Kronika online

Ekonomická činnost v obci

Chotěšice

V oboru zemědělském podnikají:

Největším podnikatelem v zemědělství je akciová společnost „První zemědělská a.s. Záhornice“ (PZZ). Tato akciová společnost je nastupující organizace za Zemědělské družstvo do kterého byly začleněny bývalá Jednotná zemědělská družstva všech vesnic, která se sloučila nejprve s JZD Chotěšice. Zemědělské družstvo Záhornice je od 8.12.2003 v konkurzu. Konkurz skončí v. r. 2006, přihlášeno bylo 155 oprávněných osob.

PZZ zaměstnává 39 osob, se ziskem 2 521 tis. Kč v roce 2005, (7 486 tis. Kč. v roce 2004).

První zemědělská a.s.

Záhornice, hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín,  hospodaří ve dvoře Slavíkov

Pan Luboš Carda, hospodaří na 50ti ha od roku 1992

Pan Václav Svoboda, hospodaří na 20ti ha od roku 1992

Pan Miroslav Typlt

Pan Miroslav Vít

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Jaromír Švarc, práce tesařské od roku 1994

Pan Milan Typlt, práce zednické

Pan Strnad, práce na opracování dřeva a doprava

 

V oboru zámečnickém podniká:

Pan Bohuslav Vít, Firma KMS práce zámečnické, servisní zařízení pro motocykly od roku 1997

 

V oboru služeb podniká:

Slečna Monika Říhová, Firma pohostinství Dallas, Chotěšice čp. 30 práce pohostinských služeb od 1.6.2002

 

Břístev

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s.   Záhornice hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín hospodaří zejména v lesích kolem Břístve

 

V oboru zpracování dřeva a papíru podnikají:

Pan Roman Jansta Výroba a výkup palet a střižna papíru, Břístev 63 práce spojené se sušením dřeva, výroba atypických palet, stříhání papíru z rolí výseky, krabice, proložky

 

V ostatních oborech podnikají:

Pan Miloš Švarc práce zednické

Pan Martinec výroba a prodej dárkových předmětů

Pan Vítězslav Veselý ml. doprava dřeva

 

Malá Strana

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s. Záhornice hospodaří na 102 ha

Pan Zdeněk Římal hospodaří na 19ti ha od roku 1990

 

Nouzov

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s. Záhornice hospodaří na 118 ha

Pan Děpold Czernin hospodaří v lesích a na rybnících kolem Nouzova

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Vladimír Hurych práce zednické

Pan Jaroslav Sládek práce zednické

 

V oboru služeb:

Pan Karel Theer STK Nouzov, Nouzov 82 technické prohlídky všech vozidel dovozy a přestavby vozidel měření emisí všech vozidel, od roku 2005

Pan Dalibor Novák, Palno – pěstitelská pálenice, Nouzov 70 výroby destilátů ze všech druhů ovoce donesených od pěstitelů z širokého okolí, od července roku 2004

Pan Ota Plachý práce truhlářské

 

Nová Ves

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 147 ha

Proagro Nymburk a.s. Inseminační stanice kanců od 1.9.2002, kdy bylo do adaptovaného ustájení po původním kravíně zastaveno 28 kanců dovezených z Francie

 

Zásobování v Chotěšicích tomto roce doznalo takových změn, že pamětníci nic takového nepamatují. Z různých důvodů je zavřeno pohostinství „Na Blahu“ jediné se sálem, které bylo nedávno ještě v provozu současně s pohostinstvím Dallas. Pohostinství Dallas vzniklo adaptací samoobsluhy – poslední prodejna se smíšeným zbožím ve vsi.

Ještě v padesátých letech byly Chotěšice a okolní vesnice opravdu dobře zásobovány. V Chotěšicích byly obchody koloniální, nebo se smíšeným zbožím „U Burdů“, „U Němců“ spolu s prodejem masa, „U Týlů“ s prodejem masa, pekařství a obchod „U Linhartů“ a pekařství„U Libánských“. Hostince „Na Blahu“(„U Němců“), „U Vlašťovičků“ / „U Týlů“ /(zničené požárem v roce 1953) a „U Jančáků“. Na Břístvi bylo též pohostinství a obchod „U Baráků“, Na Malé Straně bylo pohostinství s obchodem „U Davídků“, v Nouzově bylo pohostinství s obchodem „ U Slavíků“ a v Nové vsi bylo pohostinství „U Burešů“ a obchod se smíšeným zbožím „U Pešů“. Nyní do vsí dojíždí pojízdná prodejna, nebo občané využívají služeb pana Cháry ze Záhornic, který sváží zákazníky vlastním autobusem k nákupu do prodejny v Záhornicích, kterou provozují společně s manželkou.

Hospodaření obce

Zůstatek z roku 2004: 6 906 135,93 Kč

Příjmy za rok 2005: 4 065 280,15 Kč

Výdaje za rok 2005: 2 181 211,05 Kč

Zůstatek roku 2005: 8 790 205,03 Kč

V příloze č. 3 jsou založeny další podrobné dokumenty:

 • Inventarizační zápis o provedení inventarizace obecního a ostatního majetku ve správě Obecního úřadu v Chotěšicích za rok 2005
 • Zpráva o výsledku hospodaření Obecního úřadu v Chotěšicích za rok 2005
 • Rozpočtový výhled na r. 2005, 2006 obce Chotěšice

Obecné záležitosti

Připomenutí voleb v roce 2002, složení zastupitelstva

Na základě výsledků voleb konaných v roce 2002 byli zvoleni tito zastupitelé:

 • pan Jaromír Švarc – starosta                 148 hlasů
 • paní Ing. Jaroslava Baráková                 144 hlasů
 • pan Jaroslav Lehký                             140 hlasů
 • pan Tomáš Peřina                              140 hlasů
 • pan Jiří Novák                                    131 hlasů
 • pan Josef Chára                                 122 hlasů
 • pan Milan Typlt                                  106 hlasů
 • pan Vítězslav Veselý                           54 hlasů
 • pan Luboš Carda                                30 hlasů

V příloze č. 1 je uveden podrobný „Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Chotěšice, které se konalo dne 12.listopadu 2002 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšicích“

Obecní úřad Chotěšice je umístěn v budově bývalé Kampeličky ve středu obce v čísle popisném 29.

Stálou zaměstnankyní je paní Alena Kafková, která zde pracuje jako ekonomka a administrativní pracovnice.

Pracovní doba je

Po., St.      od 7,30 hod. do 17,00 hod,

Út., Čt.      od 7,30 hod. do 16,00 hod,

Pá.           od 7,30 hod. do 14,00 hod.

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu.

V průběhu roku 2005 se konalo celkem 6 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

Kopie zápisů  a fotografie z posledního zasedání jsou v příloze č. 2.

Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které měli v průběhu roku svá zasedání / schůze /

Pro práci obecního úřadu slouží v kanceláři obecního úřadu následující vybavení:

 • Veřejná deska.
 • Veřejný rozhlas pro informování občanů v Chotěšicích, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi.
 • Kancelářský nábytek.
 • Pancéřová skříň.
 • 2 x PC s doplňujícím vybavením (tiskárny, skener)
 • Kopírka

Pro údržbu veřejných prostranství:

 • 3 travní sekačky

Úvod

Kronika v obci Chotěšice byla naposledy psána do roku 1999.

Zápis za rok 1999 byl schválen 15. května 2000 panem starostou Josefem Chárou, což byl poslední zápis do kroniky.

Bylo by možná dobré ty chybějící roky nějak doplnit, ale pokud to bude nutné připomenout nějaké události, nebo údaje, tak se také stane. Kronikou chceme zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány a archivovány. Naše snaha bude věci a události, které se v současnosti dějí, spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně.

Tak tedy, první písemná zachovaná zmínka o Chotěšicích je z 26. září 1199, kdy český král Přemysl Otakar I. potvrzuje držbu poloviny Chotěšic řádu bratří Božehrobců.

V zápise č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšicích ze dne 4.4.2005 je uvedeno v bodě 6. Usnesení a závěr, že obecní zastupitelstvo mimo jiné schvaluje jmenování do funkce kronikáře Ing. Cihláře.
Od toho data mne bude více a více zajímat dění v Chotěšicích, na Břístvi, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi. Když budu vyjmenovávat okolní vesnice, tak takto za sebou podle abecedy.

O kronikáři

Jmenuji se Zdeněk Cihlář. Narodil jsem se 15. září 1945 v Městci Králové jako druhý, manželům Anně Cihlářové rozené Krajové (6.6.1916 – 8.10. 1997) a Bedřichu Cihlářovi (5.3.1911 – 17.10.1984), první se narodila sestra Bedřiška Pavlásková (25.12.1942).

Matka pracovala na malém hospodářství a v roce 1957 vstoupila do právě založeného Jednotného zemědělského družstva v Chotěšicích a pracovala tam až do důchodového věku. Otec, kovář a podkovář se živil jako živnostník v Chotěšické obecní kovárně do r. 1956, kdy byla kovárna zbourána a po té až do důchodu pracoval ve Strojní traktorové stanici v Okřínku u Poděbrad.

Já jsem vyrůstal v Chotěšicích, navštěvoval jsem od roku 1949 nově založenou mateřskou školu, po té pět roků Obecnou školu v Chotěšicích a do roku 1959 Střední osmiletou školu v Dymokurech. Maturoval jsem v Poděbradech v roce 1963 a promoval jsem v roce 1968 v Praze. Trvalý pobyt mám v Praze 8. Dá se říct, že od 13ti let jsem byl mimo Chotěšice, kam jsem se pravidelně vracel.

V Chotěšicích máme s manželkou Danou domek čp. 6, který jsme koupili od mých rodičů.

V životopisu jsem záměrně uváděl místa a dění, která se týkají Chotěšic a okolí, o kterých budu v kronice také psát (JZD, kovárna).

Obecní úřad od mého jmenování o mne pečuje a poslal mě na školení kronikářů dne 13.11.2005 v Praze Podolí. Takto vybaven a za pomocí kamarádů a přátel z našich pěti vesnic, věřím, že bude možné navázat na tradici vedení kroniky, které bylo před několika lety přerušeno.