Výstavba, doprava, spoje

Kolaudován byl nový dům číslo popisné 107 – Ing. Jan a Hana Šlancarovi, Ohradní 1355/37 Praha 4. Nově postavený dům v roce 2006 na místě stávajícího, který byl zbourán, kde bydlela původně rodina Steklých.

Opravy domů se provádí průběžně, o čemž svědčí časté ohlášení drobných udržovacích prací, které jsou projednávány na pravidelných zasedáních obecního zastupitelstva

K využívání domů a bytů je věnována pozornost počínaje kronikou tohoto roku, je přiložen „Seznam domů v Chotěšicích podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace“. Z této přílohy lze vyčíst podíl rekreačních chalup a domů, kde trvale bydlí občané Chotěšic.

Obec spolu s připojenými vesnicemi je obsluhována pouze autobusovou dopravou. Za jeden den je možné spojení v počtu 14 autobusových linek (počítáno na zastávce Chotěšice).

Pošta je doručována denně.

Internet veřejný je užíván pro potřeby obecního úřadu. Občané si zřizují internet provozovaný po telefonních linkách pro své soukromé potřeby.