Různé

Činnost v obci je zřejmá z nových věcí, které se udály během roku. Vykonávala se pravidelná péče o pořádek v obci a na hřbitovech, na novém, obecní úřad s nasazením pracovní čety a na starém o pořádek pečují páni Janstové.

Dne 8. srpna projížděl na kole Hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS Petr Bendl. Zastavil se na obecním úřadě, kde byl přivítán panem starostou Jaromírem Švarcem. Zajímal se oživot obce a mimo jiné si prohlédl také školu, kde sídlí „Speciální domov mládeže“příloha č. 156 h, 156 ch.

Bylo provedeno prohloubení a vyčištění Chotěšických rybníků včetně opevnění břehů a hrází. Vykácení starých topolů zamezí dalšímu znečišťování listím a padajícími větvemi příloha č.156 i.

Jako hlavní zlom v životě obce považuji získání hostince „Na blahu“ do vlastnictví obce. Byl zakoupen od pana Zacha za 1 200 000,- korun českých včetně pozemku. Bylo přistoupeno svépomocí k přípravným pracem před rekonstrukcí, která bude provedena na základě projektu dodavatelskou firmou.