Rok 2005

Kronika obce Chotěšice 2005 až 2010
Zapsal Ing. Zdeněk Cihlář
(Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves)

Hospodaření obce

Zůstatek z roku 2004: 6 906 135,93 Kč

Příjmy za rok 2005: 4 065 280,15 Kč

Výdaje za rok 2005: 2 181 211,05 Kč

Zůstatek roku 2005: 8 790 205,03 Kč

V příloze č. 3 jsou založeny další podrobné dokumenty:

 • Inventarizační zápis o provedení inventarizace obecního a ostatního majetku ve správě Obecního úřadu v Chotěšicích za rok 2005
 • Zpráva o výsledku hospodaření Obecního úřadu v Chotěšicích za rok 2005
 • Rozpočtový výhled na r. 2005, 2006 obce Chotěšice

Obecné záležitosti

Připomenutí voleb v roce 2002, složení zastupitelstva

Na základě výsledků voleb konaných v roce 2002 byli zvoleni tito zastupitelé:

 • pan Jaromír Švarc – starosta                 148 hlasů
 • paní Ing. Jaroslava Baráková                 144 hlasů
 • pan Jaroslav Lehký                             140 hlasů
 • pan Tomáš Peřina                              140 hlasů
 • pan Jiří Novák                                    131 hlasů
 • pan Josef Chára                                 122 hlasů
 • pan Milan Typlt                                  106 hlasů
 • pan Vítězslav Veselý                           54 hlasů
 • pan Luboš Carda                                30 hlasů

V příloze č. 1 je uveden podrobný „Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Chotěšice, které se konalo dne 12.listopadu 2002 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšicích“

Obecní úřad Chotěšice je umístěn v budově bývalé Kampeličky ve středu obce v čísle popisném 29.

Stálou zaměstnankyní je paní Alena Kafková, která zde pracuje jako ekonomka a administrativní pracovnice.

Pracovní doba je

Po., St.      od 7,30 hod. do 17,00 hod,

Út., Čt.      od 7,30 hod. do 16,00 hod,

Pá.           od 7,30 hod. do 14,00 hod.

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu.

V průběhu roku 2005 se konalo celkem 6 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

Kopie zápisů  a fotografie z posledního zasedání jsou v příloze č. 2.

Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které měli v průběhu roku svá zasedání / schůze /

Pro práci obecního úřadu slouží v kanceláři obecního úřadu následující vybavení:

 • Veřejná deska.
 • Veřejný rozhlas pro informování občanů v Chotěšicích, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi.
 • Kancelářský nábytek.
 • Pancéřová skříň.
 • 2 x PC s doplňujícím vybavením (tiskárny, skener)
 • Kopírka

Pro údržbu veřejných prostranství:

 • 3 travní sekačky

Úvod

Kronika v obci Chotěšice byla naposledy psána do roku 1999.

Zápis za rok 1999 byl schválen 15. května 2000 panem starostou Josefem Chárou, což byl poslední zápis do kroniky.

Bylo by možná dobré ty chybějící roky nějak doplnit, ale pokud to bude nutné připomenout nějaké události, nebo údaje, tak se také stane. Kronikou chceme zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány a archivovány. Naše snaha bude věci a události, které se v současnosti dějí, spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně.

Tak tedy, první písemná zachovaná zmínka o Chotěšicích je z 26. září 1199, kdy český král Přemysl Otakar I. potvrzuje držbu poloviny Chotěšic řádu bratří Božehrobců.

V zápise č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšicích ze dne 4.4.2005 je uvedeno v bodě 6. Usnesení a závěr, že obecní zastupitelstvo mimo jiné schvaluje jmenování do funkce kronikáře Ing. Cihláře.
Od toho data mne bude více a více zajímat dění v Chotěšicích, na Břístvi, na Malé Straně, v Nouzově a v Nové Vsi. Když budu vyjmenovávat okolní vesnice, tak takto za sebou podle abecedy.

O kronikáři

Jmenuji se Zdeněk Cihlář. Narodil jsem se 15. září 1945 v Městci Králové jako druhý, manželům Anně Cihlářové rozené Krajové (6.6.1916 – 8.10. 1997) a Bedřichu Cihlářovi (5.3.1911 – 17.10.1984), první se narodila sestra Bedřiška Pavlásková (25.12.1942).

Matka pracovala na malém hospodářství a v roce 1957 vstoupila do právě založeného Jednotného zemědělského družstva v Chotěšicích a pracovala tam až do důchodového věku. Otec, kovář a podkovář se živil jako živnostník v Chotěšické obecní kovárně do r. 1956, kdy byla kovárna zbourána a po té až do důchodu pracoval ve Strojní traktorové stanici v Okřínku u Poděbrad.

Já jsem vyrůstal v Chotěšicích, navštěvoval jsem od roku 1949 nově založenou mateřskou školu, po té pět roků Obecnou školu v Chotěšicích a do roku 1959 Střední osmiletou školu v Dymokurech. Maturoval jsem v Poděbradech v roce 1963 a promoval jsem v roce 1968 v Praze. Trvalý pobyt mám v Praze 8. Dá se říct, že od 13ti let jsem byl mimo Chotěšice, kam jsem se pravidelně vracel.

V Chotěšicích máme s manželkou Danou domek čp. 6, který jsme koupili od mých rodičů.

V životopisu jsem záměrně uváděl místa a dění, která se týkají Chotěšic a okolí, o kterých budu v kronice také psát (JZD, kovárna).

Obecní úřad od mého jmenování o mne pečuje a poslal mě na školení kronikářů dne 13.11.2005 v Praze Podolí. Takto vybaven a za pomocí kamarádů a přátel z našich pěti vesnic, věřím, že bude možné navázat na tradici vedení kroniky, které bylo před několika lety přerušeno.