Školství

Škola v Chotěšicích byla vybudována v roce 1854.

Původní, nyní adaptovaná, škola v Chotěšicích je od 16.9.1991 využívána jako „Speciální domov mládeže“. Domov zajišťuje péči o chlapce a dívky ve věku 16 – 26 let se středním a těžším stupněm mentální retardace. Kapacita 35 osob je zaplněna klienty ze Středočeského a Východočeského kraje a z Prahy. Podrobná zpráva o domově je v příloze č. 8.