Seznam domů v Nové Vsi podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

NOVÁ VES

Nová Ves leží východně od Chotěšic za kopcem, kde cestou do kopce minete kříž s Ježíšem Kristem. Ve vsi jsou dva pomníky – boží muka příloha č. 7, bývalá obecní váha příloha č. 8, nyní čekárna autobusové zastávky. Centrum tvoří jakýsi „ostrov“ bývalý hostinec čp 15. Za zmínku stojí upravený kravín z doby jednotného zemědělského družstva na ustájení plemenných kanců – majitel Proagro Nymburk a.s. příloha č. 9. Dále následuje seznam jednotlivých domů seřazených dle popisných čísel.

1) Původní majitelé Svobodovi ( dcery Marie a Božena ) nechali nemovitost dceři Marii, která se provdala za p. Bohumila Šturmu z Dubečna. Měli dvě dcery Marií a Bohuslavu. Od nich nemovitost odkoupili současní majitelé.

2)Dříve to byla usedlost Beránkova, jako neobydlenou ji koupil pan Pavel Beneš z Prahy a po jeho tragické smrti připadla potomkům, současným majitelům Pavel Beneš Náprstkova 274/6, Praha 1, Staré Město, 110 001/3 Vladimír Beneš Buková 2540/24, Praha 3, Žižkov, 130 002. 3)Původní majitelé byli Valáškovi a od nich nemovitost koupili Pavel a Marie Erbenovi, kteří měli tři syny Zdeňka, Pavla a Ladislava. Dalším majitelem byl pan Rousek.Po jeho smrti, koupil nemovitost současný majitel pan Miloslav Falta, Pražská 91, Kouřim, 281 61.

4) Původními majiteli byla rodina Zákouckých, kteří nemovitost prodali Oldřichu a Věře Cardovým s dětmi Josefem Oldřiškou a ti následně darovali své dceři, současné majitelce – Oldřiška Kafková U valu 844/1, Praha, Ruzyně, 161 00. Paní Věra Cardová zde stále bydlí.

5) Majitelé nemovitosti byli Hrubešovi, měli dvě děti Jaroslava a Věru (nyní paní Cardová). Paní Hrubešová se podruhé provdala za Stanislava Peše a měli další děti Antonii a Jiřinu ), kteří nemovitost přenechali i současným majitelům – Dana Štabrňáková – vnučka, Chuchelská 527/51, Praha 4, Modřany, 143 00 JUDr. Vladimír Štabrňák Chuchelská 527/51, Praha 4, Modřany, 143 00. Nemovitost užívají k rekreaci.

6) Dřívější majitelé byli Kubálkovi, kteří nemovitost přenechali své dceři, Jaroslavě, provdané za pan Vladimíra Valentu. Vychovali dvě děti Vladimíra a Jaroslavu. Paní Valentová usedlost prodala současné majitelce paní Marie Krpálková V Lipách 114, Bobnice, Kovansko, 289 31, která zde bydlí trvale se třemi dětmi a přítelem.

10) Původní majitelé byli Lejskovi s dětmi Vlastou a Slávkem.

Paní Kateřina Lejsková se provdala za Josefa Libánského a měli děti Anežku a Boženu. Nemovitost vlastnila paní Anežka provdaná Lígrová v Dubečku. Současnými majiteli jsou Jaroslav Klouda Jabloňová 2869/7, Praha, Záběhlice, 106 00 Eva Kloudová Jabloňová 2869/7, Praha, Záběhlice, 106 00.Chalupu užívají k rekreaci.

11)Současná majitelka Hana Rigóová Radotínská 386/6, Praha, Velká Chuchle, 159 00 je vnučka původních majitelů Václava a Marie Čiperových, kteří měli děti Hanu, Václava, Danu a Olgu.

12) Původní majitel byl František Polej. Dalšími majiteli byl syn František Polej s manželkou Ludmilou rozenou Horáčkovou z Chotěšic, kteří měli děti Jindřišku, Františka a Milušku. Nemovitost postoupili manželům Čápovým – dceři Jindřišce bytem Masarykova 816, Kolín II, 280 02 a Ladislavu Čápovi, Masarykova 816, Kolín II, 280 02.

Nemovitost užívají k rekreaci.

14) ) Dřívější majitelé Valentovi přenechali nemovitost současnému majiteli – Stanislav Schovánek Nová Ves 14, Chotěšice, 289 02.

Valentovi – Matěj Valenta 28.9.1856 si vzal dne 7.2.1882 za ženu Františku Štěpánkovou 9.3. 1863, měli 9 dětí. V popisném čísle 14 zůstal syn Bohumil 5.7.1896, který si vzal Marii Vaňkovou ze Stratova a měli dceru, Drahomíru 5.7.1931 a ta se provdala za Stanislava Schovánka 13.11.1927 z Hlušic. Měli tři děti Drahomíru, Janu a Stanislava.

15)Současní majitelé jsou Petr Zouhar Táboritská 17/26, Praha, Žižkov,130 00 a Marcela Zouharová Táboritská 17/26, Praha, Žižkov,130 00. Původní majitelé Václav a Růžena Burešovi přistavěli sál a výčep a hostinec sloužil po mnohá léta k konání bálů, tanečních zábav a ke každodennímu posezení místních a okolních návštěvníků s Dymokurským pivem.

Burešovi měli syny Josefa a Václava. Usedlost byla dlouhodobě neobydlená a ani současní majitelé zde nepobývají.

16) Současní majitelé Vladimír Krejčík U Druhé Baterie 889/33, Praha 6, Břevnov, 162 00 Zdeňka Krejčíková U Druhé Baterie 889/33, Praha 6, Břevnov, 162 00 koupili nemovitost od Jaroslava Halušky, syna původní majitelky paní Františky Haluškové. Haluškovi měli děti Jaroslava a Bohumila. Krejčíkovi zde již trvale bydlí.

17) Původní majitelé Václav a Anna Nepimachovi s dětmi Jitkou, Martou a Václavem. Majitelka Marta Nepimachová nemovitost prodala panu Malcovi z Prahy a ten ji prodal současným majitelům – Marta Blektová Renoirova 623/3, Praha, Hlubočepy, 152 00 Jaroslav Blekta Renoirova 623/3, Praha, Hlubočepy, 152 00. Nemovitost užívají k rekreaci.

19) Ivan Trifonov Na Jezerce 1475/26, Praha, Nusle, 140 00 Jana Trifonovová Na Jezerce 1475/26, Praha, Nusle, 140 00 koupili nemovitost od paní Blaženy Košíčkové dcery původních majitelů Jaroslava a Blaženy Štěpánkových, kteří měli děti Hanu a Blaženu. Nemovitost je užívána k rekreaci.

20) Jaroslav Šafařík Palackého Třída 223/5, Nymburk,288 02. Původní majitelé Novákovi. Vdova, Vlasta Nováková, se po druhé provdala za Václava Šafaříka a měli syna Václava, jeho syn Jaroslav je současný majitel.

 

21) Iva Matyášová Sadová 2115, Nymburk, 288 02 Jaroslav Šafařík Palackého Třída 223/5, Nymburk, 288 02 Václav Šafařík Osecká 702, Nový Bydžov, 504 01 Jaroslava Šafaříková Nová Ves 21, Chotěšice, 289 02 Původní majitelé Jaroslava a Václav Šafaříkovi dům v šedesátých letech minulého století přestavěli. Měli tři děti Václava, Jaroslava a Ivu, kteří mají nemovitost ve společném vlastnictví. V domku trvale bydlí jejich matka Jaroslava.

Na zahradě se konávaly bohoslužby Církve československé husitské a to vždy o pouti v Nové Vsi, která je první neděli v červenci.

22) Dřívější majitelé byli Cardovi s dětmi Josefem, Oldřichem, Boženou, Annou a Marii. Usedlost postoupili Marii provdané za pana Jana Hrubeše. Hrubešovi měli děti Jiřího a Jana. Majitelem byl dále Jan, který s manželkou Marií Čiperovou ze Slovče měli děti Pavla a Jana. Majitelem je nyní Pavel Hrubeš U Kapličky 1653, Čelákovice, 250 88.

23) Ing. Jiří Kačírek Lessnerova 262, Praha, Petrovice, 109 003/4 Olga Kačírková Lessnerova 262, Praha, Petrovice, 109 00. Manželé Kačírkovi získali nemovitost od Václava a Boženy Špicarových, kteří měli děti Olgu, Radoslava a Boženu. V domě trvale žije paní Božena Špicarová, matka spolumajitelky.

24) Současní společní vlastníci Jaroslav Přibyl Burešova 1151/12, Praha 8, Kobilisy, 182 001, Pokuta Václav a Blanka Pokuta Praha 9 Zárybská 665, získali nemovitost od Josefa a Marie Novákových. Původní majitelé byli Herčíkovi. Nemovitost je užívána k rekreaci.

25) Současní majitelé Jiří Langr Valčíkova 1152/20, Praha, Libeň, 180 00 Olga Langrová Valčíkova 1152/20, Praha, Libeň, 180 00.Původní majitelé nemovitosti byli Valáškovi. Měli syny Josefa a Václava. Václav jako poslední vlastník nemovitosti ji prodal současnému majiteli.

26) Původní majitelé byli Brzákovi s dcerou Jarmilou.Když Kateřina Brzáková ovdověla, provdala se za Viléma Peše a měli dceru Hanu. (Říkalo se zde u Vilíků). Současný spolumajitel je syn Jarmily rozené Brzákové pan Petr Gál Mlýnská 37, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02 s manželkou Dana Gálová Nová Pasířská 4010/3, Jablonec nad Nisou, 466 01. Nemovitost je užívána k rekreaci.

27) Původní majitelé Josef a Františka Burešovi byli bezdětní. Paní Františka Burešová prodala nemovitost panu Zdeňku Piroutkovi, Nová Ves 27, Chotěšice, 289 02 a paní Kristýně Piroutkové, Nová Ves 27, Chotěšice, 289 02.

28) Původní majitelé Josef a Anna Adamcovi měli děti Jarmilu, Miladu a Oldřicha. Současný majitel pan JUDr. Miloslav Čejka Růženínská 904/7, Praha, Kamýk, 142 00 je synem paní Milady. Nemovitost je užívána k rekreaci.

30) Současná majitelka Hana Davídková Mazurská 518/5, Praha, Troja, 181 00 získala nemovitost po rodičích Matouškových.Byl k ní připojen pozemek původního č.p. 29. Nemovitost je užívána k rekreaci.

31) Původní majitelé rodina Zachova prodala nemovitost Oldřichu a Boženě Pešovým, kteří měli syna Stanislava.Býval zde obchod se smíšeným zbožím. Po létech znovu nemovitost koupili Zachovi. Současný majitel pan Ilja Pecháček Královická 1635/67, Praha 10, Strašnice, 100 00, je jejich vnuk a nemovitost pronajímá k rekreaci.

32) Paní Marie Kindlová Nová Ves 32, Chotěšice, 289 02 pokračuje ve vlastnictví nemovitosti rodiny Kindlových.Bydleli zde František a Vincenc Kindlovi. Vincenc se oženil s Marií Cimbalákovou ze Slovenska. Měli děti Jiřího, Milušku a Vendulu. Po tragické smrti pana Kindla se narodila dcera Naďa. Majitelka domu paní Marie Kindlová se o početnou rodinu musela sama postarat a nyní zde žije s dcerou Miluškou.

34) Původní majitelé Františka a Josef Nepimachovi, kteří měli dva syny Josefa a Jindřicha. Nemovitost dříve využívalo JZD a v nájmu zde bydleli Manželé Nedvědovi se synem. Po té domek koupil pan Flégr, krátce zde bydlel a nakonec prodal současným majitelům pan Jiřímu Černášovi Rakouská 552, Milovice, Mladá, 289 23 a paní Vlastimile Černášové,Rakouská 552, Milovice, Mladá, 289 23, kteří si domek připravují k trvalému bydlení.

35) Původně velká zemědělská usedlost, na které hospodařili manželé Valáškovi. Paní Valášková ovdověla a provdala se za pana Františka Lejska a měli děti Annu, Jaroslava a Boženu. Opět ovdovělá paní se provdala za pana Josefa Novotného z Vinic. Na usedlosti zůstala dcera Božena, provdala se za pana Františka Štěpánka a měli děti Věrou, Miloše a Františka. Syn František Štěpánek Cvikovská 378/1, Praha, Střížkov, 190 00 je následným vlastníkem nemovitosti, ve které dosud žije paní Božena Štěpánková

36) Původní majitelé Anna a František Štěpánkovi vychovali 9 dětí. Na chalupě zůstala dcera Františka, která se provdala Františka Prokeše z Dubečna. Měli děti Jarmilou a Boženou. Nemovitost zdědila Jarmila a ta ji prodala paní Haně Habovčíkové Janovská 375, Praha, Horní Měcholupy, 109 00. Nemovitost je užívána k rekreaci.

37) Dům postavili manželé Josef a Marie Pešovi, kteří měli děti Alenu, Jindru a Mirka. Majitelkou se stala Alena Adresová z Kněžic a ta prodala dům nynějším spolumajitelům panu Františkovi Pavlovovi Bratří Mrštíků 1604, Staré Město 686 03 a paní Blance Veselé, Dvořákova 643, Uherské Hradiště, 686 01

38) Domek postavil pan Valášek pro svoji matku. Dále byl pronajat panu Josefu Kindlovi a jeho početné rodině. Byl také využíván k rekreaci rodinou pana Ing. Karla Schneidera.Nyní vlastní nemovitost pan Milan Smetana Toruňská 329/4, Praha, Bohnice, 181 00 a paní Romana Smetanová Toruňská 329/4, Praha, Bohnice, 181 00. Nemovitost je užívána k rekreaci.

Tuto část kroniky pomohli napsat paní Věra Cardová, paní Jindřiška Čápová, pan Miloš Štěpánek a k nemovitosti čp. 14 poskytl podklady pan Stanislav Schovánek. Byly jim poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů v Nové Vsi, které jsou v příloze. Čísla příloh jsou totožná s popisnými čísly domů.

 

V Chotěšicích dne 31.srpna 2009