SPÚ – nabídka pozemků k pronájmu

Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů, tj. od 1.11.2017 do 30.11.2017, od zveřejnění doručit na pobočku Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01  Mladá Boleslav písemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz.

http://anxietytreatmethods.com/xanax
http://anxietytreatmethods.com/ativan