Seznam domů v Nouzově podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

Tuto část kroniky pomohl z velké části napsat pan Jiří Novák z Nouzova. Byly mu poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů v Nouzově, které jsou v příloze. Čísla příloh jsou totožná s popisnými čísly domů.

 

Vesnici Nouzov tvoří 74 objektů – domů. K tomu musíme připočítat objekt krásné kaple na místním hřbitově ( příloha č. 123, 124 ), dvě sochařská díla v podobě „boží muka“ ( příloha č. 125, 126, 127 ) a rybníky Vražda ( příloha č. 128 ), Bílek (příloha č. 129 ) a dve komorové rybníky zvané „Rybníčka“ ( příloha č. 130, 131 ). Velký areál zabírají také Czernínské sádky ( příloha č. 132 ). Rybníky spolu s okolními lesy vytváří z Nouzova v kraji ojedinělé hodnotné prostředí.

Následuje seznam domů v Nouzově podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace, číslo popisné je současně číslem přílohy.

1 Ing. Jan Černoch Nouzov 1, Chotěšice, 289 01 Viera Černochová Schulhoffova 857/8, Praha, Háje, 149 00. Dříve to bývala „stará“ fořtovna ( hájovna ) patřící panství Czernínů. Do roku 1945 zde býval lesní. Poslední lesní zde byl Hubert Soukal, který se v roce 1945 přestěhoval do „nové“ fořtovny čp 49. Dále zde bydlel kočí státních lesů František Jansta. Vdova po panu Janstovi domek koupila a později prodala současným majitelům.

2 Martin Jindra Na Valech 787/21, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14. Dříve to bývala hospoda a krám, patřící Nezbedovým. Narodil se zde Josef Nezbeda, pozdější ředitel měšťanské školy v Dymokurech. Já se pamatuji, že živnost provozovali manželé Slavíkovi. Později zde podnikalo spotřební družstvo Jednota a střídali se zde jeho zaměstnanci. Dědici, kteří hospodu získali ji prodali současným majitelům.

3 Dům byl zbourán. Dříve patřil manželům Jančákovým, kteří jej prodali manželům Holým. Na parcele dosud stojí zchátralá stodola.Původně chalupa Petrtýlova statku.

4 Bohumila Šeborová Mimoňská 627/11, Praha, Prosek, 190 00. Před současnými majiteli zde hospodařili manželé Vackovi, kteří dům prodali a odstěhovali se ke svým synům na Moravu. Oba synové se na Moravě oženili.

5 Ludmila Poláková KOKOŘÍNSKÁ 162/20, PRAHA 8, ĎÁBLICE, 182 001/10 POLÁK EDVARD PRAHA 8 KOKOŘÍNSKÁ 162/20, 5/10 Jitka Poláková NOVOROSSIJSKÁ 941/1, PRAHA 10, VRŠOVICE, 101 004/10. Dříve domek patřil manželům Gabrielovým a a před nimi jej vlastnili Opřátkovi. ( Lacinovi)

6 Jiří Beneš Na dolnici 169/36, Praha, Stodůlky, 155 00 Iveta Benešová Kovářova 73, Praha, Stodůlky, 155 00. Dříve donek patřil manželům Glosovým. Potom jej koupili manželé Doležalovi z Prahy. Bývala zde i trafika.( Malátovi, Opřátkovi )

7 Domek byl zbořen. Byl to dřevěný domek patřící manželům Janstovým. Paní Janstová zde při zatápění uhořela. Pan Jansta pro svojí výřečnost a fantazii měl přezdívku „Blafák“

8 Zdeněk Šlemenda Bělehradská 449/51, Praha, Vinohrady, 120 00. Dům původně patřil manželům Janstovým. Pana Janstu v revolučních dnech r. 1945 zajelo auto. Jako hasič měl v kritické době službu. O této události svědčí pamětní deska v průčelí domu.Přezdívka pana Jansty byla „Ulický“. Současný majitel je vnukem Janstových.

9 Karel Aron Nouzov 9, Chotěšice, 289 01. Stavení původně patřilo prarodičům majitele. Bylo to jedno z nějvětších hospodářství ve vsi.Bývalý Petrtýlův statek.

10 Olga Kiššová Ruská 292, Rožďalovice, 289 34. Dříve patřílo Janstovým, rodičům majitelky. Bylo to též jedno z nějvětších hospodářství ve vsi.

Pan Jansta měl přezdívků „Jansta Muk“.

11 Bohuš Tabaček Nouzov 11, Chotěšice, 289 01 Emília Tabačková Nouzov 11, Chotěšice, 289 01. Původní stavení bylo zbouráno. Na této parcele postavili nový domekmanželé Drobných. Paní Drobná pocházela z čp 11, pan Drobný byl z Malé Strany.Původně zde hospodařili Janstovi.

Pan Jansta měl přezdívku „Jansta Půlláník“.

12 Petr Farkaš Spojovací 1473/26, Čelákovice, 250 88. Domek patřil původně Jiroutům, pak Hladíkům a později panu Karlu Holému. Vedle domku je kopec „Jirouťák“.

13 Blahoslav Fořt POŠTOVSKÁ 461/5, PRAHA 9, VYSOČANY, 190 00 Jana Fořtová POŠTOVSKÁ 461/5, PRAHA 9, VYSOČANY, 190 00. Původně jedno z nejvetších hospodářství v obci. Hospodařila zde rodina Janstova. Pan Jansta měl přezdívku „Jansta Zadní“.

13 a Růžičkovi

13 b Teerovi

13 c Rodkovská Zdena

14 Helena Blahová Sudoměřská 893/52, Praha, Žižkov, 130 00 Květoslav BLAHNA PRAHA 3 BARANOVA 29. Dříve zde hospodařila rodina Frýbova.

15 Alena Doubravská Pod dálnicí 1282/1, Praha, Michle, 141 00. Původně zde hospodařili manželé Sobotovi. Nový domek postavil pan Přibyl, bývalý předseda ONV Praha 4.Paní Doubravská je jeho dcera.

16 Jindřiška Novotná Lobendava 5, Lobendava, 407 84. Dříve rodina Růžičkova a dále pan Václav Mašuta.

17 SOBOTOVÁ JIŘINA NOUZOV 17, 1/2 SOBOTOVÁ ZDEŇKA NOUZOV 17, ½. Dříve dům patřil rodičům současných majitelů. V roce 1945 odešli do pohraničí, kde oby brzy zemřeli.

18 Zbořeno 1923 hospodářství Josefa Horáčka – Zahradníka.

19 Jan KolářK Ovčínu 1533/38, Praha, Kobylisy, 182 00 Eleonora Kolářová

K Ovčínu 1533/38, Praha, Kobylisy, 182 00. Dříve Lacinovi, potom pražáci Častovi a ještě jedna rodina. Nynější majitel původní stavení zboural a postavil nové ve stylu původního.

20 Zbořeno 1948

21 Josef Skalický HORNOKRČSKÁ 560/62, PRAHA 4, KRČ, 140 00 Jindřiška Skalická HORNOKRČSKÁ 560/62, PRAHA 4, KRČ, 140 00.Dřívější majitelé manželé Holých. Pan Holý byl hajným. Byli bezdětní.

22 Věra Knoblochová DYMOKURSKÁ 469, MĚSTEC KRÁLOVÉ, 289 031/4 Václav Novák Hálkova 800, Městec Králové, 289 031/4 SJM Novák Václav a Nováková Drahomíra 1/4 Václav Novák Hálkova 800, Městec Králové, 289 03 Drahomíra Nováková Hálkova 800, Městec Králové, 289 03 SJM Knobloch Milan a Věra 1/4 Milan Knobloch DYMOKURSKÁ 469, MĚSTEC KRÁLOVÉ, 289 03 Věra Knoblochová DYMOKURSKÁ 469, MĚSTEC KRÁLOVÉ, 289 03. Dřívější majitelé Cardovi a pak Novákovi.

23 Theobald Czernin 1.Máje 1, Dymokury, 289 01. Sádky – původně mlýn pod hrází rybníka Bílek. Mlýn včetně bytu byl demolován a postaven současný domek pro sádeckého. Jako sádečtí zde postupně pracovali a bydleli : pan Vartecký, pan Zach, pan Janda, pan Janda syn, pan Kafka, pan Hejdrych, pan Volek a současný pan Sedmík.

24 Josef Votava Malátova 877, Městec Králové, Městec Králové, 289 031/4 Dana Votavová Malátova 877, Městec Králové, 289 031/4. Dříve hospodářské stavení manželů Karáskových. Tato rodina odešla po r. 1945 do pohraničí ( někam k Žatci ). Usedlost koupili Karlasovi. Současný majitel pan Votava je jejich vnukem.

25 Milan Popelka Olbramovická 709/14, Praha, Kamýk, 142 00 Jaroslava Popelková Olbramovická 709/14, Praha, Kamýk, 142 00. Původně dřevěné stavení manželů Bernardových, které bylo po roce 1945 pod došky. Původní domek je již zbourán.

26 Kraus Hanuš MUDr. a Krausová Hana MUDr. Karla Engliše 1498/13, Praha, Smíchov, 150 00. Uváděný spolumajitel již zemřel. Byl to významný oční lékař. Stavení původně patřilo rodině Řeháčků.

27 Zbořeno 1947

28 Theobald Czernin 1.Máje 1, Dymokury, 289 01. Dvůr Slavíkov, který byl zmíněn v loňské kronice náleží do katastru Nouzov a patří do panství Czernínů.Celý areál byl obehnán cihlovou zdí. Na straně k Nouzovu stojí dosud původní velká stodola. Ostatní stavby byly již zbourány. Byly to chlévy pro hovězí dobytek, velká kolna na nářadí, která stála uprostřed dvora. Ve dvoře byl také mělký rybníček. Bývalo zde několik bytů, domek pro šafáře, a dále několik velice skromných deputátních bytů pro ošetřovatelé zvířat a další pracovníky. Po Czernínech zde hospodařil státní statek a hospodářské družstvo. Později to bylo JZD Nouzov a sloučené s JZD Tábornice. Toto JZD zde postavilo výkrmnu prasat na 600 kusů. Po roce 1989 tuto výkrmnu zase provozoval pan Czernín. V současnosti je mimo provoz.

29 Ivana Řeháčková Čsl.Armády 368/5, Praha 6, 160 001/2 Jitka Pelantová Dvořákova 1027, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III,

293 011/2. Dříve zde žila rodina Řeháčkova. Jeden ze synů Vladimír Řeháček se asi v roce 1952 -3 utopil ve splavu rybníka Pustý v Dymokurech.Současné majitelky jsou vnučky manželů Řeháčkových.

30 Mgr. Ludmila Pavlovičová Za Žofínem 1584/1, Nymburk, 288 02. Původně kovárna na významné silnici ( snad „Císařská“ ). Její vhodná poloha byla umocněna blízkostí hospody čp 2. Zastavovala zde koňská spřežení za účelem oprav vozů a upevňování podkov.Současná majitelka je příbuzná předcházející majitelky paní Sudkové.

31 Viktor Pavlovský Nouzov 31, Chotěšice, 289 01 Růžena Pavlovská Nouzov 31, Chotěšice, 289 01. Původně stavení patřilo „panským“. Bydlel zde hajný pan Zajíček, který byl zastřelen pytlákem na komárovské aleji v lese u komárovského mlýna. Panští darovali stavení pozůstalým. Před rodinou Pavlovských zde hospodařila rodina Havránkova.

32 HAVRÁNKOVÁ ZDEŇKA NOUZOV 32, Chotěšice, 289 01. Jedno z větších hospodářství v Nouzově. Současná majitelka je pokračovatelkou rodu. Za manžela měla pana Josefa Havránka z čp. 31. Ten již zemřel.

33 Jiří Junek JUDr.Ing.Slancova 1257/12, Praha, Kobylisy, 182 00 Ing. Ludmila Tučková Nouzov 33, Chotěšice, 289 01.Dříve hospodářství rodiny Jandovi. Pan Janda byl poklasným ve dvoře Slavíkov.Poslední majitelkou byla dcera Miluška Jandová.( Kačenka, Kateřina byla její matkou)

34 Zbořeno 1947

35 Theobald Czernin1.Máje 1, Dymokury, Dymokury, 289 01. Hájenka hraběte Czernína. Střídali se zde hajní, pokud vím byli to pan Buřič, pan Tuček, pan Špinka, pan Bureš ( adjunkt ) a nyní pan Peřina. Hajnému panu Tučkovi se na Komárovském rybníce v roce 1935 utopila dcera Jiřinka a manželka Marie. Bydlívali zde také lesní dělníci. (Hajný Haluška – syn Alois se utopil pod hrází Rybníčků ve strouze –padoucnice )

36 Eva Tylová JATEČNÍ 694, KOLÍN, KOLÍN IV, 280 02. Dříve hospodářství rodiny Svobodovy. Současná majitelka je jejich dcerou.

37 Zbořeno v roce 1929

38 Ing. Bohumil Kouba Sklářská 1126, Poděbrady, 290 01 Ing. Marcela Koubová Sklářská 1126, Poděbrady, 290 01. Dříve malé hospodářství Janstovo. Pan Jansta byl celoročním zaměstnancem cukrovaru v Kopidlně. Dojížděl na motorce značky „Ogar“. Pan Jansta byl jedním z prvních majitelů motocyklu v Nouzově.

39 Josef Plachý Nouzov 39, Chotěšice, 289 01 Jaroslava Plachá Nouzov 39, Chotěšice, 289 01. Dříve malé hospodářství rodiny Burešů. Pan Bureš byl ševcem. Usedlost koupil pan Šebor z Prahy a později prodal současným majitelům.

40 Helena Záveská NA RADOUČI 1243, MLADÁ BOLESLAV, MLADÁ BOLESLAV II, 293 01. Původně hospodářství Holých. Pan Holý byl hajným. Současná majitelka je jeho pravnučkou.

41 Jindřich Malenínský Jablonecká 704, Praha 9. Původně malý domek, kde se narodila matka současného majitele. Současný majitel domek zrekonstruoval a přistavěl.

42 Jana Jenčíková U Pernikářky 1533/5, Praha 5, Smíchov, 150 00. Dříve hospodářství Kryštofovo. Jejich dvě dcery a syn bydlí mimo Nouzov.

43 Hanička Procházková Havanská 155/16, Praha, Bubeneč, 170 001/2 Michaela Marešová JEREMENKOVA 410/14, PRAHA 4, PODOLÍ, 147 001/2.Dříve domek Řeháčků. Poslední člen této rodiny pan František Řeháček se v roce 1957 oběsil.Manželé Procházkovi koupili domek k rekreaci. Paní Marešová je jejich dcera.

44 Ing. Lenka Purová Horova 2011/20, Šumperk, Ing. Ivan Pur Horova 2011/20, Šumperk, Šumperk, 787 011/2. Původně stavení Mázlovo. Potom domek dostala dcera paní Květa Holá. Nynější majitelka je její dcera.

45 Božena Nováková NOUZOV 45, CHOTĚŠICE, 289 01. Dříve malé hospodářství Kučerovo. Nynější majitelka je jejich vnučkou.

46 Miroslav Kučera OUHOLICKÁ 453/35, PRAHA 8, ČIMICE, 181 00 Eva Kučerová OUHOLICKÁ 453/35, PRAHA 8, ČIMICE, 181 00.Dříve hospodářství pana Jansty tesaře. Současný majitel byl známým kriminalistou. Byl také hlasatelem Československé televize v pořadu „Veřejná bezpečnost žádá, radí, informuje“. Jeho rodiče byli nouzovskými rodáky.

47 Ing. Petr Podkonický Nouzov 47, Chotěšice, 289 01. Dříve hospodářství Hurychovo. Pan Hurych byl švec. Usedlost koupili manželé Janstovi. Paní Janstová po úmrtí manžela usedlost prodala současným majitelům.

48 Pavel Jansta Kašparova 592, Liberec, Liberec XXV-Vesec, 463 12. Dříve hospodářství Janstovo. Pan Rudolf Jansta by za I. světové války legionářem. Byl dlouholetým aktivním velitelem hasičů. Současný majitel je jeho vnuk.

49 Theobald Czernin1.Máje 1, Dymokury, Dymokury, 289 01. Nová fořtovna. Já se pamatuji na uživatele : pan Máslivec, Soukal a Šperling.

( Braun ) zastávali funkci „lesní“. Pan Máslivec byl ze Sovětského svazu. V roce 1945 prý uprchl před sovětskými vojáky. Pan Soukal byl z Přemyslovic na Hané a pan Šperling odněkud z turnovska. Později zde bydleli lesní dělníci, hajný pan Tůma a nakonec pan Sedmík – vedoucí rybářství pana Czernína.

50 Jan Ralbovský Nouzov 73, Chotěšice, 289 01 Michaela Ralbovská Nouzov 73, Chotěšice, 289 01.Původně malý domek pan Chramostila, který byl kočím u hrabete. Přiženil se sem pan Málek, který odešel v roce 1945 do pohraničí. Domek koupili Hurychovi Michaela Ralbovská je paní Hurychové pravnučka. Současní majitelé domek přistavěli. (Původně přestavěná Nešněrova sušírna)

51 Jana Klačková Na Křečku 346, Praha, Horní Měcholupy, 109 00 JOSEF KLAČKO PRAHA 10 NA KŘEČKU 346, Praha, Horní Měcholupy,

109 00.Původně domek patřil k hospodě čp 2. Současní majitelé jsou již třetí majitelé, kteří domek využívají k rekreaci.(V domku byla původně také ledárna)

52 Marie Valášková SOKOLOVSKÁ 1680/178, PRAHA 8, LIBEŇ, 180 00. Domek postavil pan Vartecký, který byl v Nouzově sádeckým.Prodal jej panským. Střídali se v něm zaměstnanci hraběte Czernína. Pokud vím, byli to hajní pan Stanislav Řeháček, pan František Brzák a dále pan Miler, rybářský adjunkt. V době socializmu zde bydleli lesní dělníci. Současná majitelka koupila domek po roce 1989.

53 Robert Roza Na Splavech 2356, Nymburk, Nymburk, 288 02. Současný majitel je pravnukem původního majitele pana Františka Jandy, který byl v Nouzově sádeckým. V období 1935 až 1946 zde bydlela rodina kováře Václava Langra, který v Nouzově postavil kovárnu a provozoval zde živnost. Byl uznávaným pokrokovým řemeslníkem. Odstěhoval se do Opolan.

54 Otakar Plachý Nouzov 54, Chotěšice, 289 01. Současný majitel je vnukem původního majitele pana Václava Jandy.(Zedníka – fasádníka)

55 Karel Jína Na Poříčí 1063/33, Praha, Nové Město, 110 00 Marie Jínová Na Poříčí 1063/33, Praha, Nové Město, 110 00. Současný majitel koupil domek a hospodářské stavení od syna původního majitele pana Jana ( Johana ) Jansty. Pan Jansta byl trubačem místního hasičského sboru. Proto jeho přezdívka byla Jansta „Trubač“

56 Zdědil jsem tento domek a hospodářské stavení od rodičů Anny Novákové a Františka Nováka. Otec byl státní cestář. Pocházel ze Senic a matka z Okřínka. Usedlost si zde postavili proto, že otec zde měl cestářský úsek.

57 Bohumila Rozová Rybářská 2280, Nymburk, Nymburk, 288 02.Současná majitelka je dcerou manželů Jandových, kteří domek koupili od pana Václava Martínka. Původní majitelkou byla jeho matka.

58 Ing. Pavel Fiala NOUZOV 58, CHOTĚŠICE, 289 01 Marie Fialová NOUZOV 58, CHOTĚŠICE, 289 01.Současný majitel koupil domek od potomků pana Františka Soboty, který byl původním majitelem.

59 Ludmila Veverková Nižbor 216, Nižbor, 267 05. Domek původně patřil rodině Moců. Ti se po roce 1945 odstěhovali do pohraničí. Dalšími majiteli byli Mázlovi. Současná majitelka je jejich nevlastní vnučka.

60 Miloslava Tůmová V PRŮČELÍ 1650/12, PRAHA 4, CHODOV, 149 00 Ing. Jaroslav Tůma V PRŮČELÍ 1650/12, PRAHA 4, CHODOV, 149 00. Pan Ing. Tůma je vnukem dřívějších majitelů manželů Tůmových, kteří se do Nouzova přistěhovali odněkud od Dětenic. Před tím domek patřil manželům Glosovým, kteří se přestěhovali do čp 6.

61 Luděk Tanczos Nouzov 61, Chotěšice, 289 01 Helena Tanczosová Studentská 545/44, Poděbrady, Poděbrady II, 290 01. Původně domek patřil paní Frankové, která byla známá jako velice pobožná žena. Od jejich dědiců domek koupila rodina Kříhova z Nymburka. Pan Kříha i jeho syn byli zaměstnanci okresního soudu. Tanczosovi koupili domek od pozůstalých po panu Františku Kříhovi mladšímu. Po úmrtí paní Frankové zde bydlela rodina Křehkých. Pan Křehký byl cestářem.

62 Vlastimila Červenková Brázdimská 1551, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 250 01. Stavení patřilo původně rodině Hurychovi. Ti odešli v roce 1945 do pohraničí. Dalšími majiteli byla rodina Dudkova. Byli zde 3 synové, kteří nemovitost prodali současné majitelce. Ta ji používá k rekreaci. Ze tří Dudkových bratrů již žádný nežije.

63 Jan Tůma Bojasova 1243/3, Praha, Kobylisy, 182 00. Současný majitel je vnukem původních majitelů manželů Sobotových. Pan Sobota býval obecním strážníkem a později předsedou MNV. Nyní zde bydlí rodiče majitele, který žije v Praze.

64 Zdeněk Svoboda 140, ČINĚVES, 289 01. Současný majitel je synovcem původních majitelů manželů Havránkových. Pan havránek byl za I. republiky na práci na ostrově Korsika. Proto měl přezdívku „Korsičan“. Zemřel s období 2. světové války.Syn těchto manželů František byl jako voják základní vojenské služby nešťastnou náhodou zastřelen. Stalo se to v roce 1949. Je pohřben na hřbitově v Nouzově.

65 Václav Valášek Nouzov 65, Chotěšice, 289 01 Eva Valášková Nouzov 65, Chotěšice, 289 01. Stavení patřilo rodu Hurychů. Pan Alois Hurych byl za I. světové války legionářem. Eva Valášková je jeho vnučkou.

66 Zbouráno

67 Jan Hrbek Alešova 690/5, Poděbrady, Poděbrady II, 290 01 Alena Hrbková Alešova 690/5, Poděbrady, Poděbrady II, 290 01. Paná Hrbková je dcera původních majitelů manželů Jančákových. V domku býval obchod se smíšeným zbožím. Parcela, na které domek stojí patřila k čp 3.

68 Obec Chotěšice Chotěšice, 289 01. Původní škola, kterou obec Nouzov postavila za I. republiky okolo roku 1935 ( 1932). Byla to moderní, velice pěkná a vhodně situovaná stavba. Po roce 1960 byla škola pro nedostatek dětí zavřena. Vystřídali se zde pouze 4 řídící učitelé . pan Duchoň, pan Malínský, pan Novotný a pan Karel.Potom byla budova školy převedena na Státní rybářství Chlumec nad Cidlinou, které zde zřídilo 5 bytů. Střídali se zde nájemníci a v současné době zde bydlí pouze rodina Vrbova. Pan Vrba je vedoucím střediska rybářství v Kopidlně. Ve škole bývala také kancelář Místního národního výboru a obecní knihovny. Obojí se po převedení budovy přestěhovalo do bývalé kovárny, kterou obec koupila od kovář pana Langra.

69 Jana Kratochvílová Rytířova 785/2, Praha, Kamýk, 143 00.Původní majitelé manželé Sobotovi. Pan Sobota měl přezdívku „Tesař“. Paní Kratochvílová koupila domek od jejich syna, který již také nežije.

70 Dalibor Novák Žižkov II 1293, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, 580 01 Vlasta Nováková Žižkov II 1293, Havlíčkův Brod, 580 01. Původně stavení Kučerovo. Pan Kučera byl uznávaný pokrývač. Současný majitel pan Dalibor Novák je jeho vnukem. Zřídil v Nouzově pěstitelskou pálenici ovocných destilátů. Zařízení je známo v širokém okolí a je také hojně využíváno.

71 Obec Chotěšice, Chotěšice 289 01. Bývalá kovárna pana Langra. Po jeho odchodu byla využívána ke zřízení kanceláře Místního národního výboru. Nyní je zde místní rozhlas, obecní knihovna a hasičská zbrojnice. Po založení přípravného výboru Jednotného zemědělského družstva se zde uvažovalo o zřízení družstevní prádelny. Dokonce už byla na místě pračka a mandl. Záměr se ale neuskutečnil.

72 Petr Říha Luční 136, Mukařov, Srbín, 251 62 Magdalena Říhová Luční 136, Mukařov, Srbín, 251 62. Současný majitel koupil domek od vnuků pana Václava Jansty, který jej s manželkou postavil. Pan Jansta byl obuvníkem. Jeho přezdívka byla Jansta „Švec“.

73 Vladimír Hurych Nouzov 73, Chotěšice, 289 01 Jaroslava Hurychová Nouzov 73, Chotěšice, 289 01.Současný majitel je příbuzným stavitele Hurycha, který domek postavil, ovšem v menším měřítku.

74 Irena Havránková Nouzov 74, Chotěšice, 289 01, JAN HAVRÁNEK NOUZOV 74. Domek postavil pan Pavel Havránek, který již nežije. Současní majitelé jsou jeho snacha a její syn. Syn pana Havránka také již zemřel.

75 Josef Sedlák Nouzov 75, Chotěšice, 289 01 1/2 Josef Jančár Nouzov 75, Chotěšice, 289 01 ½. Domek postavil pan Antonín Krištof. Ten odešel v roce 1945 s rodinou do pohraničí. V domku pak bydlela delší dobu jeho vnučka. Potom jej prodal. Kupcem byl učitel ve výslužbě pan Pravda s paní.Potom zde bydleli sešvagřené rodiny pana Růžičky a pana Zimy. Ti odešli do Rožďalovic, domek koupil pan Holý z Poděbrad. Jeho paní zde měla chovnou stanici psů. Současní majitelé byli V USA, okud se po roce 1989 vrátili.

76 David Jansta Jasmínová 2135, Nymburk, Nymburk, 288 02. Současný majitel je vnukem původního majitele pana Josefa Jansty, který měl přezdivku Jansta „ Čužák“.

77 Jaroslav Sládek Nouzov 77, Chotěšice, 289 011/4 Radek Sládek Nouzov 77, Chotěšice, 289 011/4 Jaroslav Sládek Nouzov 77, Chotěšice, 289 011/2. Pan ? Sládek postavil domek asi před 2Oti léty. Tento občan přišel do Nouzova a Dymokur. Zde pracoval jako kočí u Státních lesů. Jeho paní byla prodavačkou Jednoty v Nouzově.

78 Jiří Novák Na Vysoké Mezi 467/42, Lysá nad Labem, Litol, 289 22 Emilie Nováková NA VYSOKÉ MEZI 467/42, LYSÁ NAD LABEM, LITOL, 289 22. Manželé Novákovi postavili domek po roce 1989.

79 Jaroslav Skála Botevova 3100/11, Praha, Modřany, 143 001/2 SJM Skála Jaroslav a Skálová Jitka 1/2 Jaroslav Skála Botevova 3100/11, Praha, Modřany, 143 00. Stavení vzniklo na parcele u čp 4 patřící matce pana Skály. Jde o rekreační stavbu.

80 SJM Skála Rudolf a Skálová Marie Rudolf Skála Nouzov 80, Chotěšice, 289 01 Marie Skálová Nedvězská 2231/18, Praha, Strašnice, 100 00. Stavení vzniklo adaptací adaptací ze stodoly na parcele u čp 4 patřící matce pana Skály. Pánové Skálové z čp 79 a čp 80 jsou bratři.

81

82 Karel Theer Komenského 267, Skřivany, Skřivany, 503 52. Jde o moderní stavbu sloužící jako Stanice technické kontroly ( STK ), ke teré patří potřebná vyasfaltovaná parkoviště. Vše bylo vybudováno velmi rychle u státní silnice Jičín – Poděbrady. Pozemek patřil k čp 65 v Nouzově. Existencí STK stoupil Nouzov do povědomí, zejména motoristů, ze Širokého okolí. Majitel ještě uvažuje o vybudování motorestu.