Různé

Činnost v obci je zřejmá z nových věcí, které se udály během roku. Bylo zahájeno budování dětského hříště v Chotěšicích na pozemku východně od bývalé kolny pro autobusy a drážní váhou a severně od rybníka. Hřistě je pro děti, které zde mohou trávit aktivně volný čas. Je doplněno stylovými dřevěnými lavičkami a celkově vhdně zakomponováno do klidového prostoru v obci I když sousedí s hlavní silnici, rterá je oddělena komunikací pro otáčení autobusů. Přesto působí velice pěkně jako prostor na začátku vesnice a zaujme přicházející a přijíždějící do vsi. ( příloha č. 99, 100 )

Pravidelně se pečuje o pořádek v obci a na hřbitovech, na novém, obecní úřad s nasazením pracovní čety a na starém o pořádek pečují páni Janstové.

Dne 28.září 2007se konalo slavnostní osazení pozlaceného křížku na zvonici na Břístvi blízko bývalé školy. Křížek kovaný zdobený rostlinnými motivy byl odborně pozlacen a byl požehnán 18.7.2007 panem proboštem Zdeňkem Novákem v Poděbradech za asistence pana Stanislava Jansty rodáka z Chotěšic. Na slavnostní akci promluvil pan starosta Jaroslav Lehký. Křížek osadil na zvonici pan Josef Spilka podnikatel ve stavebnictví z Nymburka. Na závěr slavnosti pan starosta ve spolupráci s panem Vítězslavem Veselým z Břístve zasadili lípu jako pamětní strom.

Mezi stromy, které zde rostou, na sebe poutá pozornost v kraji neobvy- klý strom Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos).( příloha č. 101,102, 103, 104, 105, 106, 107 ).

Bylo pokračováno v jednání kolem získání pozemků a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hostince „Na blahu“ který je ve vlastnictví obce.