Stanovení jednotného termínu zpřístupnění HPS

Generální finanční ředitelství stanovuje pro všechny finanční úřady jednotný termín zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k nahlédnutí poplatníkům v souladu s ust. § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a tedy i termín, kdy je třeba vyvěsit veřejné vyhlášky oznamující zpřístupnění HPS, a to od 30. dubna do 2. června 2014.

HPS jsou k nahlédnutí na Finačním úřadu pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Poděbradech, Hakenova 1404, Poděbrady, tel. 325605360.