Školství

Škola v Chotěšicích je nadále využívána  jako „Speciální domov mládeže“.

Speciální domov mládeže Chotěšice je jedním ze zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky. Z iniciativy rodičů vznikla v rámci tohoto sdružení zařízení, která se svým pojetím odlišovala od tehdy jedině dostupných ústavů sociální péče. Uživateli jeho služeb  je v současné době 35 mladých lidí ve věku od 16 do 26 let. Více než polovina z nich mají ke svému mentálnímu postižení také postižení tělesné, třetina klientů jsou epileptici. Provoz zařízení je týdenní (pondělí až pátek) a připravuje mladé chlapce a dívky pro možnost výkonu pomocných oborů v profesích kuchař, zdravotník a zahradník. Těžiště výchovně vzdělávací práce v SDM spočívá v naplňování integračních záměrů, které jsou deklarovány ve zřizovací listině.

Pro velký zájem o obor zahradník byly vytvořeny dvě skupiny zahradníků. Areál zařízení poskytuje ideální podmínky pro teoretickou i praktickou výuku v oboru. K dispozici je velká zahrada s užitnou plochou a plocha s parkovou úpravou. Nově je využíván i velký vytápěný skleník.

Pro teoretickou výuku zdravotníků je připravena multimediální učebna. Odborný výcvik probíhá dvakrát týdně v nedalekém Domově důchodců v Rožďalovicích. Zde klienti získávají zkušenosti při práci s handicapovaným, nebo nemocným člověkem.

Skupina kuchařů provádí výcvik ve vlastní moderně vybavené kuchyni a jídelně. Kromě snídaní, večeří, přesnídávek a svačin se podílí na přípravě více než šedesáti obědů. SDM poskytuje službu stravování i starým a invalidním občanům Chotěšic.

Pro klienty, kteří již absolvovali některý z tříletých oborů je připravena skupina provozních, která zajišťuje samotný chod zařízení. V roce 2006 otevíráme zkušebně dva nové obory – truhlář a keramik. Pro tyto obory je v současné době budováno zázemí v podobě dvou dílen, které budou sloužit uživatelům při získávání nových dovedností a zkušeností.

Kromě profesní přípravy mládeže s mentálním postižením jsou v ostatních činnostech zastoupeny složky rozumové, mravní a estetické výchovy, a to jak hudební tak výtvarné a  pracovní výchovy, která pozitivně ovlivňuje rozvoj jemné i hrubé motoriky. Tělesná výchova je zpestřena pravidelnými návštěvami v nedalekém Aquacentru Jičín. Estetická výchova je doplněna návštěvou mnoha kulturních programů. Součástí práce s klienty je individuální rehabilitace prováděná fyzioterapeutkou, která využívá mimo jiné např. canisterapie.

Vyvrcholením činnosti jsou rehabilitační pobyty, pořádané několikrát v roce, s ozdravným programem v tuzemsku i zahraničí.  Zvláště nezapomenutelným je každoroční čtrnáctidenní pobyt u moře v Chorvatsku.

Součástí SDM Chotěšice je i jednoletá Praktická škola Chotěšice, o.p.s.. Tato škola je zařazena v síti škol dle rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.