Rok 2005

Kronika obce Chotěšice 2005 až 2010
Zapsal Ing. Zdeněk Cihlář
(Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves)

Pokračování kroniky vesnic Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves

1) Úvod

Kronika v obci Chotěšice byla naposledy psána do roku 1999.

Zápis za rok 1999 byl schválen 15. května 2000 panem starostou Josefem Chárou, což byl poslední zápis do kroniky.

Bylo by možná dobré ty chybějící roky nějak doplnit, ale pokud to bude nutné připomenout nějaké události, nebo údaje, tak se také stane. Kronikou chceme zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány a archivovány. Naše snaha bude věci a události, které se v současnosti dějí, spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně.

 

Tak tedy, první písemná zachovaná zmínka o Chotěšicích je z 26. září 1199, kdy český král Přemysl Otakar I. potvrzuje držbu poloviny Chotěšic řádu bratří Božehrobců.

V zápise č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšicích ze dne 4.4.2005 je uvedeno v bodě 6. Usnesení a závěr, že obecní zastupitelstvo mimo jiné schvaluje jmenování do funkce kronikáře Ing. Cihláře.
Od toho data mne bude více a více zajímat dění v Chotěšicích, na Břístvi, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi. Když budu vyjmenovávat okolní vesnice, tak takto za sebou podle abecedy.

O kronikáři

Jmenuji se Zdeněk Cihlář. Narodil jsem se 15. září 1945 v Městci Králové jako druhý, manželům Anně Cihlářové rozené Krajové (6.6.1916 – 8.10. 1997) a Bedřichu Cihlářovi (5.3.1911 – 17.10.1984), první se narodila sestra Bedřiška Pavlásková (25.12.1942).

Matka pracovala na malém hospodářství a v roce 1957 vstoupila do právě založeného Jednotného zemědělského družstva v Chotěšicích a pracovala tam až do důchodového věku. Otec, kovář a podkovář se živil jako živnostník v Chotěšické obecní kovárně do r. 1956, kdy byla kovárna zbourána a po té až do důchodu pracoval ve Strojní traktorové stanici v Okřínku u Poděbrad.

Já jsem vyrůstal v Chotěšicích, navštěvoval jsem od roku 1949 nově založenou mateřskou školu, po té pět roků Obecnou školu v Chotěšicích a do roku 1959 Střední osmiletou školu v Dymokurech. Maturoval jsem v Poděbradech v roce 1963 a promoval jsem v roce 1968 v Praze. Trvalý pobyt mám v Praze 8. Dá se říct, že od 13ti let jsem byl mimo Chotěšice, kam jsem se pravidelně vracel.

V Chotěšicích máme s manželkou Danou domek čp. 6, který jsme koupili od mých rodičů.

V životopisu jsem záměrně uváděl místa a dění, která se týkají Chotěšic a okolí, o kterých budu v kronice také psát (JZD, kovárna).

Obecní úřad od mého jmenování o mne pečuje a poslal mě na školení kronikářů dne 13.11.2005 v Praze Podolí. Takto vybaven a za pomocí kamarádů a přátel z našich pěti vesnic, věřím, že bude možné navázat na tradici vedení kroniky, které bylo před několika lety přerušeno.

Informace o činnosti kronikáře v obci – co kronikář zažil a prožil a co jej zaujalo v rozvoji obce

Jako další zajímavost je důkaz o Chotěšické tvrzi. V knize Augusta Sedláčka „Hrady, zámky a tvrze České“ autor uvádí, že tvrz se nacházela západně od panského dvora a že roku 1765 již tvrze nebylo. Nedalo mi to, požádal jsem Archeologický památkový ústav středních Čech, pracoviště v Kounicích o provedení leteckého snímání metodou letecké archeologie, pana Dr. Čtveráka. Pan doktor provedl snímání v jiných místech a to při levém břehu Smíchovského potoka (regulace) na pravé straně silnice ve směru z Chotěšic na Malou Stranu, kde se na snímku ukazuje obdélníkový půdorys, což signalizuje historický útvar z doby dávno minulé. (v příloze č. 12). Dále jsem požádal o snímkování právě v prostoru západně od Redishového dvora na kopcovitých polích směrem k Redishovému remízku paní Dr. Urlychovou z muzea v Jičíně, která je velice zkušená v oboru letecké archeologie, mám to přislíbeno. Zcela náhodou jsem našel na internetu „Seznam mapy“ snímky právě popsané lokality a tam je opravdu vidět stopy po možném historickém objektu. (příloha č. 13). Po těchto zjištěních, je do budoucna třeba se popsaným lokalitám dále věnovat.

Dále je nutno připomenout dílo „Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody“ Tato kniha, která obsahuje 199 stran, byla sepsána v období od října 1998 do roku 1991. Byla rozdána do každého obydlí občanů Malé Strany, neboť hlavním obsahem je popisování historie rodů a obyvatel, kteří žili v jednotlivých domech označených popisnými čísly.

V Chotěšicích dne 30.května 2006

Různé

Petr Svoboda narozený 19.6. 1987, který se přistěhoval do Chotěšic do čp. 120. (Rod Svobodů pochází z Malé Strany) byl účastníkem Mistrovství světa v armsportu /v páce rukou/ juniorů, juniorek, mužů a žen v Japonsku – Tokio ve dnech 27. 11. až 5. 12. 2005. Na tomto mistrovství světa získal dvě stříbrné medaile a to v kategorii juniorů do 80 kg v soutěži pravou a levou rukou. Na nákladech s touto účastí (45 tis. Kč) se podílel obecní úřad 15 000 Kč a uspořádanou sbírkou občanů 8 350 Kč Seznam občanů je v příloze č. 9. Není to jen jediný úspěch Petra Svobody o čem svědčí fotografie jeho trofejí a medailí v příloze č. 10.

Odlet Jiřiček poměrně dosti pozdě ve 2. týdnu měsíce října.

Objevilo se neobvyklé zvíře Psík mývalovitý. Fotografie je v příloze č. 11.

Pohyb obyvatelstva

Přihlášení k pobytu:

Datum:         Jméno:                              bydliště:

1.2.              Jiří Kaše                            Chotěšice č. 89

9.2.              Luděk Tanczos                    Nouzov č. 61

9.2.              Helena Tanczosová             Nouzov č. 61

18.7.             Marie Hejbalová                 Malá Strana č. 24

18.7.             Václav Hejbal                     Malá Strana č. 24

25.7.             Bohuš Tabaček                   Nouzov č. 11

25.7.             Vladimíra Vítová                 Chotěšice č. 152

25.7.             Veronika Vítová                  Chotěšice č. 152

22.8.             Emilia Tabačková                       Nouzov č. 11

22.8              Adriana Tabačková             Nouzov č. 11

22.8.             Nikola Tabačková                       Nouzov č. 11

2.9.              Patrik Říha                         Chotěšice č. 30

19.10.           Jaroslav Martinec                       Břístev č. 11

3.11.             Lenka Karlasová                 Chotěšice č. 195

3.11.             Nikole Palšovicová              Chotěšice č. 195

Celkem 15 občanů

Odhlášení pobytu:

1.2               Růžena Otípková                Břístev č. 4

9.2.              Věra Švarcová                   Břístev č. 4

4.4.              Jaroslava Vacková              Břístev č. 28

10.8.             Jakub Nepimach                 Chotěšice č. 82

17,10            Jaroslava Valentová            Nová Ves č. 6

21.11.           František Kostka                 Chotěšice č. 96

21.11.           Bohumila Kostková             Chotěšice  č. 96

Celkem 7 občanů

 

V roce 2005 se v Chotěšicích nikdo nenarodil.

Úmrtí občanů:

16.7.             Oldřich Adamec                  Nová Ves č. 28

16.7.             Jan Hrubeš                        Nová Ves č. 18

4.9.              Bohuslav Libánský              Chotěšice č. 20

10.9.             Otto Aron                          Nouzov č. 9

6.11.             Jarmila Vyleťalová              Chotěšice č. 21

4.12              Stanislava Hradecká           Chotěšice č. 145

Celkem 6 občanů

 

Sňatky uzavřeli:

6. 9. Blanka Slobodjanová a pan Michel

10. 9.  Eva Chárová a Martin Fabián

24.10. Lenka Palšovičová a Aleš Karlas

5. 11.  Kateřina Josifová a Jaroslav Sládek

 

Věkové složení obyvatel:

Věk:            počet obyvatel:         muži:               ženy:

0-10             32                            14                    18

10-20            25                            10                    15

20-30            40                            20                    20

30-40            40                            19                    21

40-50            39                            25                    14

50-60            55                            31                    24

60-70            30                            15                    15

70-80            38                            12                    26

80-90            21                              7                    14

90-200            2                              1                      1

 

Nejstarší občané v roce 2005:

paní Františka Kafková 92 roky

pan Josef Šovar 94 roky.

 

Věkový průměr a počet obyvatel v jednotlivých vesnicích:

Ves :                    věkový průměr :         počet obyvatel :

Chotěšice              45                            196

Břístev                  40                              28

Malá Strana           50                              21

Nouzov                 42                              66

Nová Ves               77                              11

Celkový údaj          46                              322

 

Neštěstí v obci:

Dne 21.4.2005 vypukl požár u Davídků čp.113 hospodářském příslušenství k domu, který byl úspěšně zlikvidován místními hasiči a okolními sbory.

Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celý katastr všech pěti vesnic:

Teplota:

-13,9 stupňů celsiových dne 29. ledna 2005

-15,8 stupňů celsiových dne 5. února 2005

+35,9 stupňů celsiových dne 28.července 2005

Srážky:

36,3 mm dne 4. května 2005

37,8 mm dne 5. července 2005

21,3 mm dne 15. srpna 2005

Školství

Škola v Chotěšicích byla vybudována v roce 1854.

Původní, nyní adaptovaná, škola v Chotěšicích je od 16.9.1991 využívána jako „Speciální domov mládeže“. Domov zajišťuje péči o chlapce a dívky ve věku 16 – 26 let se středním a těžším stupněm mentální retardace. Kapacita 35 osob je zaplněna klienty ze Středočeského a Východočeského kraje a z Prahy. Podrobná zpráva o domově je v příloze č. 8.

 

Veřejný život v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích

Hasičský sbor v Chotěšicích byl založen v roce 1882.

Přehled některých akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů:

19. 2. 2005 se konala oslava „Konce masopustu“ s maškarním průvodem doprovázeným hudbou. Nechyběla pravá domácí zabíječka, kde bylo možné ochutnat jitrnice, jelita, černou zabíjačkovou polévku a další dobroty. / fotografie v příloze č. 4 /

30. 4. 2005 Pálení čarodějnic

7. 5. 2005 Péče o protipožární nádrž, čištění za účasti 14ti občanů Chotěšic

18. 6. 2005 Dětský den motivovaný postavami televizních večerníčků
Večerníček – Iveta Švarcová, Vodník Česílko – Marta Švarcová, Víla Amálka – Lenka Palšovičová – Karlasová, Křemílek a Vochomůrka – Jaroslava Janouchová a Miloslava Šejvlová, Maková panenka – Lada Hradecká, Motýl Emanuel – Vlaďka Vítová

16. 7. 2005 Pouť

Soutěž hasičské dovednosti

Zúčastnilo se 10 družstev z toho 3 družstva žen / Bystřice, Chotěšice, Chroustov /.

Výsledky soutěže byl následující: ženy – první místo Chroustov, druhé místo Chotěšice a třetí místo Bystřice. Muži – na prvním místě se umístilo družstvo Kopidlna a muži z Chotěšic se umístili ještě za družstvem ze Záhornic s Běchar.

Hostinec „Na Blahu“ je stále zavřený, mimo provoz. Přes marné jednání s majiteli s pány Zachy o alespoň otevření na pouť, byla taneční zábava uspořádána pod širým nebem a to na hřišti. Samá chvála na konání této akce byla odměnou pořádajícím. Záhorská hudba k tanci, a k občerstvení, mimo jiné i opékané sele na rožni (Proagro Nymburk), pivo apod. Obsluha vzorná paní M.Švarcová, M.Šejvlová, L. Vítová, L. Valešová, J. Janouchová a Jiří Vít senior. Organizačně podporováno p. starostou J. Švarcem a panem Janouchem / osvětlení, místa k sezení a pod /.

26. 6. 2005 Procesí Ostrov u Poděbrad

5. 11. 2005 Posvícení

Zabíjačka – fotografie v příloze č. 5

24. 12. 2005 Vánoce, děti zpívaly v kostele v Chotěšicích, jehož fasáda byla prvně slavnostně osvícena. Fotografie v příloze č.6.

31.12.2005 Silvestr, dobrá pohoda byla jak v pohostinství Dallas, tak také ve spolkové místnosti Sboru dobrovolných hasičů Chotěšice.

 

Myslivecké sdružení Chotěšice

V roce 2005 bylo v mysliveckém sdružení celkem 20 členů.

Myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu na 1600 ha zemědělské půdy a lesa Perna a částečně břístevský les a chotěšické lesíky-remízky.

Pestrou práci myslivců během roku, zejména v zimních měsících, je možné posoudit i třeba podle položeného krmiva do od sebe dosti vzdálených krmelců. Například: 60q obilí, 50q řepy, 1q soli k lizu a fůr sena nepočítaje.

Práce a péče vynaložená členy sdružení po celá léta umožnila v roce 2005 následující úlovek, odměnu za vše vykonané:

 • 22 kusů srnců
 • 18 kusů srnek a srnčat
 • 1 kus daňka
 • 24 kusů divočáků
 • 15 kusů lišek
 • 2 kusy psík mývalovitý
 • 245 kusů kachen
 • 48 kusů bažantů
 • 65 kusů zajíců

Veškeré údaje jsou od pana Jiřího Víta z Chotěšic čp. 13, který vede ještě další podrobné zápisy o věcné činnosti myslivců. V příloze č. 7 je na ukázku založena kopie části zápisu z roku 2005.

 

Výstavba, doprava, spoje

Kolaudace STK (Stanice technické kontroly motorových vozidel). Pan Teer Nouzov 5.10.2005.

Opravy domů se provádí průběžně, o čemž svědčí časté ohlášení drobných udržovacích prací, které jsou projednávány na pravidelných zasedáních obecního zastupitelstva. Veřejné osvětlení bylo rekonstruováno a doplněno v Chotěšicích r. 2004.

K využívání domů a bytů bude věnována pozornost v příštím roce, zejména podílu rekreačních chalup a domů, kde trvale bydlí občané Chotěšic.

Obec spolu s připojenými vesnicemi je obsluhována pouze autobusovou dopravou. Za jeden den je možné spojení v počtu 14 autobusových linek (počítáno na zastávce Chotěšice).

 • Do Městce Králové v 4:50,7:08,13:40,16:30,16:54,18:20
 • Do směru na Dymokury v 4:19,6:43,13:12,16:54
 • Do Rožďalovic v 5:42,12:21,15:31,16:47

Pošta je doručována denně.

Internet veřejný je užíván pro potřeby obecního úřadu. Občané si zřizují internet provozovaný po telefonních linkách pro své soukromé potřeby.

Ekonomická činnost v obci

Chotěšice

V oboru zemědělském podnikají:

Největším podnikatelem v zemědělství je akciová společnost „První zemědělská a.s. Záhornice“ (PZZ). Tato akciová společnost je nastupující organizace za Zemědělské družstvo do kterého byly začleněny bývalá Jednotná zemědělská družstva všech vesnic, která se sloučila nejprve s JZD Chotěšice. Zemědělské družstvo Záhornice je od 8.12.2003 v konkurzu. Konkurz skončí v. r. 2006, přihlášeno bylo 155 oprávněných osob.

PZZ zaměstnává 39 osob, se ziskem 2 521 tis. Kč v roce 2005, (7 486 tis. Kč. v roce 2004).

První zemědělská a.s.

Záhornice, hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín,  hospodaří ve dvoře Slavíkov

Pan Luboš Carda, hospodaří na 50ti ha od roku 1992

Pan Václav Svoboda, hospodaří na 20ti ha od roku 1992

Pan Miroslav Typlt

Pan Miroslav Vít

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Jaromír Švarc, práce tesařské od roku 1994

Pan Milan Typlt, práce zednické

Pan Strnad, práce na opracování dřeva a doprava

 

V oboru zámečnickém podniká:

Pan Bohuslav Vít, Firma KMS práce zámečnické, servisní zařízení pro motocykly od roku 1997

 

V oboru služeb podniká:

Slečna Monika Říhová, Firma pohostinství Dallas, Chotěšice čp. 30 práce pohostinských služeb od 1.6.2002

 

Břístev

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s.   Záhornice hospodaří na 428 ha

Pan Děpold Czernín hospodaří zejména v lesích kolem Břístve

http://healthylongeyelashes.com

 

V oboru zpracování dřeva a papíru podnikají:

Pan Roman Jansta Výroba a výkup palet a střižna papíru, Břístev 63 práce spojené se sušením dřeva, výroba atypických palet, stříhání papíru z rolí výseky, krabice, proložky

 

V ostatních oborech podnikají:

Pan Miloš Švarc práce zednické

Pan Martinec výroba a prodej dárkových předmětů

Pan Vítězslav Veselý ml. doprava dřeva

 

Malá Strana

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s. Záhornice hospodaří na 102 ha

Pan Zdeněk Římal hospodaří na 19ti ha od roku 1990

 

Nouzov

V oboru zemědělském a lesním podnikají:

První zemědělská a.s. Záhornice hospodaří na 118 ha

Pan Děpold Czernin hospodaří v lesích a na rybnících kolem Nouzova

 

V oboru stavebním podnikají:

Pan Vladimír Hurych práce zednické

Pan Jaroslav Sládek práce zednické

 

V oboru služeb:

Pan Karel Theer STK Nouzov, Nouzov 82 technické prohlídky všech vozidel dovozy a přestavby vozidel měření emisí všech vozidel, od roku 2005

Pan Dalibor Novák, Palno – pěstitelská pálenice, Nouzov 70 výroby destilátů ze všech druhů ovoce donesených od pěstitelů z širokého okolí, od července roku 2004

Pan Ota Plachý práce truhlářské

 

Nová Ves

V oboru zemědělském podnikají:

První zemědělská a.s., Záhornice hospodaří na 147 ha

Proagro Nymburk a.s. Inseminační stanice kanců od 1.9.2002, kdy bylo do adaptovaného ustájení po původním kravíně zastaveno 28 kanců dovezených z Francie

 

Zásobování v Chotěšicích tomto roce doznalo takových změn, že pamětníci nic takového nepamatují. Z různých důvodů je zavřeno pohostinství „Na Blahu“ jediné se sálem, které bylo nedávno ještě v provozu současně s pohostinstvím Dallas. Pohostinství Dallas vzniklo adaptací samoobsluhy – poslední prodejna se smíšeným zbožím ve vsi.

Ještě v padesátých letech byly Chotěšice a okolní vesnice opravdu dobře zásobovány. V Chotěšicích byly obchody koloniální, nebo se smíšeným zbožím „U Burdů“, „U Němců“ spolu s prodejem masa, „U Týlů“ s prodejem masa, pekařství a obchod „U Linhartů“ a pekařství„U Libánských“. Hostince „Na Blahu“(„U Němců“), „U Vlašťovičků“ / „U Týlů“ /(zničené požárem v roce 1953) a „U Jančáků“. Na Břístvi bylo též pohostinství a obchod „U Baráků“, Na Malé Straně bylo pohostinství s obchodem „U Davídků“, v Nouzově bylo pohostinství s obchodem „ U Slavíků“ a v Nové vsi bylo pohostinství „U Burešů“ a obchod se smíšeným zbožím „U Pešů“. Nyní do vsí dojíždí pojízdná prodejna, nebo občané využívají služeb pana Cháry ze Záhornic, který sváží zákazníky vlastním autobusem k nákupu do prodejny v Záhornicích, kterou provozují společně s manželkou.