Svoz odpadu o vánočních svátcích

Svozy odpadu budou probíhat standardně dle svozových plánů. Nebude se jezdit pouze 1.1.2014. Svoz se tak bude posouvat o jeden den, tzn., že proběhne v pátek 3.1.2014. Prosíme tedy občany, aby nádoby neuklízeli, dokud jim nebudou svezeny.