Seznam domů na Malé Straně podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

Údaje použité z díla Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil pan Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody jsou v nezměněném textu psány v kurzivě a podtrženy.

1. Současnou majitelkou je Hana Štaflová U Stadionu 981, Mladá Boleslav II, 293 01.Původní majitelé „Karáskovi… chalupu s pozemky prodali Karlu a Anně Drešerovým. A tito manželé byli vlastně posledními hospodáři v tomto kdysi velmi bohatém statku.“

2. „ Po odchodu Valáškových (sourozenci Anna a František)objekt postupně začal chátrat, zpočátku méně znatelně, neboť v něm bydleli a hospodařili nájemci, ale po odstěhování posledního nájemce byly vytvořeny podmínky k postupné devastaci obytného stavení a hospodářských budov“. Ani přes snahu posledního majitele pana řídícího učitele Jana Sůvy z Poděbrad (od roku 1936) se nemovitost téměř nezachovala, protože založené JZD využilo budov včetně obytných prostorů k živočišné výrobě (prasata a drůbež ) a dílo zkázy bylo dovršeno

3. Obec Chotěšice, Chotěšice, 289 01. Bývalá mostní váha (1935) při úzkokolejné dráze, byla zde knihovna a místnost pro kanceláře MNV, JZD a schůzovou činnost.

4. Současná majitelka je Ing. Zdeňka Šímová Malá Strana 4, Chotěšice, 289 03, dcera původních majitelů Marie a Jaroslav Kohoutkovi

5. „nahodilý návštěvník této obce již s těží postřehne, že tu kdysi stával významný grunt, jehož hospodáři byli vážení i mimo obec. Byla tu kdysi rychta, sídlil tu později představený obce a pak i starosta“

6. Současní majitelé jsou: Radek Jansta Chotucká 198, Křinec, 289 33, Stanislav Jansta Černohorského 1101/15, Nymburk, 288 02, Zdeněk Římal Malá Strana 29, Chotěšice, Malá Strana, 289 03 Blanka Římalová Malá Strana 6, Chotěšice, Malá Strana, 289 03. Z původních majitelů Blanky a Zdeňka Římalových dosud bydlí v nemovitosti paní Blanka Římalová.

7. „Za mého dětství v tomto objektu žili Herčíkovi ..V současné době je objekt neobydlený. V areálu dvora a zahrady si postavil rodinný domek Zdeněk Římal ml. z čp.6.

8. Současná majitelka je Hana Sixtová Malá Strana 8, Chotěšice, 289 03, dcera původních majitelů, manželů Hany a Františka Sixtových.

9. Současná majitelka je Jana Černá, Dvořákova 872, Městec Králové, 289 03, dcera původních majitelů, manželů Květy a Miloslava Hlávkových.

10.Současný majitel je Jindřich Římal Malá Strana 10, Chotěšice, Malá Strana, 289 03, syn původních majitelů Miluše a Josefa Římalových.

11. Toto dřevěné stavení po několik zakončovalo výstavbu v obci ve směru východním“. Původní vlastnící byli pan Václav Svoboda st. a paní Marie Svobodová st.

12. „ Vtomto domku bydleli moji předkové, tj. rod Hlávkův…. Po smrti dědy Krále v r. 1954 provedl otec menší modernizaci a bydlel tu pak bratr Milek. ..Pak domek postupně chátral. ..A tak zůstala jen stavební parcela 16 / 1. Parcela byla prodána s nemovitostí čp. 24.

13. Současní majitelé jsou: Milan Pop Volmanova 2001, Čelákovice, 250 88 Martina Popová Volmanova 2001, Čelákovice, 250 88. Před nimi byl „domek využíván pro rekreační účely rodinou Dandů z Prahy“. Původní majitelé byli Hroudovi.

14. Současná majitelka je Jaroslava Baráková Malá Strana 15, Chotěšice, Malá Strana, 289 03, Původní majitelé byli Jaroslav a Marie Pažoutovi.

15. Současná majitelka je Jaroslava Baráková Malá Strana 15, Chotěšice, Malá Strana, 289 03. Původní majitel byl „p. Oldřich Kohoutek, důchodce ČSD, rodák z Malé Strany čp. 4.“

16. Současná majitelka je Romana Hrabáková 336, Poříčany, 289 14. Posledním bydlícím majitelem byl pan Emil Dubský.

17. Současný nově zřízený srub s indiánskými motivy náleží rodině Chrasteckých z Městce Králové. Původní nemovitost již neexistuje, ale dochovala se přezdívka : “Děda Oupický v mladších letech dostal od svého syna z Prahy dalekohled a barometr a tak se často po večerech díval na hvězdy a dle barometru předpovídal počasí. … A tak prý dostal přezdívku „hvězdář“… a chaloupce se říkalo „hvězdárna““.

18. Současní majitelé jsou: Bohuslav Svoboda Mlýnec 24, Kopidlno, 507 321 Václav Svoboda Chotěšice 120, Chotěšice, 289 01.“ Naposledy tam bydleli staří Svobodovi z čp. 25. A poslední obyvatelkou tohoto domku, byla paní Anna Svobodová,“

19. Současný majitel je Vladislav Víšek Samota 691, Městec Králové, 289. Původními majiteli byli Římalovi. „Bez nadsázky je možno tvrdit, že Římalovi byli v té době jakousi „štikou“ v obci, pokud jde o úroveň hospodaření

20. Současní majitelé jsou: Jindřich Krejčík Tovární 284/7, Liberec, Liberec X- Františkov, 460 101 a Mgr. Jana Krejčíková Sídliště 1448/29, Lysá nad Labem, 289 22. Původní majitelé Bohuslav a Bedřiška Krejčíkovi.

21. Současní majitelé jsou: Oldřich Pavlíček Duchcovská 411/88, Teplice, Řetenice, 415 03 a Oldřich Pavlíček U zámku 1917/6, Teplice, Teplice, 415 01.Původní majitelé byli Antonie a František Římalovi.

22. Současní majitelé jsou: Jaroslava Plačková Hrabalova 2254, Nymburk, 288 02, Jiří Římal Lipová 484, Kopidlno, 507 32 Ladislav Římal Čestmírova 522/13, Praha, Nusle, 140 001. Původní majitelé, tohoto výměnkového domku pro majitelé čp.5 byli manželé Římalovi z Chotěšic.

23. Současní majitelé jsou: BBA Radoslav Rachač Berlínská 1491/9, Praha, Hostivař, 102 00 a Mgr. Pavla Rachačová Berlínská 1491/9, Praha, Hostivař, 102 00. Původní majitelé manželé Hroudovy. Současný dům je nový, postavený na místě původního panem B. Vítem z Městce Králové.

24. Současní majitelé jsou: Václav Hejbal Malá Strana 24, Chotěšice, Malá Strana, 289 03 Marie Hejbalová Malá Strana 24, Chotěšice, Malá Strana, 289 03. Původní majitelé: „V tomto stavení jsem bydlel já se svým bratrem a rodiči : tedy rodina Hlávkova. Já (Josef) jsem hned v roce 1945 začal navštěvovat vyšší rolnickou školu v Poděbradech, později jsem absolvoval vysokou školu zemědělskou.

25. Současný majitel je Vladislav Svoboda Malá Strana 25, Chotěšice, 289 03. Původní majitelé byli Václav a Marie Svobodovi.

26. Současní majitelé jsou: Petr Krátký Jablonecká 715/9, Praha,

Prosek, 190 00 Věra Krátká Jablonecká 715/9, Praha, Prosek, 190 00. „Tento domek byl postaven v roce 1933 a jeho vlastníky od samého vzniku byly dva manželské páry: Alois a Anna Římalovi a Václav a Anna Odvárkovi.“

27. Současní majitelé jsou: Jan Korenčík K lesu 965/6, Praha, Kamýk, 142 00 a Radmila Korenčíková K lesu 965/6, Praha, Kamýk, 142 00. Za původního majitele lze považovat pana Josefa Drobného.

28. Současný majitel je Jan Filandr, Ambrožova 1589/12, Praha 3, Žižkov, 130 00. Původní majitelé byli manželé Zachovi a jejich dcera Olga Chrastecká objekt později prodala Filandrovým.

29. Současný majitel je Lukáš Římal 145, Chotěšice, 289 01, Zdeněk Římal Malá Strana 29, Chotěšice, 289 03. „Jde o dvoupodlažní domek, postavený Zdeňkem a Ludmilou Římalovými, a to v areálu objektu čp. 7

( u Herčíků ).“

30. Ing. Jaroslav Kohoutek Malá Strana 4, Chotěšice, 289 03, nemovitost postavena v sousedství čp. 4

 

Mimo uváděné nutné zmínit :

„Z několika malostranských rybníků zůstal tedy ten stávající, zvaný „Slatinka“. Rybník je nepříliš hluboký, s přilehlými okraji měřící asi 4 ha“. Příloha č. 153

„-Socha Svatého Kříže byla postavena nákladem malostranských občanů v roce 1823 a obnovena v roce 1901.“ Příloha č. 151

„- Socha Panny Marie byla postavena v roce 1870 a obnovena v roce 1901“.

Objekt na pozemku č. 6 a přilehlé parcele č.17:

„Původně dřevěné stavení o dvou obytných místnostech.. (říkalo se pastouška)…v roce 1934 postavena tzv. hasičská zbrojnice. Nový objekt pak dlouhá léta sloužil dvěma místním organizacím: hasičskému sboru a mlátícímu spolku místní domoviny“.

V současné době je objekt již demolován. Příloha č.152

Východně od Malé Strany je malé letiště, určené pro přistávání a startování malých letadel zejména pro potřeby ošetřování zemědělských pozemků. Příloha č. 154.