Veřejný život v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích

Hasičský sbor v Chotěšicích byl založen v roce 1882.

Přehled některých akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů:

19. 2. 2005 se konala oslava „Konce masopustu“ s maškarním průvodem doprovázeným hudbou. Nechyběla pravá domácí zabíječka, kde bylo možné ochutnat jitrnice, jelita, černou zabíjačkovou polévku a další dobroty. / fotografie v příloze č. 4 /

30. 4. 2005 Pálení čarodějnic

7. 5. 2005 Péče o protipožární nádrž, čištění za účasti 14ti občanů Chotěšic

18. 6. 2005 Dětský den motivovaný postavami televizních večerníčků
Večerníček – Iveta Švarcová, Vodník Česílko – Marta Švarcová, Víla Amálka – Lenka Palšovičová – Karlasová, Křemílek a Vochomůrka – Jaroslava Janouchová a Miloslava Šejvlová, Maková panenka – Lada Hradecká, Motýl Emanuel – Vlaďka Vítová

16. 7. 2005 Pouť

Soutěž hasičské dovednosti

Zúčastnilo se 10 družstev z toho 3 družstva žen / Bystřice, Chotěšice, Chroustov /.

Výsledky soutěže byl následující: ženy – první místo Chroustov, druhé místo Chotěšice a třetí místo Bystřice. Muži – na prvním místě se umístilo družstvo Kopidlna a muži z Chotěšic se umístili ještě za družstvem ze Záhornic s Běchar.

Hostinec „Na Blahu“ je stále zavřený, mimo provoz. Přes marné jednání s majiteli s pány Zachy o alespoň otevření na pouť, byla taneční zábava uspořádána pod širým nebem a to na hřišti. Samá chvála na konání této akce byla odměnou pořádajícím. Záhorská hudba k tanci, a k občerstvení, mimo jiné i opékané sele na rožni (Proagro Nymburk), pivo apod. Obsluha vzorná paní M.Švarcová, M.Šejvlová, L. Vítová, L. Valešová, J. Janouchová a Jiří Vít senior. Organizačně podporováno p. starostou J. Švarcem a panem Janouchem / osvětlení, místa k sezení a pod /.

26. 6. 2005 Procesí Ostrov u Poděbrad

5. 11. 2005 Posvícení

Zabíjačka – fotografie v příloze č. 5

24. 12. 2005 Vánoce, děti zpívaly v kostele v Chotěšicích, jehož fasáda byla prvně slavnostně osvícena. Fotografie v příloze č.6.

31.12.2005 Silvestr, dobrá pohoda byla jak v pohostinství Dallas, tak také ve spolkové místnosti Sboru dobrovolných hasičů Chotěšice.

 

Myslivecké sdružení Chotěšice

V roce 2005 bylo v mysliveckém sdružení celkem 20 členů.

Myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu na 1600 ha zemědělské půdy a lesa Perna a částečně břístevský les a chotěšické lesíky-remízky.

Pestrou práci myslivců během roku, zejména v zimních měsících, je možné posoudit i třeba podle položeného krmiva do od sebe dosti vzdálených krmelců. Například: 60q obilí, 50q řepy, 1q soli k lizu a fůr sena nepočítaje.

Práce a péče vynaložená členy sdružení po celá léta umožnila v roce 2005 následující úlovek, odměnu za vše vykonané:

  • 22 kusů srnců
  • 18 kusů srnek a srnčat
  • 1 kus daňka
  • 24 kusů divočáků
  • 15 kusů lišek
  • 2 kusy psík mývalovitý
  • 245 kusů kachen
  • 48 kusů bažantů
  • 65 kusů zajíců

Veškeré údaje jsou od pana Jiřího Víta z Chotěšic čp. 13, který vede ještě další podrobné zápisy o věcné činnosti myslivců. V příloze č. 7 je na ukázku založena kopie části zápisu z roku 2005.