Vejra o snížení nájmu za pohostinství čp. 77

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 4. 3. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • kontrolní usnesení ze zasedání 14.1.2010
 • inventarizaci majetku obce za rok 2009
 • rozpočtové opatření č. 1/2010

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

prodej pozemku pp.č. 49/2 o výměře 21.048 m2 v k.ú. Nouzov p. Josefu Jandovi, Nouzov 57

 

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 19. 3. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 4.3.2010

volbu obecního znaku – grafický návrh č. 1

bezúplatný převod pp.č. 110/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Malá Strana

 

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 13. 5. 2010 – s tímto usnesením:

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 19.3.2010
 • závěrečný účet obce Chotěšice za rok 2009 bez výhrad
 • rozpočtové opatření č. 2/2010
 • předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č. 49/2 o výměře 481 m2 v k.ú. Nouzov p. Jiřímu Novákovi
 • příspěvek na provoz Handicap centra Srdce Chotěšice ve výši 10.000,- Kč
 • 9-ti členné zastupitelstvo pro příští volební období
 • výměnu oken u OÚ Chotěšice
 • žádost o změnu územního plánu obce Chotěšice
 • opravu budovy ČSAD Chotěšice
 • výběr nového provozovatele obchodu potravin v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          poskytnutí finančního příspěvku Centru pro těl. postižené Nymburk

–          snížení částky nájemného za pohostinství Chotěšice čp. 77

–          nákup kolotoče na dětské hřiště v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          zpracovat cenový odhad na objekt obytného domu Nouzov čp. 68 a aut. čekárny Malá Strana

–          zpracovat OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

 

5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 8. 7. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze dne 13.5.2010

–          pronájem obchodu firmě FALDO Bobnice

–          oznámení záměru obce o pronájmu pohostinství

–          přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          snížení nájmu za pohostinství v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ze dne 14.4.2009 o založení spořícího účtu.

 

6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 3. 8. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze dne 8.7.2010

–          výběr provozovatele pohostinství čp. 77 – p. Moniku Michálkovou, Chotěšice čp. 24

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi zjistit stav oprav ohradní hřbitovní zdi v Chotěšicích

 

7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 31. 8. 2010 – s tímto usnesením

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 3.8.2010

–          pronájem fary v Chotěšicích

 

8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 12. 10. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 31.8.2010

–          OZV č. 6/2010 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

–          rozpočtové opatření č. 3 a 4/2010

–          zhotovení obecních symbolů dle projednaného návrhu

–          pronájem váhy v Chotěšicích p. M.Typltovi, Chotěšice 150 k uskladnění cukrové řepy

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          prodej pozemku pp.č. 78/1 a 77/12 v k.ú. Malá Strana manž. Popovým, Praha

–          umístění reklamních poutačů na VO v obci

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          žádost Ing. M.Typlta, CH 150 o změnu ÚP

–          žádost J.Nováka, Lysá n/Labem o změnu ÚP

–          kontrolu FÚ Nymburk pro podezření z porušení rozpočtové kázně – typový projekt CzechPOINT

–          směrnici pro vedení účetnictví obce Chotěšice

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi projednat žádost manž. Porcalových o řešení povodňového ohrožení obce na MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí

–          zajistit cenové návrhy na vybudování dětského hřiště na Břístvi

 

9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 9. 11. 2010 – s tímto usnesením:

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          návrh programu jednání

–          ustavení p. Tomáše Peřiny do funkce starosty

–          ustavení Ing. Jaroslavy Barákové do funkce místostarosty

–          zřízení finanční, kontrolní komise a komise ŽP

–          finanční komisi ve složení: předseda Jaromír Švarc, členové: Jana Lásková, Eva Fabiánová

–          kontrolní komisi ve složení: předseda: Josef Chára, členové: Jaromír Švarc, Milan Typlt

–          komisi ŽP ve složení: předseda: Ing. Milan Typlt, členové: Milan Typlt, Jiří Novák

–          ponechání v platnosti výši odměn za výkon funkcí členů neuvol. zastupitelů

–          jednací řád zastupitelstva obce ponechán v platnosti

–          úřední hodiny starosty, místostarosty PO, ST   16 – 17

–          úřední hodiny pro veřejnost PO, ST  8 – 12    13 – 17

–          p. Jiřího Nováka jako lesní dozor v obecním lese

–          rozpočtové opatření č. 5/2010

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi zajistit předběžný cenový rozpočet na zateplení a výměnu oken u OÚ Chotěšic

 

10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 21. 12. 2010 – s tímto usnesením:

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání 9.11.2010

–          rozpočet obce Chotěšice na rok 2011

–          rozpočtový výhled obce Chotěšice na období 2011 – 2013

–          rozpočtové opatření č. 6/2010

–          OZV č. 8/2010 o místních poplatcích

–          výpověď smlouvy s TS Nymburk, uzavření smlouvy s AVE Kolín

–          inventarizační komisi

–          navýšení odměn členů zastupitelstva od 1.1.2011

–          pronájem objektu fary v Chotěšicích manželům Škopovým

–          podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2011 ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství – název akce Kanalizace a ČOV Chotěšice – 1. etapa – výstavba ČOV a zároveň závazek na spolufinancování akce v min. výši 5%

–          podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst – název akce Zateplení obecního úřadu a zároveň závazek na spolufinancování akce ve výši min. 5%

zastupitelstvo obce zamítá:

–          žádost p. Jiřího Jansty o přijetí do trvalého pracovního poměru

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce

–          zprávu FÚ Nymburk o daňové kontrole – projekt CzechPOINT

Úvod

Milé čtenářky a čtenáři kroniky, než budu psát kroniku, chci se věnovat nejdříve části č. 2 „Seznam domů na Malé Straně podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace“.

Zatímco o seznamu domů v Chotěšicích jsem psal sám, s dalšími obcemi nám pomohli ochotní občané:

Nouzov – tuto část kroniky z velké části napsal pan Jiří Novák z Nouzova.

Břístev – tuto část kroniky napsal pan Josef Vacek z Břístve.

Nová Ves -tuto část kroniky pomohli napsat paní Věra Cardová, paní Jindřiška Čápová, pan Miloš Štěpánek a k nemovitosti čp. 14 poskytl podklady pan Stanislav Schovánek, občané Nové Vsi.

Všem byly poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů, které jsou v přílohách kronik.

 

Jak psát o Malé Straně? Je nutné připomenout dílo „Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil pan Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody“ Tato kniha, která obsahuje 199 stran, byla sepsána v období od října 1988 do března roku 1991.

Byla rozdána do každého domu na Malé Straně, neboť hlavním obsahem je popisování historie rodů a obyvatel, kteří žili a žijí v jednotlivých domech označených popisnými čísly.

 

Toto dílo obsahuje podrobné údaje o dějinách, o hospodaření, o školství, o církvi, o vybavenosti, o místních zvycích, o politických událostech a podobně, nejen o obci Malá Strana, v širších souvislostech především o Chotěšicích a v části o malostranských rodech se dotýká míst v celé republice a i v cizině.

 

K dílu pana Ing. Josefa Hlávky je nutno se vrátit! Není možné se smířit s tím, že po 20ti letech není ještě ani jeden výtisk k dispozici na obecním úřadě. Vzhledem k širokému spektru informací musí zajímat všechny občany Chotěšic bez rozdílu zájmů a věku.

Takže o Malé Straně budu psát tak, že k výpisům z katastrálního úřadu o současných majitelích domů budu vypisovat údaje z díla Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody a pokud to bube možné, budu používat nezměněného textu psaného v kurzivě a podtrženého. K této stati jsou pořízeny fotografie všech domů, které jsou v příloze kroniky.

O posouzení a odsouhlasení takto vzniklého textu jsem požádal pana Ing. Josefa Hlávku, autora „Pohledu do minulosti …. „, žijícího v Písku.

Jeho další doporučení jsem v textu uplatnil.

Současně si dovoluji poděkovat panu Ing. Josefu Hlávkovi za ochotu ke spolupráci na této části kroniky.