Veřejný život v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích

Přehled některých akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů:

22.4.2006 Péče o protipožární nádrž, čištění za účasti 10ti občanů Chotěšic

30.4.2006 Pálení čarodějnic

8.5.2006 Sběr starého kovového odpadu

3.6.2006 Dětský den

15.7.2006 Pouťová zábava – Hostinec „Na Blahu“ je stále zavřený, mimo provoz. Taneční zábava uspořádána pod širým nebem a to na hřišti. Samá chvála na konání této akce byla odměnou pořádajícím. Záhorská hudba k tanci, a k občerstvení, mimo jiné i opékané sele na rožni (daroval pan Václav Svoboda), pivo apod. Organizačně podporováno p. starostou J. Švarcem (osvětlení, místa k sezení a pod).

30.9.2006 Tématický zájezd do Hasičského muzea v Přibyslavi a do vinných sklepů na jižní Moravu

5.12.2006 Mikulášská oslava s nadílkou

31.12.2006 Silvestrovská oslava s ohňostrojem

 

Myslivecké sdružení Chotěšice

V roce 2006 bylo v mysliveckém sdružení celkem 20 členů.

Myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu na 1600 ha zemědělské půdy a lesa Perna a částečně břístevský les a chotěšické lesíky-remízky.

Pestrou práci myslivců během roku, zejména v zimních měsících, je možné posoudit i třeba podle položeného krmiva do od sebe dosti vzdálených krmelců. Například: 60q obilí, 50q řepy, 1q soli k lizu a fůr sena nepočítaje.

Práce a péče vynaložená členy sdružení po celá léta umožnila v roce 2005 následující úlovek, odměnu za vše vykonané:

  • 22 kusů srnců
  • 18 kusů srnek a srnčat
  • 1 kus daňka
  • 24 kusů divočáků
  • 15 kusů lišek
  • 245 kusů kachen
  • 50 kusů bažantů
  • 96 kusů zajíců

Veškeré údaje jsou od pana Jiřího Víta z Chotěšic čp. 13, který vede ještě další podrobné zápisy o věcné činnosti myslivců.