Veřejný život v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích

Činnost sboru ukazují přílohy a události : Příloha č.: 47, 48. Výroční chůze Sboru dobrovolných hasičů, Příloha č. : 52, 53, 54. Čištění požární nádrže.

 

 

 

Myslivecké sdružení Chotěšice

Činnost sdružení je velice pestrá, výsledky jako odměna za celoroční práci jsou ukázány v příloze. ( příloha č. 39, 40, 41)