Veřejný život v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích

Ku příležitosti oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chtěšicích byla dne 14. července 2007 pořádána oslava hasičské soutěže na místním hřišti v Chotěšicích. ( příloha č. 85,86 )

K tomuto výročí jsem připravil malé porovnání vzpomínek z historie hasičů v Chotěšicích se současností ( příloha č. 87 ).

Setkání se slovem Hasiči vyvolává vždy pocit jistoty, ale také pocity radosti a veselí, jak vyplývá z mnoha našich písní a filmů.

Co teprve, když se můžeme poohlédnout zpět o 125 roků a porovnat se současností.

Moudří občané Chotěšic se rozhodli v roce 1881 naplnit výzvu c.k. rakouské policie, která v roce 1876 vydala policejní řád, který dbal na zřizování dobrovolných hasičských sborů na ochranu majetku proti požáru.

Stav, kdy téměř všechna stavení byla pokryta slaměnými došky, vedl obecní zastupitelstvo 29.října 1881 k rozhodnutí založit Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích.

Tak se rok 1882 stal rokem založení sboru. Následovalo zakoupení stříkačky za 840 zlatých a výstroje pro 26 mužů.

Starostou sboru se stal pan Josef Zach, velitelem pan Václav Brzák a jednatel pan Jan Břecký – řídící učitel.

Nyní je starostou sboru pan Jaromír Švarc, velitelem pan Pavel Valeš, jednatelem pan Josef Chára, pokladník pan Jaroslav Lehký a strojník jsou pan František Hradecký a pan Aleš Karlas.

Od roku 1882 byla stříkačka uložena v obecní stodole u hostince č.p. 5.

V roce 1901 byla postavena ve středu obce váha s kolnou pro stříkačku. Tam byla později uložena i motorová stříkačka značky Mára Poděbrady.

V roce 1975 byla postavena současná hasičská zbrojnice, která přispěla ke zlepšení činnosti sboru. Zde je uložena stříkačka s benzínovým motorem o výkonu 1.2 m3 za minutu a také původní ruční potahová stříkačka z Malé Strany.

Také je zde klubová místnost, což je ku prospěchu v činnosti sboru.

Úkolem sboru je především ochrana před živly, zejména ohněm, povodněmi a podobně.

Sbor po dobu 125 let plní další činnosti a to obecně prospěšné v oblasti osvětové a kulturní.

 

Připomeňme si některé významné účasti sboru při likvidaci požáru:

2. února 1888 na Malé návsi vyhořelo 7 stavení čp 46, 47, 48, 50, 51, 52 a 53

11. listopadu 1889 zase na Malé návsi vyhořelo 7 stavení 40, 41, 42, 43, 44, 45 a 71

Pamětníkům připomenu požár hostince pana Josefa Pekláka z února 1953 a 21.4.2005 zahoření u Davídků.

 

Není ani zanedbáván výcvik a soutěže sboru hasičů.

Na počest 10. výročí založení sboru byla dne 2. července prokázána dovednost a zdatnost za velkého přičinění Jana Němce. Byla provedena cvičení pořadová, pochodová, lezecká a cvičení se stříkačkou. Bylo použito starší školní budovy,kde též bylo použito záchranné plachty. Největší zábavu měla školní mládež, která z okna v prvním poschodí skákala do plachty. Odvážné cvičení na laně provedli Josef Hovorka a Jan Bureš. Odměnou jim byl potlesk obecenstva a nové koruny, jenž právě přicházely do oběhu na místo zlatých.

Na počest 100. výročí SDH byla slavnost zahájena projevem místopředsedy SPO panem Otou Vackem. Slavnost řídil předseda pan Jiří Libánský. Soutěže vedl a řídil velitel pan Miroslav Hovorka. Přítomni byli požárníci ze Záhornic, z Kněžic, z Chroustova a ze Slovče. Za Chotěšice se cvičení účastnili pánové: Josef Chára, Ladislav Karlas, Jiří Láska, Jaroslav Brzák, Josef Kačírek, Bohumil Váňa, Stanislav Horáček, František Hradecký, Josef Davídek, Rostislav Horák, Bohuslav Libánský, Jiří Libánský, Miroslav Hovorka, Milan Typlt, Josef Čipera, Václav Valášek, Zdeněk Římal, Miloš Švarc, Miroslav Beňo, Jaroslav Libánský a Miloslav Ulrich.

Tato tradice cvičení probíhá nyní pravidelně každou Chotětskou pouť. Například v roce 2005 se zúčastnilo soutěže hasičské dovednosti 10 družstev z toho 3 družstva žen: z Bystřice, z Chotěšic a z Chroustova. Výsledky : ženy 1.místo Chroustov, 2. místo Chotěšice a 3. místo Bystřice, muži 1. místo Kopidlno a muži z Chotěšic se umístili jěště za družstvem ze Záhornic a z Běchar.

Mimo oblečení tak zvaného pracovního, mají hasiči i slavnostní uniformy, která si oblékají pro slavnostní chvíle a také při posledním rozloučení se svými kolegy a s občany.

Cituji pana Ing. Josefa Hlávku z kroniky o Malé Straně :

„Dodnes mám v paměti jak jsme jako děti s úctou sledovaly vystoupení – cvičení našich otců a také jak jsem svému otci dokonce záviděl jeho parádní čepici se zlatou šňůrou a odznakem, sako s nárameníky a se zlatými knoflíky , kalhoty s červenými lampasy a opasek s odznakem.

Podobně je možné hodnotit i současné slavnostní oblečení hasičů, zejména když je nosí dívky a ženy, doplněné elegantním kloboučkem.

V roce 1935 se SDH účastnil ve slavnostních uniformách odhalení pomníku Antonína Švehly v Závodnicích

V roce 1937 bylo odhalení pomníku ministra Bradáče ve Slovči

Nyní například každoroční účast na procesí v Ostrově u Poděbrad.

 

Plesy – hasičské bály – jeden z hlavních zdrojů příjmu na činnost

Bály byly důkladně připravovány s výzdobou sálů a tombolou.Účast byla vždy hojná a řada starších občanů zaplatila vstupné, aniž se plesu zúčastnila.

V lednu 1928 se konal ples v hostinci u Antošů čp 5 a protože nebyla dokončena elektrifikace obce, která začala v roce 1927, bylo přivezeno dynamo z Bydžova a k jeho pohonu parní kotel a na plese s e svítilo. Ples byl hojně navštíven a všem se to líbilo.

Líbí se i pouťové taneční zábavy, které se od roku 2004 konají za velké účasti na místním hříšti, protože není k dispozici hostinec Na Blahu.

 

Je pokračováno i v kulturní činnosti.

Od roku 1883 podporoval SDH hraní ochotnického divadla.

V roce 2005 SDH zorganizoval:

19. února Konec masopustu s maškarním průvodem s hudbou

30. dubna Pálení čarodějnic

18. června Dětský den motivovaný postavami z televizních večerníčků jenž představovali Iveta Švarcová, Marta Švarcová, Lenka Karlasová, Jaroslava Janouchová, Miloslava Šejvlová, Lada Hradecká, Vlaďka Vítová.

5. listopadu Oslava posvícení

24. prosince Vánoce – organizace vystoupení zpívajících dětí v Chotěšickém kostele.

Mám obavy, abych na někoho a nebo na něco nezapomněl.

 

Je třeba zmínit každoročně pořádané sběry kovového odpadu, uklidí se domácnosti a hasiči mají nějakou korunu.

Dále čistění požární nádrže, které se provádí též každý rok.

Tak to alespoň z části to co nám říká slovo Hasiči ve spojení 125 let. Změnu jsem zjistil snad jedinou, že v současných řadách sboru jsou dívky a ženy a jejích podíl na pestré činnosti je značný.

Nezbývá než říci, že SDH přetrvává již 125 let přes různá politická zřízení jen proto, že jeho hlavní náplní nejsou funkce a politika, ale snaha pomáhat všem bez rozdílu v době ohrožení.

Za to jim patří poděkování od nás všech a přání mnoho dalších úspěchů a zdraví k jejich nezištné angažovanosti pro nás a budoucí generace!

Přehled některých akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů v průběhu roku 2007:

Péče o protipožární nádrž, čištění za účasti občanů Chotěšic (příloha č. 88, 89, 90 ), pálení čarodějnic, sběr starého kovového odpadu, dětský den, pouťová zábava, mikulášská oslava s nadílkou ( příloha č. 91, 92, 93, 94 ).

 

Myslivecké sdružení Chotěšice

Činnost sdružení je velice pestrá, výsledky jako odměna za celoroční práci jsou ukázány v příloze. ( příloha č. 95, 96, 97, 98 )