Úvod

Pokračování v psaní kroniky v obci Chotěšice bylo zahájeno rokem 2005 po pětiletém přerušení od roku 1999.

Snažíme se zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány.Události, které se v současnosti dějí, chceme spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně. Proto je kronika v rozšířeném provedení, než bylo dosud zvykem.

Navíc je připojena akce popisující jeden den v obci „ One day“ a informace o jednotlivých domech a jejich majitelích současných i minulých.

Pokračování v psaní kroniky v obci Chotěšice bylo zahájeno rokem 2005 po pětiletém přerušení od roku 1999.

Snažíme se zaujmout budoucí čtenáře spíše událostmi a údaji, které nejsou běžně zaznamenány.Události, které se v současnosti dějí, chceme spíše spojovat se vzpomínkami pamětníků a s dostupnými dokumenty, s fotografiemi a podobně. Proto je kronika v rozšířeném provedení, než bylo dosud zvykem.

Navíc je připojena akce popisující jeden den v obci „ One day“ a informace o jednotlivých domech a jejich majitelích současných i minulých.