Seznam domů na Břístvi podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

Tuto část kroniky o jednotlivých domech, podle popisných čísel, napsal pan Josef Vacek z Břístve. Byly mu poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů na Břístvi, které jsou v příloze.

 

1.Současný majitel je Pavel Zdražil Slezská 204/69, Praha, Vinohrady, 130 00. Původně to byla hájenka, vybudovaná panstvím Křinec pro rodiny hajných na polesí Břístev.

2. Současný majitel je Aleš Karlas Chotěšice 145, 289 01. Rodina Karlasova vlastní a užívá tento objekt již déle než sto let.

3. Současní majitelé Petruše Kubešová a Kubeš Tomáš Lhotská 2223/15, Praha 9, Horní Počernice, 193 00. Původní majitelé byla rodina Hurychova. Pan Hurych byl malorolník a zedník. Po druhé světové válce se přestěhovali do Oskořínka. Nyní se objekt využívá jako chalupa k rekreaci. (dále jen CHR).

4. Současná majitelka Jana Skalníková Břístev 4, Chotěšice, 289 34. Tento objekt vlastnila rodina Lachmanova již před sto lety. Pan Lachman byl švec – malorolník. Po jeho smrti se stal vlastníkem nemovitosti pan Josef Barák. CHR

5. Současní majitelé Jana Gregorová 29, Kadlín, 277 35 a Petr Jirků, Jilemnického 1059, Mladá Boleslav III, 293 01. Původní majitelé Nezbedovi. Pan Nezbeda byl rolník. Po smrti rodičů se dcery odstěhovaly do Jablonce nad Nisou a objekt užívaly jako chalupu k rekreaci. CHR

6. Současná majitelka je Pavlína Švarcová Pernerova 1574, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02.

Na této parcele stával domek, jehož majitelem byl pan Linhart z Chotěšic, který jej pronajímal ke skromnému bydlení pro dvě rodiny, ač tam byly jen dvě místnosti a společná předsíň. Po válce byl domek zbourán. Parcelu koupili Švarcovi a postavili na ni zahradní domek.

7. Současné majitelky jsou Blanka Michel Úmyslovice 4, 290 01 a Denisa Novotná Am Berg 9, Langgöns, Německo. Původní vlastník bal pan Josef Svoboda. Pochází odtud zachovalá obecní sušírna na švestky, kterou odkoupil Polabský skanzen v Přerově nad Labem. Ze skanzenu měli také zájem o šestibokou roubenou stodolu, ale tu pan Svoboda odmítl prodat. Jedna ze současných majitelek Blanka Michel je pravnučkou Svobodových. Její podnikatelský záměr zřídit zde chov koní neuspěl. Podařilo se vybudovat pěkný obytný dům (příloha č. 7a), který je v současnosti nabízen k prodeji. Z původního záměru zůstaly jen neurovnané závazky.

8. Současní majitelé jsou Ivana Plachá Moučná 1331, Poděbrady III, 290 01, Antonín Průša Dr. Horákové 40, Poděbrady II, 290 01 a

Lada Vejtrubová Dr. Horákové 46, Poděbrady II, 290 01.

V roce 1915 byl zde postaven obecní domek zvaný „Pastouška“ pro chudé, nemající střechu nad hlavou. Známou figurou byl pan Koštejn – obecní sluha. Bubnováním budil pozornost občanů, aby si vyslechli „na vědomost se dává“. Dále zvonil poledne, umíráčky, hrany a při pohřbech rozloučení, když pohřební průvod opouštěl ves. Po válce došlo ke zbourání pastoušky. Parcelu koupil pan Průša a postupně vybudoval solidní bydlení z vagónu.

9. Současná majitelka je Miroslava Martínková Sladkovského 816/6, Nymburk 288 02. Původní majitelé byli Pustovi, jejich dcera se provdala za Josefa Nováka z Nečasu. Při zemědělské výrobě vlastnil také mlátičku poháněnou stabilním benzínovým motorem. Prováděl výmlat obilí zájemcům v obci. Postupným děděním zůstává nemovitost v majetku rodiny. CHR.

10. Současná majitelka je Libuše Laurinová Zásada 345, 468 25. Původně vlastnil nemovitost pan Antonín Švarc. Jeho paní kupovala od obyvatel Břístve a Nečasu máslo, vejce, tvaroh i drůbež a v koších po železnici vozila do Prahy. Všeobecně se jí říkalo „Košářka“. CHR.

11. Nynější majitelka je Bc. Zdeňka Martincová Čechova 651/36, Mladá Boleslav II, 293 01. Původní majitel byl pan Lemberk. Pamatuji se, jak koncem 20. let minulého století přišla nemovitost při požáru o střechu. Dalším majitelem byl pan Josef Knížek, malorolník a pomocný dělník na stavbách.

12. Současný majitel je Miloš Švarc Břístev 12, Chotěšice, 289 34. Původní majitel pan Zajíček byl rolník a zároveň provozovatel hospody do první světové války. Další majitel byl rolník pan Jan Švarc. Ve 30. letech minulého století byl požár stodoly od blesku. Současný majitel pan Miloš Švarc si v nové stodole zřídil truhlářskou dílnu. Je vyhledávaným zručným zedníkem.

13.Současné majitelky jsou Karla Dvořáková Sadová 2111, Nymburk

288 02 a Miloslava Lišková146, Libice nad Cidlinou, 289 07. Původní vlastník byl rolník pan František Novák, invalida od narození. CHR.

14.Suočasní majitelé jsou Miloslav Švankmajer, Rezlerova 276, Praha, Petrovice, 109 00 a Ivona Švankmajerová, Rezlerova 276, Praha 10, Petrovice, 109 00. Původní majitel byl malorolník pan Veselý. Měl pár koní a provozoval povoznictví především v Rožďalovicích a v okolí. Zemřel tragicky při řezání dřeva na cirkulárce. CHR.

15. Současní majitelé jsou Kryštof Rímský U mlýna 2232/23, Praha, Záběhlice, 141 00 a Tereza Rímská Gorazdova 356/3, Praha, Nové Město, 120 00. Objekt prošel několikerou změnou majitele. Původními vlastníky byli Vodákovi v letech 1925 – 1928. Pan Vodák byl malorolník s velmi početnou rodinou (12 dětí). CHR.

16. Nynější majitelé Ing. Josef Orel Bošilecká 645, Praha, Kyje, 198 00 a Libuše Orlová Bošilecká 645, Praha, Kyje, 198 00. Původní majitelé Mockovi – malorolníci. CHR.

17. Nynější majitelé Ing. Doc. Zdeněk Hrdina CSc.Ruská 1238/172, Praha 10, Vršovice, 101 00 a Božena Hrdinová Ruská 1238/172, Praha, Vršovice, 101 00. Původní majitelé byli Kalfiřtovi, hospodařili jako rolníci, vlastnili mlátící soupravu poháněnou parním kotlem / lokomobilou /. Prováděli výmlat zájemcům v Břístvi a okolí. CHR.

18. Současní majitelé jsou Hana Firmanová, Tererova 1358/12, Praha 4, Chodov, 149 00 a Jan Kučera Sosnovecká 579/4, Praha 8, Troja, 181 00. Původní majitel byl pan Josef Pick, židovské národnosti, provozoval v objektu obchod se smíšeným zbožím asi do roku 1925 až 1928. Dále obchod převzal pan František Renka a k tomu otevřel také hospodu – výčep.

19. Nynější majitel je Vlastimil Kulhánek Mírová 60/48, Lysá Nad Labem, Litol, 289 22. Původní majitel byl též pan Kulhánek, byl tesařem a rolníkem. Vlastnické změny probíhají pouze po dědické linii.

20.Nynější majitelka je Kateřina Williams, Komunardů 1045/21, Praha, Holešovice, 170 00. Původní majitel byl kovo-rolník pan František Plesar, který pracoval u Československé státní dráhy jako dělník na trati. CHR.

21. Současní majitelé jsou Ing. Oldřich Šašek Dětenická 96/5, Praha, Kbely, 197 00 a Taťjana Šašková Dětenická 95/7, Praha, Kbely, 197 00.

Původní majitelka byla chudá vdova paní Volfová, žijící se synem Václavem, vyučeným ševcem. Paní Volfová spáchala sebevraždu skokem do studny. Není znám rozsah škody, který byl způsoben požárem v roce 1926 na této nemovitosti. Stalo se to v den oslav založení sboru dobrovolných hasičů, v noci, když probíhala taneční zábava v protější hospodě „U Rychtaříků“. CHR.

22. Původně vlastnil pan Josef Vacek, malorolník – dělník všude tam, kde se mu vyskytla možnost výdělku. Zbouráno.

23. Nynější majitel pan Ing. Josef Crhák Přístavní 1189/53, Praha 7, Holešovice, 170 00. Původní majitelka paní Marie Měšťanová rozená Rákosníková. CHR.

24. Zbouráno, zůstala stát jen novější stodola. Býval tu objekt chalupníka pana Františka Svobody.

25. Zbouráno, původní majitelé Kubálkovi, po nich pan Veselý a jeho další dědici.

26.Současní majitelé jsou Eva Sobotková Podhájí 382, Zákupy, 471 23, Josef Vacek Pražská 620, Doksy, 472 01 a Zdeněk Vacek Tkalcovská 868, Nový Bor, 473 01. Původní majitelé malorolníci Davídkovi. Od roku 1946 vlastnil nemovitost pan František Vacek – důchodce. Po roce 1986 jsem se vrátil do rodné Břístve a stavení po otci jsem zboural a vybudovali jsme zcela nové bydlení pro celou rodinu, jehož majiteli jsou naše děti.

27. Nynější majitelé Martin Rudzan Jiráskova 842, Mladá Boleslav II, 293 01 a Oldřich Rudzan Soudní 37/5, Nymburk, 288 00. Původní majitel byl pan Barák Josef – malorolník , dělník. Ve 30. letech minulého století byla požárem zničena střecha. Až do 30. let minulého století tam stál zbytek původního dřevěného stavení krytého došky. Byl to výměnek staré paní Barákové.

28. Současní majitelé jsou Roman Černý Revoluční 876/62, Poděbrady III, 290 01 Martina Černá Revoluční 876/62, Poděbrady, Poděbrady III, 290 01. Původní majitel byl pan František Vacek, malorolník – zedník. CHR.

29. Současné majitelky jsou Eva Pujmonová Kojetická 1023, Neratovice, 277 11 a Eva Pujmonová Kojetická 1023, Neratovice, 277 11. Původní majitel byl pan Bohumil Novák. Byl elektrikářem a pracoval u Československých státních drah.

30. Současní majitelé jsou Hana Kopišová Břístev 30, Chotěšice, 289 34 a Stanislav Kopiš Břístev 30, Chotěšice, 289 34. Původní majitel byl rolník pan Jaroslav Zajíc.

31. Nynější majitel je Jaroslav Dušek-Frommberger, Národní 219, Trutnov, Střední Předměstí, 541 01. Původní majitel byl panTáborský.Byl cestářem a svědomitě pečoval o silnici od „Homolky“ až po státní silnici. CHR.

32.Nyní je majitelem Miloš Pokorný Dygrýnova 826/11, Praha, Černý Most, 198 00. Původní majitelé byly Špínovi. Pán byl příležitostní dělník. CHR.

33. Současní majitelé jsou Karel Kočí Tererova 1551/8, Praha 4, Chodov, 149 00 a Eva Kočová Tererova 1551/8, Praha 4, Chodov, 149 00. Původně nemovitost vlastnili malorolníci Březinovi. Stará obytná část byla zbourána. Nový majitel přebudoval stodolu na bydlení.

34. Zbouráno

35. Současná majitelka Jiřina Tonová Vysočanská 233/93, Praha, Střížkov, 190 00. Původní majitelé byli Čihulovi. Obživu sháněli jak se dalo, sbírali houby, kytičky konvalinek vozili do Nymburka. V zimě vyráběli březová košťata. CHR.

36. Současní majitelé jsou Antonín Šesták Jurije Gagarina 1917, Nymburk, 288 02 a Michal Šesták Jurije Gagarina 1917, Nymburk, 288 02.Původní majitel byl pan František Špinka, malorolník, dělník. Po druhé světové válce se odstěhovali do pohraničí. CHR.

37.Současní majitelé jsou Pavel Váša Korunní 2206/127, Praha 3, Vinohrady, 130 00 a Alena Vášová Korunní 2206/127, Praha 3, Vinohrady, 130 00. Původní majitelé byli Gotvaldovi. CHR.

38. Nynější majitelka je Jarmila Šonková Přeštická 1096/4, Praha 10, Hostivař, 102 00. Původní majitelé byli Knížkovi, malorolníci. Jejich stodola byla v Břístvi posledním objektem krytým došky. CHR.

39. Současná majitelka je Gabriela Brynychová Cechovní 219, Jenštejn, 250 73. Původními majiteli byli Liškovi. Pan Liška byl v první světové válce zraněn a trpěl nějakou chorobou, že usínal i při jízdě na voze. Oběsil se v době, kdy jeho paní očekávala zrození čtvrtého potomka. CHR.

40. Současná majitelka je Marta Kodešová, Minská 1003/3, Praha 10, Vršovice, 101 00. Původní majitelé byli Zajícovi. Pan Zajíc přišel v první světové válce o předloktí ruky. Byl malorolník. CHR.

41. Nynějšími majiteli jsou Petr Procházka, Jateční 1197/23, Praha 7, Holešovice, 170 00 a Hana Procházková, Jateční 1197/23, Praha 7, Holešovice, 170 00. Původními majiteli byli Rajchltovi. Od nich nemovitost koupil pan Novák – krejčí. CHR.

42. Nynější majitel je Vítězslav Veselý, Břístev 42, Chotěšice, 289 34.

Původní majitelé byli Mocovi. Od nich nemovitost koupil pan Josef Zajíc, který objekt přestavěl do dnešní podoby.

43. Současní majitelé jsou Berta Brejšková Kodaňská 552/35, Praha 10, Vršovice, 101 00 a Jan Brejška Kodaňská 552/35, Praha 10, Vršovice, 101 00. Původní vlastník byl pan František Nezbeda, malorolník. Po požáru v 90. letech byl objekt zbourán.

44. Drahomíra Venhauerová, Za Poštou 1063/12, Praha, Strašnice, 100 00. Původní majitel byl pan Josef Švarc – malorolník

45. Objekt zbourán po roce 1945. Původně dům vlastnili Kaprasovi. Jejich babička skončila život skokem do studny. Říkalo se, že ji k tomu někdo z rodiny pomohl, aby bylo o krk méně.

46. Objekt zbourán po roce 1945. Původně dům vlastnili Lemberkovi. Na uvolněném prostoru postavili Friblovi z vagonu chatu k rekreaci. CHR.

47.Současná majitelka je Hana Prchlíková, Na Průhonu 1200, Mnichovo Hradiště, 295 01. Původní majitelé byli Beránkovi. Pan Beránek byl nádražák a malorolník. CHR.

48. Současní majitelé jsou Jiří Láska Břístev 48, Chotěšice, 289 34 a Jana Lásková Břístev 48, Chotěšice, 289 34. Původně to byla obecná škola postavená v roce 1911. Pro nedostatek žáků bylo vyučování po roce 1947 zrušeno. Prostory bývalé školy jsou upraveny na 2 byty.

49. Nynější majitelkou je Jana Matyásková, Pouchovská 178/1, Hradec Králové, Pouchov, 503 41. Původní majitel byl pan Alois Rákosník – zedník a rolník. Objekt byl vybudován krátce po první světové válce. CHR.

50. Současní majitelé jsou Jan Komínek, Alžběty Noskové 374, Velká Dobrá, 273 61 a Romana Komínková, Švédská 2500, Kladno, 272 01. Původní majitel byl pan František Barák, zedník a rolník. Byl dlouholetým starostou Břístve. Jako legionář prožil návrat z první světové války přes Sibiř, Vladivostok a USA. Objekt byl vybudován krátce po první světové válce.

51. Nynější majitel je Václav Martinec Břístev 51, Chotěšice, 289 34. Původní majitelé byli manželé Táborských. Živili se námezní prací, kde se možnost výdělku vyskytla. Skrovný domek byl postaven krátce po první světové válce.

52. Současní majitelé jsou Jiří Pěchourem Hodkovická 767/7, Praha 4, Kamýk, 140 00 a MUDr. Jana Pěchoučková Hodkovická 767/7, Praha, Kamýk, 140 00. Původní majitel byl zedník pan Václav Rákosník. Dům byl postaven krátce po první světové válce. CHR.

53. Nyní zde podniká Roman Jansta, U Fary 497, Rožďalovice,

 

289 34. Původně stavba sloužila jako kravín jednotného zemědělského družstva.

Pan Josef Vacek dále píše o zajímavých zvláštnostech obce Břístev :

V naši obci stojí také 4 objekty, které však katastrem patří do Nečasu (2) a do Mlýnce (2).

Nejblíže k rybníku stojí devastovaný objekt patřící do Nečasu č.p. 27, tak zvaná „Rybárna“, kterou nechalo vybudovat Kopidlenské panství pro obsluhu a ostrahu zařízení (stavidla) a chovu ryb. Až do poloviny 30. let minulého století tam bydlela početná rodina Víznerova. Po nich Frajmanovi, poslední byla rodina Veselých. Nynějšími majiteli jsou Milan Vrba, Nouzov 68, Chotěšice 289 01 a Olga Vrbová, Nouzov 68, Chotěšice, 289 01. Příloha č. 54.

Druhý objekt patřící do obce Nečas je rodinný dům č.p. 29 vedle Rybárny. Vybudoval jej pan Václav Švarc ve 30. letech minulého století. Dále jej vlastnil pan Josef Svoboda. Nyní vlastní objekt Ing. Ladislav Palšovič, Dědinova 1985/10, Praha 4, Chodov, 149 00 a Maria Palšovičová, Dědinova 1985/10, Praha 4, Chodov, 149 00. CHR. Příloha č. 55.

Objekt patřící do obce Mlýnec je proti křižovatce silnic do Rožďalovic a Nečasu bez č.p. Byla to hospoda. Zřizovatelem byl pan Pust, který padl v první světové válce. Velkým přínosem pro dění v obci byl sál s parketovou podlahou, kde se mohly konat taneční zábavy (poutě, posvícení a plesy) a na rozebíracím jevišti se hrálo divadlo.

Novým majitelem se stal pan Rychtařík. Ve třicátých letech minulého století jeho manželka v objektu provozovala prodejnu potravin jako konkurence pana Renky. Pro nedostatek zákazníků toho brzo nechala.

Kuriozitou bylo, že každý organizátor zábavy nebo divadla musel mít souhlas starosty obce Mlýnec a orazítkované vstupenky. Podle počtu prodaných vstupenek musel zaplatit jistý poplatek.

V roce 1939 -1940 koupil objekt pan Bohumil Jech, který se musel vystěhovat z obce Mílovice, zabrané německou armádou z důvodu rozšíření vojenského prostoru. Nový majitel byl podnikavý člověk a brzo se pustil do stavebních úprav. Hospodářskou budovu ve dvoře upravil pan Jech starší k obývání s manželkou a synem. Po likvidaci lednice nechal vybudovat jeviště a šatnu. Pořídil si zařízení na vlastní výrobu elektrického proudu, jelikož Břístev nebyla ještě elektrifikována. Později jen díky tomu, že hospoda stála na katastru patřící okresu Jičín, byla povolena a uskutečněna přípojka z Nečasu.

Kolem roku 1947 koupil objekt hospody Národní výbor obce Břístev za účelem přestavby na „Kulturní dům“. Do dobrovolné práce bourání starého a budování nového se s vervou pustila většina práce schopného obyvatelstva. Když akce dospěla do stavu „hrubé stavby“, jeden pisálek v reportáži o stavbě vyzvedl podíl komunistů jako hlavní sílu a vedoucí úlohu. Nestraníky tato nepravdivá informace namíchla a tím další práce ustaly. Po převodu pod Místní národní výbor Chotěšice byla provedena demolice a prostor prodán. Novými majiteli jsou Vladimír Suchánek, 17. Listopadu 802, Městec Králové, 289 03 a Marcela Suchánková, 17. Listopadu 802, Městec Králové, 289 03, kteří zde vybudovali zděný domek, jenž nyní slouží jako chalupa. CHR. Příloha č. 56.

Čtvrtý objekt, který stojí na katastru obce Mlýnec č.p. 68, je vklíněn přímo do naší obce. Ve 30. letech minulého století jej vybudoval pan Karel Gotvald a s rodinou jej obýval až do roku 1945. Potom měnil různé majitele. V této době jsou vlastníky Anna Nepimachová, Ovčí Hájek 2166/30,Praha 5, Stodůlky, 155 01 a Eva Šnajdrová, Mlýnec 68 Kopidlno 507 32. Příloha č. 57.

Obyvatelé těchto 4 objektů se vždy považovali za Břísteváky, zúčastňovali se dění v obci a jejich děti chodily do školy v Břístvi.