Úvod

Milé čtenářky a čtenáři kroniky, než budu psát kroniku, chci se věnovat nejdříve části č. 2 „Seznam domů na Malé Straně podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace“.

Zatímco o seznamu domů v Chotěšicích jsem psal sám, s dalšími obcemi nám pomohli ochotní občané:

Nouzov – tuto část kroniky z velké části napsal pan Jiří Novák z Nouzova.

Břístev – tuto část kroniky napsal pan Josef Vacek z Břístve.

Nová Ves -tuto část kroniky pomohli napsat paní Věra Cardová, paní Jindřiška Čápová, pan Miloš Štěpánek a k nemovitosti čp. 14 poskytl podklady pan Stanislav Schovánek, občané Nové Vsi.

Všem byly poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů, které jsou v přílohách kronik.

 

Jak psát o Malé Straně? Je nutné připomenout dílo „Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil pan Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody“ Tato kniha, která obsahuje 199 stran, byla sepsána v období od října 1988 do března roku 1991.

Byla rozdána do každého domu na Malé Straně, neboť hlavním obsahem je popisování historie rodů a obyvatel, kteří žili a žijí v jednotlivých domech označených popisnými čísly.

 

Toto dílo obsahuje podrobné údaje o dějinách, o hospodaření, o školství, o církvi, o vybavenosti, o místních zvycích, o politických událostech a podobně, nejen o obci Malá Strana, v širších souvislostech především o Chotěšicích a v části o malostranských rodech se dotýká míst v celé republice a i v cizině.

 

K dílu pana Ing. Josefa Hlávky je nutno se vrátit! Není možné se smířit s tím, že po 20ti letech není ještě ani jeden výtisk k dispozici na obecním úřadě. Vzhledem k širokému spektru informací musí zajímat všechny občany Chotěšic bez rozdílu zájmů a věku.

Takže o Malé Straně budu psát tak, že k výpisům z katastrálního úřadu o současných majitelích domů budu vypisovat údaje z díla Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody a pokud to bube možné, budu používat nezměněného textu psaného v kurzivě a podtrženého. K této stati jsou pořízeny fotografie všech domů, které jsou v příloze kroniky.

O posouzení a odsouhlasení takto vzniklého textu jsem požádal pana Ing. Josefa Hlávku, autora „Pohledu do minulosti …. „, žijícího v Písku.

Jeho další doporučení jsem v textu uplatnil.

Současně si dovoluji poděkovat panu Ing. Josefu Hlávkovi za ochotu ke spolupráci na této části kroniky.